Vsi projekti

IDPrednostKategorijaTip sporočilaPogostostPovzetekStatusNapredovanje
507NormalnoSShopRazvojVčasihVnos računa A4 - tipi plačilDodeljeno2
0%
Opis poročila

V nastavitvah se naj dodela, da je mogoče v formi Vnos računa A4 ter v vseh ostalih A4 formah imeti možnost izbire plačil samo za te, kateri so omogočeni v nastavitvah (privzeto omogočeni vsi trije tipi plačil).

Tukaj je treba razmisliti, kako bi se naredilo, da se bi lahko dodalo tudi poljubni tip plačila, vsaj 1 če ne dva.

Recimo v mojem primeru je velikokrat potreba, da bi se izpisal tudi možnost plačila PayPal, kartice recimo pa bi imel onemogočene. V spustnem seznamu pa bi bila dva načina, prvi je da se izpišejo samo aktivni tipi plačil, druga opcija pa je da se neaktivne tipe plačil pač posivi.

461NormalnoSShopNapakaVednoPrintanje opisa artikla na računu POSČakam na stranko1
50%
Opis poročila

Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo  FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne.

400NormalnoSShopProšnja (razvoj)VčasihA4 ponudba -> A4/POS računDodeljeno
0%
Opis poročila

Ali je možno, da se, ko iz ponudbe izpisujemo račun, doda možnost da se le ta izpiše tudi na pos tiskalniku. Sedaj lahko ustvarimo račun A4 in se nam izpiše na A4. Kasneje, ga sicer preko Pregleda računov lahko tiskamo na pos, a je to že kopija 1.

To bi prišlo v poštev, ko nekomu damo ponudbo in kasneje plača z gotovino in mi damo pos izpis. Predlagam, da se nekako doda še možnost izpisa preko pos tiskalnika, pa naj bo to "Ustvari račun pos" ali kakšna druga izbira za pos izpis in gotovinsko plačilo. Gotovinsko plačilo je sicer že sedaj možno, če ne izbiramo druge vrste plačila (TRR ali kartice), le izpis na pos bi bil dobrodošel.

394NormalnoSShopRazvojVčasihPregled računov - OpominNovo
0%
Opis poročila

V formi "Pregled računov" se naj doda nova možnost "Opomin".

Osnovni pogoj:
Račun, ki ima oznako kot "Plačano" ne pusti izdelave opomina.

Dodati bo potrebno:
Pregled opominov.

328NormalnoSShopProšnja (razvoj)PogostoIzpis delnega računa, popustDodeljeno
10%
Opis poročila

Strake imajo velikokrat željo izpis  delnega računa ali prenos del artiklov na drugo mesto strežbe - mizo.

In dajanje skupnega popusta na računu oz. z enim gumbom na vse artikle isti % popusta.

71NormalnoSShopProšnja (razvoj)VednoA4 izpisi _ izpis PE v internih dokumentihČakam na stranko
10%
Opis poročila

V internih dokumentih npr. (Informativni izračun, Blagajniški dnevnik...) potrebujem,
da se v glavi dokumenta poleg izpisa podjetja izpisuje tudi PE - poslovna enota...

Enako je verjetno smiselno še za kakšen drugi dokument, prosim preverite.

13NormalnoSShopProšnja (razvoj)VednoStranke - dodati naziv PE in naslov PE (naziv 2)Dodeljeno2
0%
Opis poročila

Stranke-dodati polje Naziv 2, ki bo omogočal vpis PE (poslovne enote).

Prikazovanje poročila 1 - 7 od 7 Stran 1 od 1

Na voljo bližnjice na tipkovnici

Seznam poročil

Podrobnosti opravila

Urejanje opravila