KuaR

Previous Next

Program KuaR (Kill update and Run) zagotavlja robustno oz. 100% delovanje programa Simple Shop po končanem posodobitvenem procesu.