Simple Shop

ID Priority Severity Task Type Summary Status Progress  desc Opened by Assigned To Opened Last Edited
529Very LowCriticalNapakaNadgradnja - Storno dobavniceDodeljeno (ponovno)2
60%
5Vidkoddamijan16.04.201929.04.2019 Task Description

Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje  FS#16  z dne 13.1.2016 in  FS#314  z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.

Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.

Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.

Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v  FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati.

92Very LowCriticalRazvojspustni seznam - Koda namenaDodeljeno1
50%
3RobertSShopsimpleshop21.03.201628.05.2016 Task Description

Dodati bi bilo dobro spustni seznam za izbor kode namena, da ni potrebno popravljati le te v nastavitvah. Dodan primer iz ujp e-racun.

461Very LowCriticalNapakaPrintanje opisa artikla na računu POSČakam na stranko1
50%
4Vidkoddamijan14.03.201820.07.2018 Task Description

Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo  FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne.

71Very LowCriticalProšnja (razvoj)A4 izpisi _ izpis PE v internih dokumentihČakam na stranko
10%
1joddamijan15.02.201604.11.2016 Task Description

V internih dokumentih npr. (Informativni izračun, Blagajniški dnevnik...) potrebujem,
da se v glavi dokumenta poleg izpisa podjetja izpisuje tudi PE - poslovna enota...

Enako je verjetno smiselno še za kakšen drugi dokument, prosim preverite.

302Very LowCriticalRazvojNADZOR PROMETA NA DALJAVOČakam na stranko
10%
2Ucefarinroot17.11.201605.01.2017 Task Description

Zadnje čase imam vse več povpraševanj o nadzoru prometa na daljavo. Stranke želijo spremljati dogajanje na blagajni na daljavo,..

 

Lp

328Very LowMediumProšnja (razvoj)Izpis delnega računa, popustDodeljeno
10%
2arsetddamijan21.06.201727.07.2017 Task Description

Strake imajo velikokrat željo izpis  delnega računa ali prenos del artiklov na drugo mesto strežbe - mizo.

In dajanje skupnega popusta na računu oz. z enim gumbom na vse artikle isti % popusta.

324Very LowLowProšnja (razvoj)Predogled A4; Predogled POSRazvoj
10%
2Vidko05.03.201729.04.2019 Task Description

Pri "Dokumenti / Pregledu računov" je uporabna možnost desnega miškinega klika in kasneje izbira "Predogled A4" ali "Predogled POS"

A se da tale "Predogled A4" ali "Predogled POS" dodati še pri ostalih pregledih dokumentov "Pregled predračunov, ponudb, dobropisov, dobavnic, ...

33Very LowCriticalRazvojOBRAZEC ZA VNOS ARTIKLOVNepotrjeno
0%
2Ucefarin18.01.201625.12.2018 Task Description

Potrebuje se obrazec za vnos osnovnih podatkov naročnika in artiklov, iz katerega se lahko podatke uvozi direktno v program,...

57Very LowCriticalProšnja (razvoj)Vnosno okno in kategorije produktovNepotrjeno1
0%
Vidko03.02.201603.02.2016 Task Description

Pri vnosnem oknu "Vnos računa A4" ;"Vnos računa A4 storitev"; "Vnos predračuna"; "Vnos dobavnice" bi mogoče bilo smiselno dodati še kategorije produktov, za lažje iskanje, kot je to pri "Vnos računa Znd" (v_2)

62Very LowCriticalProšnja (razvoj)Produkti _ izbira/vrivanje pozicije novega dodanega pro...Nepotrjeno1
0%
1jo05.02.201608.02.2016 Task Description

Predlagam, da enako kot je možno izbirati pozicijo novega dodanega produkta (Vrstni red ZnD),
omogočite spreminjanje (ID-ja) in s tem POZICIJE novega produkta v sami tabeli Produkti.
Običajno je potreba: Vrstni red ZnD = ID

Torej, če bi za nov dodan produkt vnesel nek že obstoječ ID, bi se ta postavil na to mesto,
stari obstoječi (in za njim vsi ostali) pa bi se premaknil za eno mesto navzdol (ID+1).

Sedaj nov dodan produkt dobi zadnji ID (pri meni = 411) in se po izbiri _ Vrstni red ZnD = 77
v tabeli Produkti pozicionira na neželeno mesto za produktom z ID = 141, s tem da ohrani dobljeni ID = 411,
kar je zelo omejena in pogojno uporabna logika (razvrščanje po 141 = 411) in dejansko napaka.

Če je to spreminjanje ID-ja neizvedljivo, bi bila rešitev aktivacija (KLJUKICA za Vklop/Izklop) stalnega
razvrščanja po kodi - z uporabo/dodeljevanjem govorečih kod bi stalno držali svoj želeni vrstni red produktov.
lp, jo

64Very LowCriticalProšnja (razvoj)Inf.izračunNepotrjeno2
0%
5strikar10.02.201614.12.2017 Task Description

Ali je možno dodati pri Skladišče/Informativna zaloga/informativni izračun blaga (sl.1) še tiste dve kljukice kot pri Računi/Informativni izračun (sl.2),da bi pokazalo tudi storitve,kajti jaz sem si gotove produkte,ki imajo PAKET vnesel pod storitev in jih sedaj na tem mestu ne morem spremljat.

72Very LowCriticalProšnja (razvoj)A4 izpisi _ odmik izpisa v internih dokumentihNepotrjeno
0%
jo15.02.201615.02.2016 Task Description

V internih dokumentih npr. (Informativni izračun, Blagajniški dnevnik...) je izpis privzeto postavljen na sam rob v zgornji levi kot.
Lahko omogočite nastavljanje odmikov, ali pa privzeto nastavite odmik 5 mm (okvir)?

Enako je verjetno smiselno še za kakšen drugi dokument, prosim preverite.

80Very LowCriticalRazvojPregled predračunov → Pošlji e-poštoDodeljeno
0%
RobertSShopsimpleshop25.02.201625.02.2016 Task Description

Računi → Pregled predračunov → "desni miškin klik" - ne omogoča "Pošlji e-pošto" (tako kot pri Pregled računov).

Zelo uporabna funkcija, saj  je sedaj potrebno predračun natisniti na sekundarni tiskalnik (pdf) in nato poslati email.

(Pri kreiranju poročila kaže samo eno verzijo programa-3.6.9.799, brez možnosti izbire)

82Very LowCriticalProšnja (razvoj)CSV uvoz produktov _ aktivacija zalogeNepotrjeno
0%
jo25.02.201625.02.2016 Task Description

V začetku leta/dela z SShop sem preko CSV-ja uvozil 400+ produktov z začetnim stanjem zaloge. Problem je, ker se vnešena zaloga ne upošteva pri vodenju zaloge, ampak samo prevzemi preko Skladišče/Prevzemi artiklov. Torej, da bo to stanje upoštevano, moram narediti Novo prevzemnico - katera pa ne omogoča množičnega uvoza z csv. Da grem to sedaj delat še 1x ročno, mi je malo tako-tako - zakaj dvojno delo?

Predlagam:
1. aktivacija (Produkti) vnešene zaloge z npr. dodajanjem stolpca v tabeli Produkti: Upoštevaj začetno zalogo (stolpec z 0/1), in/ali
2. možnost množičnega uvoza (CSV) v Prevzem artiklov...
...

309Very LowCriticalRazvojstranka:Zavezanec za DDV:DA-kuvertaNepotrjeno
0%
RobertSShop29.11.201629.11.2016 Task Description

Status  DDV, bi bilo bolje narediti tako:

  • ali pod sestavil,izdal kakor sedaj, vendar vsaj eno vrstico vmes prazno, da se loči, da je to podatek od stranke, sedaj izgleda, kakor, da je to izdajateljev DDV status
  • še boljše pod imenom stranke, vendar dve vrstici prazni, da se DDV status ne vidi iz kuverte
310Very LowCriticalProšnja (razvoj)prejeti računiNepotrjeno
0%
RobertSShop29.11.201629.11.2016 Task Description

Za lažje poslovanje, bi rabili še postavko prejeti računi, kjer bi vpisovali prejete račune z možnostjo vpisa valute plačila, zaznamkom, da je plačano, delno plačano ter prikaz v koledarju.

489Very LowCriticalNapakaPrikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do...Nepotrjeno
0%
Vidko28.12.201828.12.2018 Task Description

Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.

Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano".  Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.

Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?

Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo.

490Very LowCriticalNapakaOznačitev ponudbe kot plačanoNepotrjeno
0%
Vidko28.12.201828.12.2018 Task Description

Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?

Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ???

542Very LowCriticalRazvojLOT, serijska številkaNepotrjeno
0%
RobertSShop06.06.201906.06.2019 Task Description

Sedaj lahko dodamo LOT samo v formi Produkti, Urejanje produkta, kar pa je zamudno, moteče.

Ni dobro urediti samodejnega mehanizma, saj je isti LOT-serijska številka pri večih dobavnicah, kupcih.

Najbolje bi bilo:

Vnos dobavnice, klik na produkt, se odpre Ročni vnos in v tej formi možnost vpisa LOT

ali

Vnos dobavnice, postavke dobavnice, uredi postavko in tukaj vnos LOT.

Najbolje obe možnosti.

 

279Very LowHighProšnja (razvoj)Pri stornaciji zbirnika se stornira račun, namesto zbir...Nepotrjeno
0%
1bongo06.05.201607.05.2016 Task Description

Ko delaš zbirnik ima le-ta svojo številko (recimo zbirnik 5) in ko iz tega zbirnika narediš račun to nastane recimo račun št.15

Če ta zbirnik storniraš, simple shop uporabi ID od računov za stornacijo in tudi kaže med storniranimi računi, čeprav to še ni račun.

Predlog: Zbirnik bi moral imeti svoje stornacije in to se nebi smelo kazati med računi.

284Very LowMediumProšnja (razvoj)popustiNepotrjeno
0%
andreja26.05.201626.05.2016 Task Description

Ali bi bilo mogoče v pogledu blagajna ZnD uvesti možnost, da se višina popusta vpisuje tudi nominalno in ne samo v %, kot je bilo to mogoče v Vnosu računov ZnD (ta pogled na žalost sedaj deluje prepočasi)? Pride večkrat prav, sploh v času razprodaj, če ni artiklu nastavljen privzeti popust, je v večini primerov lažje odtipkati nominalni popust kot pa najprej računati procente.

20Very LowLowProšnja (razvoj)PREGLEDNIKNepotrjeno
0%
14.01.201614.01.2016 Task Description

Ali je možno dodatI samo še kolonno ZALOGa pri inf.izračun blaga izpis na POS 80mm,če
je mogoče ali pa izpustite kolono ID (priloga izpis na POS tiskalnik)saj ta ne pove nič
In ali je možen kakšen izpis nabavljenih artiklov po prejemnih listih za obdobje kakor je prodaja urejena.
Hvala za razumevanje!Lep dan še naprej!

61Very LowLowProšnja (razvoj)Urejanje produkta _ premikanje med produkti znotraj okn...Nepotrjeno
0%
jo04.02.201604.02.2016 Task Description

Generalni predlog:
Premikanje med produkti preko smernih gumbov Nazaj / Naprej
brez da bi zapirali okno "Urejanje produkta"

Enaka funkcija bi bila zelo uporabna na vseh podobnih oknih, npr.
Podrobnosti računa, Blagajna, Podrobnosti prevzema artiklov...

75Very LowLowProšnja (razvoj)IZPIS PO SKUPINI Nepotrjeno
0%
1strikar17.02.201626.03.2016 Task Description

Pri dnevnem zaključku izpiše tudi po skupinah.Sem mnenja da bi moral izpisat po kategorijah produktov in ne po barvah produktov

kot je sedaj

 

 

 

 

319Very LowLowNapakaPregled prodaje po artiklih na ekranNepotrjeno
0%
strikar11.02.201711.02.2017 Task Description

Kje si je možno pogledat trenutno dnevno prodajo po ARTIKLIH na EKRAN brez izpisa?

327Very LowLowProšnja (razvoj)Avansni računNepotrjeno
0%
dlibnik05.06.201705.06.2017
394Very LowLowRazvojPregled računov - OpominNovo
0%
Ucefarinddamijan28.12.201728.12.2017
400Very LowLowProšnja (razvoj)A4 ponudba -> A4/POS računDodeljeno
0%
5Vidkoddamijan08.01.201820.01.2018
507Very LowLowRazvojVnos računa A4 - tipi plačilDodeljeno2
0%
rootddamijan01.03.201901.03.2019
564Very LowLowRazvojIskalnik (*, ?)Dodeljeno1
0%
rootddamijan22.01.202022.01.2020
Showing tasks 1 - 30 of 30 Page 1 of 1

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing