Nastavitve

Previous Next

Nastavitev širine tiskanja na POS tiskalnik


Video pomoč (Nastavitev POS tiskanja na 60mm ali 80mm papir)


Odpremo datoteko SShop.exe.config v privzetem urejevalniku besedil.


Vsebina datoteke:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<configuration>

   <configSections>

   </configSections>

   <connectionStrings>

       <add name="SShop.Properties.Settings.sshopConnectionString" connectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\sshop.mdb;Persist Security Info=True;"

           providerName="System.Data.OleDb" />

       <add name="SShop.Properties.Settings.dbConnectionString" connectionString="Data Source =&quot;.\db.sdf&quot;"

           providerName="Microsoft.SqlServerCe.Client" />

   </connectionStrings>

 <appSettings>

   <add key="PrinterWidth" value="80"/> <!--60 ali 80-->

   <add key="AlternatePrinterWidth" value="210"/> <!--210-->

   <add key="DBBackupPath" value=".\Kopija\" />
   <add key="AttachmentPath" value=".\Priponka\" />

   <add key="DefaultCulture" value="sl-SI" />    <!-- sl-SI   en-US   de-DE   hr-HR   http://www.obout.com/calendar/tutorial_culture.aspx -->

   <add key="OnlyOnePrintCopy" value="true"/>

   <add key="LogLevel" value="ERROR" /> <!--ERROR, WARNING, INFO, DEBUG-->

 </appSettings>

</configuration>


Za spremembo širine tiskanja v milimetrih (širina papirja) spremenimo besedilo označeno z rumeno:
<add key="PrinterWidth" value="80"/> <!--60 ali 80-->


Možne izbire:
60

80


Nastavitev poti shranjevanja baze pri izdelavi varnostne kopije

Za spremembo poti shranjevanja baze pri izdelovanju varnostne kopije spremenimo besedilo označeno z rumeno:
<add key="DBBackupPath" value=".\Kopija\" />


Nastavitev poti shranjevanja priponk pri izdelavi A4 računov (dodajanje priponke)

Za spremembo poti shranjevanja priponke pri izdelavi A4 računov (dodajanje priponke) spremenimo besedilo označeno z rumeno:
<add key="AttachmentPath" value=".\Priponka\" />


Ostale nastavitve


Nastavitev jezika programskega vmesnika:
<add key="DefaultCulture" value="sl-SI" />


Možne izbire:
sl-SI

en-US

de-DE

hr-HR


Možnost vklopa ali izklopa funkcije dvojne kopije računa:
<add key="OnlyOnePrintCopy" value="true"/>


Možne izbire:
true

false


Možnost vklopa ali izklopa funkcije pisanja programskega dnevnika:

<add key="LogLevel" value="ERROR" /> <!--ERROR, WARNING, INFO, DEBUG-->


Možne izbire:

ERROR

WARNING

INFO

DEBUG

Izklop dnevnika se izvede z izbrisom celotne vrstice (<add key="LogLevel" value="ERROR" /> <!--ERROR, WARNING, INFO, DEBUG-->).


Varnostna kopija programa:
Program Simple Shop je možno zagnati s sledečimi parametri (parametre nastavljamo v bližnjici programa):
-Privzeti način zagona:
SShop.exe
-Izklopljeno varnostno kopiranje baze:

SShop.exe -dbuoff
-Vklopljeno avtomatsko varnostno kopiranje baze:

SShop.exe -dbuon
-Vklopljeno varnostno kopiranje baze - osnovni način:

SShop.exe -dbunormal