Baza podatkov
Simple Shop > Simple Shop Helpdesk - Podpora uporabnikom > Baza podatkov

Seznam sprememb (change log) = 1.0.0.8 -> 1.9.7.4

Rešitev

LEGENDA:
o Novosti
h+ Podprta nova strojna oprema
+ Spremembe
fix Popravki
sfix Varnostni popravki
ß Testna faza (beta)

v1.9.7.4
o Kontrola pristopa delovnega časa (KPDČ) - IPEventsService (jedro)
+ Nastavitve - A4 izpis - grafika - dodan gumb "Nastavi A4 za kuverto" (nastavljanje A4 izpisa za kuverto t.i. amerikanko z ali brez okna)
+ Nastavitve - Sistem - Izbriši začasne datoteke
fix Ob posodobitvi baze težave pri prijavi v program (ponoven zagon programa)
sfix Nastavitve - A4 izpis - grafika - prednastavljene grafične nastavitve

v1.9.7.3
o Zaposleni - Sporočanje
o Popust (beleženje popustov v bazi)
+ Sporočanje (možnost avtomatskega prikaza ob zagonu programa)
+ Nastavitve - Izgled - Omogoči izpis dodatne menjalne valute na A4 in POS računu (v osnovi onemogočeno)
+ Ob zagonu programa DEMO uporabnikom naključen prikaz forme "Aktivacija licence"
+ Zaposleni - Dodano polje "Spol" in "RFID"
+ Posodobljena Pomoč
+ Podrobnosti računa - dodano polje "Popust"
+ Pregled računov - dodano polje "Popust" in "Sklic"
fix Izpis "Programska oprema RED ZION d.o.o." (v nekaterih primerih izpisal "####")
fix Dodani prevodi
sfix Posodobljen prvi zagon (izbira privzete valute)

v1.9.7.2
o Izboljšan POS izpisek
o Pomoč - Prodajalec
+ Nastavitve - POS izpis - Odebeljen delni znesek (v osnovi omogočeno)
+ Nastavitve - POS izpis - Označi delni znesek z "=" (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - POS izpis - Dodatna grafična črta pred skupnim zneskom (v osnovi omogočeno)
+ Nastavitve - POS izpis - Izpiši povečano besedilo "Za plačilo" (v osnovi omogočeno)
fix Manjši popravki

v1.9.7.1
o Izpis blagajniškega dnevnika v POS načinu
+ RFID dnevnik - Iskanje (realnočasovno)
+ Nastavitve - Splošno - Izpis blagajniškega dnevnika v POS načinu (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - Račun - Dovoli prodajno ceno produkta nižjo od nabavne cene (razprodaja)
+ Nastavitve - Predračun - Dovoli prodajno ceno produkta nižjo od nabavne cene (razprodaja)
+ Nastavitve - A4 izpis - splošno - Omogoči poljubno besedilo "Blagajnik: "
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - Izpiši datum izdaje računa manj podrobno (brez izpisa ure) (v osnovni onemogočeno)
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - Izpiši "ID za DDV" v sklopu glave računa (v osnovni onemogočeno)
+ Nastavitve - Sistem - Zagonska datoteka
+ RFID - Zvoki - dodani novi zvoki (Alarm, Force, Invalidation, NoClose, Sudden)
fix Nastavitve - A4 izpis - grafika - nedelovanje gumba za dodajanje slike pri glavi in nogi A4 računa
fix Nastavitve - Sistem - GUI - "Naročniška storitev: FTP varnostna kopija baze (priporočljivo)"
fix Dodani prevodi
sfix Posodobljen prvi zagon (posodobitev baze glede na izbrani jezik)
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Zaposleni (obvezno polje ime in priimek)

v1.9.7.0
o Simple Shop posodobitev (v7.50)
o Posodobljena programska koda pomoči (HND30.2240)
o Dodana pomoč v angleškem jeziku
+ RFID seznam kartic - prikaz števila vseh vpisanih RFID kartic
+ RFID seznam kartic - Iskanje (realnočasovno)
sfix Posodobljen prvi zagon (posodobitev baze glede na izbrani jezik)

v1.9.6.9
o Simple Shop posodobitev (v7.10)
o Posodobljena programska koda pomoči (HND30.0223)
o Dodan uporabniški jezik: Arabščina (Arabic)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (ruščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (španščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (poljščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (italijanščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (francoščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (hebrejščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (japonščina)
+ Dodane hitre tipke za zagon: F1 - Pomoč, F12 - Oddaljeno namizje, Alt + F2 - Vnos računa ZnD, Alt + F3 - Vnos računa ZnD storitve, Alt + F4 - Vnos računa A4, Alt + F5 - Vnos računa A4 storitve, Alt + F6 - Vstopnica, Alt + F7 - Vnos predračuna
+ Nastavitve - Splošno - Blagajniški dnevnik - Izpis negotovinskega poslovanja (v osnovi omogočeno)
+ Pregled računov - (desni klik) možnost tiskanja na sekundarni A4 tiskalnik
+ Pregled predračunov - (desni klik) možnost tiskanja na sekundarni A4 tiskalnik
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Program je že zagnan
sfix Pri manjših resolucijah (1024x768 ali manj) program ni prikazal celotnega glavnega menija
fix Dodani prevodi

v1.9.6.8
o Simple Shop posodobitev (v7.00)
o Dodan uporabniški jezik: Kitajščina - poenostavljena, PRC (Chinese Simplified, PRC)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (kitajščina - poenostavljena, PRC)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (arabščina)
fix Dodani prevodi
sfix Preverba namestitvenega postopka
sfix Preverba posodobitvenega postopka
ß Dodan uporabniški jezik: Arabščina (Arabic)

v1.9.6.7
o Simple Shop posodobitev (v6.00)
+ Simple Shop glavno okno, zagon posodobitvenega procesa glede na izbrani GUI jezik
fix Dodani prevodi

v1.9.6.6
o Kompleksno plačevanje
o Aktivacija licence
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - dodatne nastavitve - Odebeljeno (krepko) besedilo - Rok plačila
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - dodatne nastavitve - Izpis rok plačila nad sklicem
fix Pregled predračunov - Ustvari A4 račun (stacionarni gumb) ni deloval
fix Predračun A4 -> Račun A4 - prazen povzetek postavke računa A4
fix Vnos računa ZnD storitve - upoštevanje popusta pri kreiranju storitvenega produkta
fix Vnos računa A4 storitve - upoštevanje popusta pri kreiranju storitvenega produkta
fix Predračun - funkcija ročni vnos storitve v osnovi izklopljena
sfix Ponovno tiskanje A4 uporabi primarni privzeti tiskalnik
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - VirtueMart (pošiljanje e-pošte), nedovoljena vrednost popusta (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve), dodajanje storitvenega produkta (Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4 storitve)
sfix RFID preverjanje kartice - izboljšan uporabniku prijazen GUI

v1.9.6.5
o Načini plačevanja (napredno razdeljeno plačevanje računov)
o Nastavitve - dodan jeziček Predračun
+ Račun - Začetni ID računa
+ Predračun - Začetni ID predračuna
+ Nastavitve - Izgled - prikaži/ne prikaži dodatno povečano besedilo za plačilo in znesek (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve) (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - Račun - omogoči/onemogoči izdajo računa z zneskom v vrednosti 0 (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - Račun - omogoči/onemogoči hitro izdajo računa - avtomatska izdaja računa z klikom na produkt (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve) (v osnovi onemogočeno)
+ Vnos računa A4 storitve - Uporabi produkt (uporabi naziv produkta za storitev)
fix Pregled računa - Odpri priponko
fix osCommerce - Naročila (težava pri odpiranju okna, sinhronizacija)
fix Kategorija produktov, Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - v kolikor je bila vmesna kategorija izbrisana produkti z višjim dodeljenim ID-jem kategorije niso prikazani na vnosni formi
fix Nastavitve - A4 izpis - splošno - gumb za dodajanje digitalne podlage za A4 račun ni pravilno deloval
fix Manjši popravki
sfix Nastavitve - licenčni pogoji
sfix Izboljšan GUI - Skrbniško orodje - napačen položaj ikon pri povečanju/zmanjševanju okna
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje, Prenos dodatkov, Preglednica, Prenos dodatkov, Stranke, Opravila oseb, osnovno okno, Potni nalogi, Nastavitve
ß Kompleksno plačevanje

v1.9.6.2
o Nastavitve - Produkti - Uvoz podatkov - Prilagojen uvoz podatkov in primerjava z obstoječimi podatki v bazi
+ Pregled računov - desni klik - Natisni A4, Natisni POS
+ Pregled predračunov - desni klik - Natisni A4
+ Produkti - Privzete vrednosti - Stopnja DDV (pri kreiranju novega produkta)
+ Skrbniško orodje - bližnjica do "prisiljenega" vnovičnega zagona računalnika
fix Predračun - zahtevana polja (stranka)
fix Račun A4, Predračun A4 - samodejni prelom vrstice ob predolgem nazivu stranke

v1.9.6.1
+ Nastavitve - Račun - nastavljanje polja sklic
fix Prikaz podrobnosti predračuna po kreiranju računa A4
fix Prikaz POS računov v seznamu

v1.9.6.0
o Vnos predračuna
o Pregled predračunov, Podrobnosti predračuna, Ustvari račun A4
o Stranke - Dodajanje nove stranke iz spletnega registra [avtor ne odgovarja za točnost podatkov, storitev uporabljate na lastno odgovornost]
o Detect .Net Framework (DetectNetFramework.exe)
o Posodobljeno Oddaljeno namizje (TV60)
+ Skrbniško orodje - označevanje več vrstic hkrati in izvedba le teh
+ Skrbniško orodje - bližnjica do programa "Detect .Net Framework"
sfix Preverba zagonskega jedra
fix Manjši popravki

v1.9.5.5
o Čarovnik ob prvi uporabi (izbira jezika)
+ Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - dodan gumb za hitro spreminjanje količine izbranega izdelka
+ Nastavitve - dodan zavihek Izgled (možnost nastavljanja prikaza gumba SSK in Tipkovnica na formi Vnos računa ZnD in Vnos računa ZnD storitve)
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsm ter ods za kreiranje ur zaposlenih preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_ure.xls, SIMPLESHOP_ure.xlsm, SIMPLESHOP_ure.ods)
+ Produkti - ob ročnem vnosu samodejno preračunavanje cene v ceno z DDV in obratno
fix Dodani prevodi
fix Manjši popravki
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Produkti - prazen vnos v zahtevano vnosno polje (celica)
sfix Izboljšan GUI - začetno okno (Simple Shop prijava)
sfix Izboljšan GUI - blagajna
sfix Izboljšan GUI - blagajniški izdatek
sfix Izboljšan GUI - blagajniški prejemek

v1.9.5.4
+ Nastavitve - dodan zavihek Vstopnica
+ Nastavitve - Info - EULA, (Osnova) Splošno - Valuta (poljubna valuta)
fix Dodani prevodi

v1.9.5.3
fix Nastavitve - licenčni pogoji

v1.9.5.2
+ Nastavitve - spremenjen GUI, informativne strani, dodane in spremenjene teme, novi zavihki [več v Pomoč - tematika Orodja - podtema Nastavitve]
+ Vnos računa, Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - povečano besedilo in ozadje barve v oknu "Za plačilo"
+ Nastavitve - Račun - digitalna podlaga A4 računa za tiskanje v elektronsko obliko (.PDF) (samo sekundarni A4 tiskalnik)
fix Dodani prevodi
sfix Izboljšan GUI - začetno okno (varnostna kopija)
sfix Izboljšan GUI - začetno okno (nadgradnja baze)
sfix Nastavitve - popolnoma izdelan uporabniku prijazen GUI

v1.9.5.1
+ Simple Shop osnovno okno - ob zagonu programa avtomatsko preverjanje stanje posodobitev (miškin klik na sporočilo sproži posodobitveno okno)
+ Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - izboljšano iskanje po BAR kodi
+ Nastavitve - Račun - "Privzeti DDV % storitve" (Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4 storitve)
+ Nastavitve - Račun - poljubno besedilo za A4 izpis - "GOTOVINA", "BA KARTICA", "ZA PLAČILO"
+ Nastavitve - Račun - poljubno dodatno besedilo za A4 izpis - "GOTOVINA", "BA KARTICA", "ZA PLAČILO"
+ Nastavitve - Račun - dodatne nastavitve (Izpis podjetje je/ni davčni zavezanec)
+ Nastavitve - Račun - število praznih vrstic za poljubnim dodatnim besedilom (A4)
+ Nastavitve - A4 račun 2 - dodatne nastavitve (Izpis račun izdal (blagajnik), Izpis TRR računa, Izpis sklica)
+ Nastavitve - A4 račun 2 - število praznih vrstic za besedilom blagajnik
fix Dodani prevodi
fix Produkti - Generator kode, Generator ZnD - onemogočena napaka kreiranja kode neshranjenih produktov
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Produkti (realnočasovno iskanje) - Onemogočena sistemska napaka
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - (realnočasovno iskanje) - Onemogočena sistemska napaka
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Dodaj produkt - Onemogočena sistemska napaka ob nezadostnih/nepravilno izpolnjenih podatkih
sfix Manjši popravki
sfix Stranke - RFID
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (namig)

v1.9.5.0
+ Vnos računa A4 - Iskanje (realnočasovno)
+ Vnos računa A4 storitve - Iskanje (realnočasovno)
+ Produkti - Iskanje (realnočasovno)
+ Stranke - Iskanje (realnočasovno)
+ Produkti - "Generator ZnD"
+ Nastavitve - A4 račun 2 - dodatno besedilo (avtomatsko nalaganje besedila pri A4 računu)
+ Nastavitve - A4 račun 2 - dodatne nastavitve (Sklic - krepko besedilo, TRR - krepko besedilo, Izpis DDV povzetka)
+ Nastavitve - A4 račun 2 - "Nastavi matrični A4 izpis"
fix Nastavitve - A4 račun 2 - Nastavi tekstovni A4 izpis (prikaz sklopa podjetje)
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - prikaz polja "Koda" pri izbiri produkta
sfix Tiskanje računa A4 - dodano polje Cena (brez DDV)
sfix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - avtomatsko tiskanje na primarni TRR račun ob nenastavljenem drugem in tretjem TRR računu
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4 storitve

v1.9.4.9
o Produkti - Uredi produkt
+ Produkti - "Generator kode"
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - plačilo in BN02 na Primarni TRR, Drugi TRR, Tretji TRR
+ Produkti - dodani gumbi "Pregled računov", "Dodaj produkt", "Uredi produkt", "Uredi paket", "Briši"
+ Produkti - prikaz števila vseh vpisanih produktov
+ Stranke - dodani gumbi "Pregled računov", "RFID seznam kartic", RFID dnevnik"
+ Stranke - prikaz števila vseh vpisanih strank
+ Zaposleni - dodan gumb "Pregled računov"
+ Zaposleni - prikaz števila vseh zaposlenih
+ Kategorije porabe - dodan gumb "Briši"
+ Kategorije produktov - dodan gumb "Briši"
+ Pregled računov - dodani gumbi "Pregled računov", "Storno", "Zapri"
+ Seznam potnih nalogov - dodani gumbi "Tiskaj", "Storniraj", "Uredi", "Zapri"
+ Seznam potnih nalogov - prikaz števila vseh potnih nalogov
+ Blagajniški dnevnik - dodana gumba "Podrobnosti", "Zapri"
+ Blagajniški dnevnik - prikaz števila vseh blagajniških dnevnikov
+ RFID dnevnik - dodana gumba "Storno", "Zapri"
+ RFID dnevnik - prikaz števila vseh zapisov v dnevniku
+ Produkti - Paket produktov (dodana nova vnosna polja)
+ VirtueMart - Podrobnosti - pošiljanje e-pošte
+ Nastavitve - Račun - dodan "Generator enoznačne kode"
+ Nastavitve - dodan zavihek A4 račun 2 (Drugi TRR račun, Tretji TRR račun)
+ Nastavitve - A4 račun 2 - "Nastavi tekstovni A4 izpis", "Nastavi grafični A4 izpis"
+ Nastavitve - VirtueMart (SMTP nastavitve)
+ Dodana predpripravljena .BMP slika za glavo ali nogo pri A4 računu (glavaA4.bmp)
fix Stranke - DEMO uporabniku onemogočen dostop do RFID seznama kartic in RFID dnevnik
fix Dodani prevodi
fix Manjši popravki
sfix GUI informativna napaka - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - tiskanje TRR računa z nenastavljenim TRR računom
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve - (privzeto) dodatno varnostno vprašanje pred ponastavitvijo nastavitev na privzete vrednosti
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (namig)
sfix Izboljšan GUI - Stranke (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Produkti (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Zaposleni (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Kategorije produktov (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Skupine produktov (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Kategorije porabe (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Blagajna (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Blagajniški dnevnik (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - RFID seznam kartic (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - RFID dnevnik (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Trenutni saldo (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Seznam potnih nalogov (desni miškin klik)

v1.9.4.8
+ Nastavitve - Sistem - Namestitev BAR pisave
+ Nastavitve - A4 - tiskanje BAR kode
+ Nastavitve - POS - tiskanje BAR kode
fix Produkti - Osnovna količina
sfix Povečano začetno okno Simple Shop

v1.9.4.7
o Posodobljeni gradniki SQL CE povezave (SQL Server Compact Edition 3.5 SP2)

v1.9.4.6
o Produkti - Paket produktov
o E-pošta: SMTP jedro
o Posodobljena SQL CE povezava (3.5.5692.0 -> 3.5.8080.0)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (srbščina)
+ Skrbniško orodje - dodan postopek za SHRINK, COMPACT in REPAIR baze
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsx ter ods za kreiranje mesečnih potnih nalogov preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_potni_nalog.xls, SIMPLESHOP_potni_nalog.xlsx, SIMPLESHOP_potni_nalog.ods)
+ Nastavitve - A4 - dodatno "TRR država" polje za označbo države (SI56)
+ Nastavitve - A4 - polje "Banka"
+ Nastavitve - POS - dodatno polje "Dodatno besedilo glave 2", "Dodatno besedilo glave 3"
+ Nastavitve - POS - dodatno polje "Dodatno besedilo noge 2", "Dodatno besedilo noge 3"
fix GUI uporabniku onemogočena napaka - Nov potni nalog - maksimalna dolžina znakov pri Oznaka, Prevozno sredstvo, Relacija, Namen, Kraj izdaje
fix Dodani prevodi
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje - Poizvedba, Izvedi - onemogočen zagon operacije brez besedila

v1.9.4.5
o Dodan uporabniški jezik: Srbščina (Serbian)
+ Vnos računa, Vnos račun ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - izpis osnovne količine pri dodajanju postavke
fix Produkti - Privzeta količina, Osnovna količina
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - TRR referenca pri kreiranju naslednjega zaporednega novega računa
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - VirtueMart

v1.9.4.0
o Tiskanje obrazca BN02 (Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - ob izbiri plačila preko TRR)
o Posodobljena programska koda (VS2010SP1)
+ Nastavitve - A4 - izbira TRR obrazca, tiskanje TRR obrazca (izklopljeno, vprašaj, vedno eno kopijo, vedno dve kopije)
+ Nastavitve - Splošno - A4 tiskalnik, A4 tiskalnik 2 - tiskanje grafike (slika glava, slika noga)
+ Video-Pomoč (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve, Vstopnica)
+ Pomoč - Pripomočki - PDF bralnik (SumatraPDF v1.4)
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - pri dodajanju nove postavke možnost dodati popust v % ali €
+ Posodobljena Pomoč
fix Nov potni nalog
fix Dodani prevodi
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve
sfix GUI - "Izdal račun" ter izbirno polje izdal pomaknjeno na desno zgornjo stran (Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Optično branje - napaka pri zagonu aplikacije za skeniranje
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - popust EUR presega 100% vrednost produkta

v1.9.3.9
o Optično branje - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve
+ Nastavitve - A4 - Optično branje
+ Orodna vrstica - čas neprekinjenega delovanja programa

v1.9.3.7
o Dodatki - Menjalni tečaj
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - tiskanje računa na primarni, sekundarni ali oba tiskalnika hkrati
+ Nastavitve - dodatni A4 tiskalnik 2
+ Izboljšano iskanje po seznamu strank (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve)
fix Dodani prevodi
fix Manjši popravki
fix Spletna trgovina - VirtueMart
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Opravila oseb - nepodprt tip vnosa v vnosno polje (celica)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Produkti - nepodprt tip vnosa v vnosno polje (celica)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Stranke - nepodprt tip vnosa v vnosno polje (celica)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Seznam potnih nalogov - nepravilen tip zapisa v vnosnem polju
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - osnovno okno - napaka pri odpiranju spletnih bližnjic, CMD, Everything, PDF bralnik, Beležnica in Računalo
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje - DCL - napaka pri odpiranju CMD in Everything
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje - DCL - nepodprt tip operacije
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Nastavitve - Sistem - nameščanje PDF tiskalnika
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Nastavitve - napaka pri odpiranju spletnih bližnjic
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - zagon programa - prenova posodobitvenega procesa
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Dodatki - Prenos dodatkov - nepodprt tip formata
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Dodatki - Preglednica - nepodprt tip formata
sfix Prevod - Vnos računa, Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vstopnica, Opravila oseb
sfix Povečano začetno okno Simple Shop

v1.9.3.5
o Simple Shop posodobitev (v5.00)
o Spletna trgovina - VirtueMart (Naročila, Podrobnosti - Naročilo, Stranka, Zgodovina)
o KuaR (zaprtje posodobitvenega procesa in avtomatski zagon programa z petsekundnim zamikom)
+ Posodobljena Pomoč
fix POS in A4 izpis - v kolikor kupec nima vpisanega "ID za DDV" se besedilo pri POS "ID" in A4 "ID za DDV" ne izpiše na računu
fix Dodani prevodi
sfix Nastavitve - A4 - DEMO uporabniki brez pravic nastavljanja prikaza sklopa podatkov o podjetju in kupcu

v1.9.3.2
+ Nastavitve - A4 - levi odmik (cm) telo računa
+ Nastavitve - A4 - možnost (ne)izpisa podjetja ter stranke
+ Nastavitve - A4 - možnost (ne)izpisa besedila "Kupec:"
+ Posodobljena Pomoč
fix Dodatki - comp_info.rar, Wallpaper - Simple Shop 7
fix Dodani prevodi
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (sistemsko opozorilo)
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve

v1.9.3.1
o Simple Shop posodobitev (v4.00)
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - Nastavitve - Avtomatsko nastavljen rok plačila (+ dni)
fix Dodani prevodi
fix Izpis licenčnih podatkov
sfix Tiskanje na neobstoječ tiskalnik
sfix Tiskanje na nenastavljen tiskalnik
sfix Tiskanje na nepravilno nameščen tiskalnik
sfix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - posodobljeno jedro naslavljanja "končna stranka"

v1.9.2.5
o Vnos računa ZnD storitve
fix Potni nalog - ob urejanju ostane ime potnega naloga nespremenjen
fix Dodani prevodi
fix POS izpis računa - predolgo imenovane produkte program pri POS izpisku izpiše na več vrsticah
sfix Izboljšan GUI - Blagajniški dnevnik, Blagajna
sfix Vnos računa (vse) - izboljšan prikaz dodanega izdelka na kreiran račun

v1.9.1.7
+ Izpis licenčnih podatkov
fix Dodani prevodi

v1.9.1.5
o Nastavitve - A4 - odmik (cm) glave računa, stranke in podjetja
+ Simple Shop VirtueMart namestitev (IIS-VirtueMart)
+ Posodobljen namestitveni postopek
fix Dodani prevodi
sfix Blagajniški dnevnik - nadgrajeno osveževanje podatkov

v1.9.1.2
o Stranke - Opravila oseb
o Orodja - Nastavitve - Sistem - zagon z prednastavljenimi formami (Vnosne forme ter ločeno RFID forme)
+ Nastavitve - Tiskanje brez šumnikov (ločeni nastavitvi za POS in A4 tiskalnik)

v1.9.0.5
o Ob zagonu programa preverjanje če obstaja novejša verzija posodobitvenega programa
o Spletna trgovina - osCommerce (Produkti, Naročila, Stranke)
o Dodan uporabniški jezik: Makedonščina (Macedonian)
o Dodatki - Google kolendar
o Pomoč - RSS novice (Simple Shop Feed sidebar)
+ Računi - Pregled računov - desni klik Storno - dodan vzrok stornacije
+ Nastavitve - osCommerce
+ Dodatki - Spletni brskalnik - Dodane spletne bližnjice na Simple Shop, Simple Shop helpdesk, Simple Shop Facebook, Simple Shop RSS
+ Posodobljen namestitveni postopek
+ Orodja - Nastavitve - Sistem - Namestitev PDF tiskalnika (GPL Ghostscript 8.15, CutePDF Writer)
fix Dodani prevodi
sfix Spletni brskalnik - manjši varnostni popravki
sfix Pomoč
sfix GUI.cmd

v1.8.9.6
o Dodatki - Spletni brskalnik

v1.8.9.1
sfix Produkti - Uvoz podatkov (.CSV) - V kolikor kljub opozorilu o neobstajanju Kategorije in Skupine uvozite .CSV datoteko program ne upošteva stolpcev Kategorija in Skupina pri uvozu

v1.8.9.0
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve

v1.8.8.9
+ Pomoč - Pripomočki - Dodana povezava na Raziskovalec (voidtools Everything)
+ Pomoč - Pripomočki - Dodana povezava na Ukazna vrstica (Command Prompt)
+ Pomoč - Skrbniško orodje - Dodana povezava na Raziskovalec
+ Pomoč - Skrbniško orodje - Dodana povezava na Ukazna vrstica
+ Simple Shop osCommerce namestitev (IIS-osCommerce)
+ Simple Shop CubeCart namestitev (IIS-CubeCart)
+ Dodane predpripravljene .BMP sličice za odmik glave ali noge pri A4 računu (0cm - 15cm)
+ Dodana podprta jezikovna datoteka za osCommerce v2.2 (22.12.2010, Slovenščina) (IIS-osCommerce)
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsm ter ods za kreiranje dobropisa preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_dobropis.xls, SIMPLESHOP_dobropis.xlsm, SIMPLESHOP_dobropis.ods)
+ Dodana QR koda za Simple Shop RSS za Android Market, OVI Nokia Suite, Simple Shop, Simple Shop Navidezna frizura, Simple Shop Navidezna frizura Dodatek 1, Simple Shop Pleskanje
fix Dodani prevodi
fix Vnos računa, Vnos računa ZnD - maksimalna količina spremenjena iz 9999 v 99999
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - maksimalna količina spremenjena iz 999 v 99999
fix Dodatki - Predračun (xls, xlsm, ods)
fix Prevodi
sfix Spremenjeni licenčni pogoji (EULA)
sfix Nastavitve - CubeCart - dodana povezava na donacijo (PayPal)

v1.8.7.4
o Prehod na novo poslovno leto
+ Vnos računa ZnD (F2 - Končni kupec - nov račun, F3 - Dodati izbran produkt, F4 - Zaključi račun)
fix/+ Pregled računov - račun izdan kot vstopnica natisnjen kot ponatis vstopnice/računa
fix Zaposleni - pri izdajanju računov napaka v kolikor je manjkalo vpisano polje ali ime ali priimek

v1.8.7.0
+ Posodobljen namestitveni postopek

v1.8.6.9
o Posodobljena programska koda pomoči (HND29.0144)
o Nokia Ovi Simple Shop RSS novice - aplikacija
o Android Simple Shop RSS novice - aplikacija
o Pomoč - RSS novice (Simple Shop RSS, OVI Nokia Simple Shop RSS aplikacija, Android Simple Shop RSS aplikacija)
o Dodatek - Android Simple Shop RSS novice
+ Vnos računa ZnD - pri dodajanju nove postavke možnost dodati popust v % ali €
+ Trenutni saldo - POS izpis, podrobni POS izpis
+ Zaključek - prikaz BA transakcije
+ Dodatki - Preglednice - Storno računa (xls, xlsm, ods)
+ Posodobljen namestitveni postopek
+ Dodani prevodi
fix POS izpisek - pri popustu izpis "Skupaj brez popusta"
sfix Licenciranje - najem blagajne (datum)

v1.8.6.0
o Nastavitve - POS račun
o Skladišče - Kategorije porabe
o Skladišče - Trenutna vrednost zaloge
o Dodatek - Pleskanje
+ Produkti - Kategorije porabe
+ Dodani prevodi
+ Nastavitve - Tiskanje brez šumnikov (možnost tiskanja računov brez podpore za šumnike - starejši POS tiskalniki)
+ POS račun - Sredinska poravnava glave
+ POS račun - Alternativni format računa
+ POS račun - Izpis DDV povzetka
+ POS račun - Dodatno besedilo glave
+ POS račun - Dodatno besedilo noge
+ POS račun - Oznaka za "ID za DDV"
+ POS račun - DDV status

v1.8.2.0
+ Zaključek - Specifikacija (specificiranje kovancev in bankovcev ob zaključku)
+ Posodobljena pomoč
fix Preverjanje pravilnega datuma operacijskega sistema (v kolikor ni izdanih računov program ne preveri sistemskega datuma)
sfix Blagajna - dodano slikovno gradivo za bolj pregledne blagajniške prejemke ter izdatke
sfix Blagajna - blagajniški izdatek označen z rdečo barvo, blagajniški prejemek označen z zeleno barvo

v1.8.1.3
o Najem (najem blagajne) [naročniška storitev]
+ Produkti - Izvoz podatkov (.csv)
+ Produkti - Uvoz podatkov (.csv) - novejša verzija
+ POS tiskalnik - levi odmik (nastavljanje negativnega levega odmika pri POS tiskanju)
+ Dodani prevodi
fix Blagajniški dnevnik - ponovno tiskanje (na blagajniškem dnevniku prisotne vse postavke)
fix O programu, Skrbniško orodje, Preglednica, Nastavitve, Informativni izračun, Vnos računa, Pregled računov, Trenutni saldo, (Nov) Blagajniški prejemki, (Nov) Blagajniški izdatki - TAB vrstni red
sfix Produkti - Uvoz podatkov (.csv) preveri stanje kategorij in skupin produktov
sfix Produkti - Uvoz podatkov (.csv) - možnost novega ali starega načina uvoza podatkov, samodejna razpoznava verzije uvoza podatkov
sfix Preverjanje pravilnega datuma operacijskega sistema
sfix Blagajna - dodan gumb "Zapri"

v1.7.9.4
fix Skrbniško orodje - DCL (BD, TRR)

v1.7.9.3
o Posodobljena programska koda pomoči (HND28.053)
fix RFID preverjanje kartice (prikaz tudi v primeru manjkajočega osnovnega podatka)
fix Vnos računa A4 storitve, Pregled računov - prikaz pravilnega produkta pri ponovnem tiskanju
fix Jedro (BD, R)

v1.7.9.0
o Posodobljena programska koda (VS2010)
o Posodobljen namestitveni postopek (namestitev preko spleta) Spletna namestitev - ogled
o Pomoč - ogled preko spletne strani Spletna pomoč - ogled
+ Vstopnica - Nastavitve - Vsaka # vstopnica svoj račun
+ Orodja - Izvoz licence
+ Orodja - Uvoz licence
+ Posodobljena pomoč
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsm ter ods za kreiranje računa/predračuna preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_predracun.xls, SIMPLESHOP_predracun.xlsm, SIMPLESHOP_predracun.ods, SIMPLESHOP_racun.xls, SIMPLESHOP_racun.xlsm, SIMPLESHOP_racun.ods)
fix Nastavitve - CubeCart povezava
fix Produkti (DE) - Raztezanje okna
sfix Preverba jezikov
sfix Spremenjeni licenčni pogoji (EULA)
sfix RFID licenčni pogoj - SSK - Vnos računa ZnD, Vstopnica
sfix Vnos računa ZnD, Vstopnica - Produkti (program predlaga zaprtje okna Produkti)

v1.7.6.5
+ Prijava (izbira uporabnika preko menija)
fix Zaposleni - nov uporabnik avtomatsko pridobi skupino (najnižji nivo)
fix RFID informativni izračun (izpis tudi v primeru manjkajočega osnovnega podatka)

v1.7.5.9
o Varnostna spletna kopija baze preko FTP protokola [naročniška storitev]
o Prijava (Nastavitve - Sistem, Zaposleni)
o Zaključek
+ Posodobljen namestitveni postopek (MSI Engine - podpora v2.0 ter 3.1, Folder.gif)
+ Dodani prevodi
fix RFID informativni izračun (A4 izpis)
fix RFID kreiranje računa (A4 izpis)

v1.6.9.6
+ Izboljšan izpis računa A4
+ Izboljšan izpis računa POS

v1.6.9.4
o Trenutni saldo
+ RFID status (prikaz SSK transakcije)
+ Dodani prevodi
fix RFID status + Vnos računa ZnD (orodna vrstica odprtih programov)

v1.6.8.5
o Prenos dodatkov
fix Nastavitve - A4 račun (pri določenih licenčnih pogojih A4 račun ni bil prikazan)

v1.6.7.9
o Nov blagajniški izdatek
o Dodatki - Navidezna frizura
+ Orodja - Nastavitve - Račun - Število vstopnic (poljubno število vstopnic za kreiranje # produktov; Vnos računa - Vstopnica)
+ Orodja - Nastavitve - Sistem - Oznaka programa (poljubna oznaka/ime programa)
+ Virtualni produkt - Omogočene dnevne/nočne cene
+ Produkti - desni klik - Pregled računov (pregled izdanih računov na podlagi izbranega produkta)
+ Pregled računov - izboljšana glava
+ Informativni izračun - izboljšana glava (Vstopnica)
+ Dodani prevodi
fix Vnos računa ZnD - prikazal TIP - EM produkta "2", prikaz tega tipa omogočen samo pod Vstopnica
fix Vnos računa ZnD + RFID status (popravljena velikost sočasnih form)
sfix RFID status
sfix Polnjenje SSK

v1.6.2.6
o Posodobljena programska koda pomoči (HND27.018)
+ Orodja - Nastavitve - nastavitve shranjene po naslednji posodobitvi programske opreme
+ SSK POS potrdilo - izpis dobroimetja
+ Namestitveni postopek - dodana možnost zamenjave začetnega jezika programa preko CMD
+ Dodani prevodi
fix SSK - jedro
sfix Spletna trgovina - CubeCart - neobstoječ desni miškin klik

v1.6.1.5
o Posodobljen namestitveni program (ISp2010SP1)
o Posodobljen namestitveni postopek - preverjanje prednaložene sistemske komponente .NET Framework 3.5 SP1 ter po potrebi avtomatsko nameščanje preko spleta
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina)
o Vnos računa A4 storitve
+ V kolikor ni nameščen MS Word ter MS Excel vam program avtomatsko odpre spletno stran z prenosi za MS Word Viewer in MS Excel Viewer
+ Dodani prevodi
sfix Polnjenje SSK
sfix SSK

v1.6.0.3
+ Pomoč - Pripomočki - Dodana povezava na Word, Excel ter PDF bralnik (SumatraPDF)
+ Dodani prevodi
fix Pomoč (Polnjenje SSK)
fix Vnos računa ZnD - RFID SSK tip 2

v1.6.0.0
o RFID SSK - predplačniška kartica
o Stranke - Polnjenje SSK
o Izbira RFID kartice
+ Vnos računa ZnD - RFID SSK
+ Dodani prevodi

v1.5.9.0
+ RFID status - vedno na vrhu
+ Simple Shop Web DB Access - izboljšan GUI (v1.20)
fix Vnos računa ZnD - Tipkovnica
fix Vnos računa ZnD - avtofokus

v1.5.8.7
o RFID status
+ RFID dnevnik - storno RFID transakcije
+ Simple Shop Web DB Access - iskanje po oznaki
+ Simple Shop Web DB Access - izboljšan GUI
fix Manjši popravki

v1.5.7.4
o Posodobljena programska koda pomoči (HND26)
+ Dodani prevodi
+ Simple Shop Web DB Access - uporabniku prijazen uporabniški vmesnik (GUI)
fix Simple Shop Web DB Access - prenovljeno jedro (dll)
fix Vnos računa A4 - pravilen zapis blagajnika v bazo
fix Pregled računov - pravilen prikaz računa izdanega preko Vnos računa A4 (izdal)
fix Pregled računov - pravilen A4 izpis računa izdanega preko Vnos računa A4 (poslovna stranka)
fix Pregled računov - tiskanje Vnos računa A4 (manjkajoči TRR - Orodja - Nastavitve)
fix Blagajna - prenovljeno jedro Prejemki
fix Blagajna - prenovljeno jedro Izdatki
fix Manjši popravki

v1.5.6.2
fix RFID - jedro
sfix KeepRuning - popravek registra za Windows 7 ter Windows 2008 Server (WER, DS GUI)

v1.5.6.0
o Simple Shop Web DB Access
+ Orodja - Nastavitve - Sistem - Varnostna kopija baze med delovanjem programa
+ Dodani prevodi

v1.5.5.0
o Blagajna - prenovljeno jedro
o Spletna trgovina - CubeCart (Produkti, Naročila, Stranke)
o Vnos računa - Vstopnica
+ Nastavitve - CubeCart
+ Produkti - Produkti (TIP - EM, 2 = Vstopnica)
+ Dodani prevodi
sfix Prenovljena EULA

v1.4.3.0
o Nov blagajniški prejemek
o RFID Log Comparer (Simple Shop .CSV -> ŠPICA .CSV)

v1.4.1.0
o Vnos računa ZnD - Tipkovnica
fix Manjši popravki

v1.4.0.0
o Prenovljeno jedro programa
+ Posodobljena pomoč
+ Skrbniško orodje - DCL
+ Nastavitve - Sistem - "Dovoli več sočasnih zagonov" - možnost več hkratnih inštanc programa na istem računalniku
+ Statusna vrstica: RFID - Stranka / Ime / Priimek / RFID ID / Izdelek - status potrditve
+ RFID dnevnik - dodano polje "stranka"
fix RFID dnevnik - vsebina polja ni bila v celoti vidna
fix RFID dnevnik po stranki - dodajanje ponavljanja imena stranke v imenu okna po vsakem kliku
fix Manjši popravki

v1.3.8.3
o Posodobljena programska koda pomoči (HND26)
fix RFID informativni izračun - popravljena glava in noga informativnega izračuna (Inf. izračun - podrobno, Inf. izračun - zelo podrobno)

v1.3.8.0
+ RFID informativni izračun (dodana možnost neshranjevanja kreiranja informativnega izračuna v bazo)
+ RFID informativni izračun (Inf. izračun, Inf. izračun - podrobno, Inf. izračun - zelo podrobno)
+ Dodani prevodi

v1.3.6.2
o RFID informativni izračun
+ Posodobljena pomoč
+ Posodobljena video pomoč (Vnos računa, Produkti, Stranke, Računi, Zaposleni, Skladišče, Orodja - Pomoč)
+ Dodani prevodi
+ RFID kreiranje računa
fix "RFID ročni" omogočen samo uporabnikom z RFID licenco ter DEMO uporabnikom
fix Namestitveni postopek (nepravilna bližnjica - KeepRunning.exe)

v1.3.4.7
o RFID ročni
+ V namestitveno datoteko dodana mapa "logs" ter "register"
fix Popravek registra za Windows 7 (RFID HookEx, DWORD)

v1.3.3.7
o Možnost pisanja dnevnika (log file), nastavljivo preko SShop.exe.config (možne nastavitve - ERROR, WARNING, INFO, DEBUG)
+ Dodani prevodi
fix Podrobnosti računa - možna napaka pri tiskanju A4 računa

v1.3.2.6
o KeepRuning (preverja delovanje programa, avtomatska varnostna kopija ob zagonu programa, avtomatski zagon programa)
o Možnost preverjanje zagona programa
+ Računi - Informativni izračun - Pri tiskanju dodan prikaz 8,5% ter 20% DDV
+ Računi - Informativni izračun - Možnost tiskanja po kupcu (Vsi, Končni kupec, Ostali)
+ Izhod iz programa - program odpre potrditveni dialog (v osnovi izbrano polje Ne) - aktivno v kolikor je omogočena RFID licenca
+ Dodana mapa csv ter datoteke za csv uvažanje (CSV.ods, CSV.xls, CSV.xlsx, CSV-produkti.csv, CSV-RFID.csv, CSV-stranke.csv, CSV-zaposleni.csv)
+ Dodani prevodi
+ Podrobnosti računa - možnost tiskanja računa na A4 ali na POS tiskalnik (dialog, Da = privzeti A4, Ne = privzeti POS, Prekliči)
fix Skladišče - Informativni izračun blaga (upoštevani tudi storno računi)

v1.3.0.0
o RFID (vse inštance aktivne)
o RFID - RFID dnevnik
o RFID - RFID kreiranje računa
o RFID orodna vrstica
o Uvoz podatkov (.csv) - RFID seznam kartic
o Dodani MySQL .dll gradniki
+ Dodani prevodi
+ Vnos računa A4 - prelom vrstic
+ Blagajniški dnevnik - pri zaključevanju blagajniškega dnevnika program ponudi v tiskanje tudi izpiske narejene preko TRR ali BA transakcije
fix Popravljeni prevodi
fix Dodani jezikovni prevodi pri uporabi miškinega desnega klika
fix Vnos računa ZnD - povečanje višine polja za hitri izbor izdelkov
fix Vnos računa A4 - dvojna kopija

v1.1.5.0
o Pomoč - Pripomočki - Dodana povezava na AJPES, eDavki, e-VEM ter Beležnica.
fix Informativni izračun potnih nalogov - Posodobljena stran za tiskanje

v1.1.4.5
o Skladišče - Informativni izračun blaga
o RFID - RFID jedro (trenutno neaktivno)
o RFID - RFID seznam kartic (trenutno neaktivno)
o RFID - RFID preverjanje kartice (trenutno neaktivno)
+ Nastavitve - Dodan poljubni format imena (oznake) računa - (%Y% - leto, %M% - mesec, %ID% - zaporedna številka računa)
+ Nastavitve - Shranjevanje uporabniških nastavitev v bazo (večuporabniški računi)
+ Nastavitve - RFID
+ Licenciranje - Modularno licenciranje
+ Posodobljena pomoč
+ Posodobljeno "Legalno sporočilo"
fix Pregled računa - Popravljeni prevodi
fix Vnos računa A4 - Popravljeni prevodi
fix Pregled računa - Fiksna pozicija polja "Sklic"

v1.0.0.9
fix Vnos računa A4 - Prikaz izbrane slike
fix Vnos računa A4 - Optimizacija strani za tiskanje
fix Manjši popravki

v1.0.0.8
+ Informativni izračun potnih nalogov - Urejeno tiskanje
+ Vnos računa A4 - Grafično tiskanje računov
+ Vnos računa A4 - Glava in noga računa (header, footer)
+ Vnos računa A4 - TRR, sklic
+ Orodja - Nastavitve - Dodane nastavitve za tekstovno in grafično podobo A4 računa
+ Skladišče - V osnovnem meniju dodano izbirno polje "Skladišče" (trenutno neaktivno)
+ Informativni izračun potnih nalogov - Tiskanje
fix Vnos računa - Odpravljena možna napaka "The value for column 'Name' in table 'Product' is DBNull."
fix Vnos računa ZnD - Odpravljena možna napaka "The value for column 'Name' in table 'Product' is DBNull."
fix Vnos računa A4 - Odpravljena možna napaka "The value for column 'Name' in table 'Product' is DBNull."

 
Je bil članek v pomoč? da / ne
Podatki članka
ID članka: 222
Kategorija: Knowledgebase
Datum vnosa: 17.07.2012 23:00:32
Ogledov: 761
Glasovanje (Glasov): Article not rated yet (0)

 
<< Nazaj