Uporaba

Previous Next


Vnos računa
  Vnos računa
  Vnos računa ZnD

      Tipkovnica

  Vnos računa ZnD storitve

      Tipkovnica
  Vnos računa A4

      UPN plačilni nalog
      BN02 plačilni nalog

  Vnos računa A4 storitve

      UPN plačilni nalog
      BN02 plačilni nalog

  RFID ročni

  RFID status

  Vstopnica

  Vnos predračuna

  Vnos dobavnice
Produkti
  Produkti

      Paket produktov
      Urejanje produkotv
      Dodajanje produktov

      Grafični prikaz
  Skupine produktov
  Kategorije produktov
  Uvoz podatkov (.csv)
  Izvoz podatkov (.csv)
Stranke
  Stranke

      Pregled računov

      RFID seznam kartic

      RFID dnevnik

      Izberite zapis

      Grafični prikaz

  Opravila oseb
  RFID preverjanje kartice
  RFID dnevnik
  Polnjenje SSK
  Uvoz podatkov (.csv)

  Izvoz podatkov (.csv)

  RFID uvoz podatkov (.csv)
Računi
  Informativni izračun

  Pregled računov

  Pregled predračunov
  Pregled dobropisov

  Pregled dobavnic
  Nov blagajniški prejemek

  Nov blagajniški izdatek

  Blagajna [kreiranje]

  Blagajniški dnevnik

      Grafični prikaz
  RFID informativni izračun

  RFID kreiranje računa
  Načini plačevanja
  Trenutni saldo in finance

  Izvoz podatkov (.csv)
Zaposleni
  Potni nalogi

      Grafični prikaz

  Informativni izračun potnih nalogov

  Seznam zaposlenih

      Grafični prikaz

  Zaključek

  Sporočanje
  Uvoz podatkov (.csv)

  Izvoz podatkov (.csv)
Skladišče
  Informativni izračun blaga
  Kategorije porabe
  Trenutna vrednost zaloge
  Prevzem artiklov
  Pregled zaloge
  Seznam prejemnic

  Izvoz podatkov (.csv)

Spletna trgovina
  CubeCart

      Produkti

      Naročila

      Stranke
      Namestitev

  osCommerce

      Produkti

      Naročila

      Stranke

      Namestitev
  VirtueMart

      VirtueMart

      Namestitev

Dodatki
  Računalo
  Prenos dodatkov

  Navidezna frizura

  Preglednica
  Pleskanje

  Google koledar

  Spletni brskalnik
  Menjalni tečaj
  E-poštar

  E-poštna orodja

  Generator gesla
  Kriptirnik
  UPN obrazec
Orodja
  Nastavitve

        Napaka tiskalniškega posla

        Napaka BAR kode
  Izvoz baze
  Uvoz baze

  Izvoz licence
  Uvoz licence
  Aktivacija licence
Pomoč
  O programu
  Skrbniško orodje
  Posodobitev

  Povratna informacija

  Spletna stran
  Podpora uporabnikom
  Oddaljeno namizje

  RSS novice
      Simple Shop RSS

      Simple Shop Feed sidebar

      OVI Nokia Simple Shop RSS aplikacija

      Android Simple Shop RSS aplikacija

  Pripomočki
      AJPES

      eDavki

      e-VEM
      DURS Silvester

      Beležnica

      Word

      Excel

      PDF bralnik

      Raziskovalec

      Ukazna vrstica

  Prodajalec
  Pomoč
Izhod