Change log

Previous Next

To translate Change log use Google translate (http://translate.google.com/#sl|en|)


LEGEND:

o News

h+ Supported new hardware

+ Changes

fix Bugs

sfix Security bugs
ß Testing phase (beta)


v1.9.8.513
o Aktivacija licence
+ Posodobljeno jedro posodobitvenega procesa
fix Manjši popravki
sfix Produkti - Grafični prikaz - v določenih primerih DBNull napaka pri kreiranju grafičnega izpisa
sfix Stranke - Grafični prikaz - v določenih primerih DBNull napaka pri kreiranju grafičnega izpisa
sfix Zaposleni - Grafični prikaz - v določenih primerih DBNull napaka pri kreiranju grafičnega izpisa
sfix Aktivacija licence spremenjeno v Zahtevek za aktivacijo licence
sfix Osnovno okno - spremenjena ikona za Aktivacija licence
sfix Posodobitev zagonskega jedra (hitrejši začetni zagon programa)


v1.9.8.500
o Dodan gradnik za grafični prikaz/izris podatkov v obliki grafa/stolpcev/kolačev (ZedGraph v5.1.5.0), dodatne funkcije izrisa preko desnega miškinega klika
+ Produkti - Grafični prikaz (izris stolpcev ter dveh kolačev)
+ Stranke - Grafični prikaz (izris dveh kolačev)
+ Blagajniški dnevnik - Grafični prikaz (izris grafa)
+ Zaposleni - Grafični prikaz (izris dveh kolačev)
+ Potnih nalogi - Grafični prikaz (izris grafa)

+ Posodobljena Pomoč
fix Dodani prevodi


v1.9.8.404
+ Pomoč - Pripomočki - PDF bralnik (SumatraPDF v2.1.1)
fix Računi - Blagajniški dnevnik (podrobnosti) - Izvoz podatkov (.csv)
sfix Računi - Blagajniški dnevnik - Izvoz podatkov (.csv)
sfix Popravljeni prevodi


v1.9.8.403
fix Računi - Blagajniški dnevnik - Izvoz podatkov (.csv) - pri izvozu manjkali dve polji

fix Blagajniški dnevnik [kreiranje] - v določenih primerih napaka pri kreiranju blagajniškega dnevnika
fix Dodani prevodi


v1.9.8.400

o Dodan uporabniški jezik: Ruščina (Russian)
o Simple Shop posodobitev (v8.01)
+ Produkti - Izvoz podatkov (.csv) - novejša verzija

+ Stranke - RFID dnevnik - Izvoz podatkov (.csv) - novejša verzija
+ Stranke - RFID seznam kartic - Izvoz podatkov (.csv)
+ Računi - Informativni izračun - Izvoz podatkov (.csv)

+ Računi - Pregled računov, Pregled predračunov, Pregled dobropisov, Pregled dobavnic - Izvoz podatkov (.csv)
+ Računi - Blagajna [kreiranje] - Izvoz podatkov (.csv)

+ Računi - Blagajniški dnevnik - Izvoz podatkov (.csv)
+ Računi - RFID kreiranje računa, RFID informativni izračun - Izvoz podatkov (.csv)
+ Računi - Trenutni saldo in finance
+ Zaposleni - dodana polja "Telefon", "Mobitel", "Skype", "Google Talk", "Facebook", "Twitter" in "Pošlji e-pošto"
+ Zaposleni - Izvoz podatkov (.csv)
+ Zaposleni - Informativni izračun potnih nalogov, Seznam potnih nalogov - Izvoz podatkov (.csv)
+ Skladišče - Pregled zaloge, Seznam prejemnic - Izvoz podatkov (.csv)
+ Dodatki - E-poštar - možnost pošiljanja skupinske e-pošte na seznam "Zaposleni"
fix Dodani prevodi
fix Manjši popravki

sfix Izboljšano tiskanje "Informativni izračun" - dodan DDV povzetek
sfix Izboljšano tiskanje "Blagajniški dnevnik" - dodan DDV povzetek
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - Računi - Informativni izračun - izboljšan izpis DDV povzetka
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - Računi - Blagajniški dnevnik (Prejemki) - dodan izpis DDV povzetka (gotovinsko poslovanje)
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - Računi - Informativni izračun, Trenutni saldo in finance


v1.9.8.370
o Dodatki - E-poštar
o Dodatki - Kriptirnik
o Simple Shop posodobitev (v8.00)
+ Nastavitve - dodan jeziček Sporočanje
+ Dodatki - Android Simple Shop RSS novice - aplikacija (v2.3.4)
+ Nastavitve - jeziček Izgled - Omejitev prikazanih produktov pod jezičkom "Vsi" ter Omejitev pod ostalimi jezički
+ Posodobljena Pomoč
+ Pomoč - Pripomočki - PDF bralnik (SumatraPDF v2.0.1)

fix Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - izboljšano iskanje po polju Koda in Produkt

fix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - prikaz podvojenih preteklih vnosov (Nov potni nalog)
fix Orodja - Izvoz licence - popravljen izvoz licenčne datoteke
fix Orodja - Uvoz licence - popravljen uvoz licenčne datoteke
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - zamenjana ikona "PayPal" za donacije
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - Odpiranje okna na sredini programa (Blagajniški izdatki, Blagajniški prejemki)
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - program ob pisanju na podlagi preteklih vnosov predlaga nove vnose (Blagajniški izdatki)
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - povečano osnovno okno "Nastavitve"
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - Odpiranje okna na sredini programa (Spletna trgovina - CubeCart, osCommerce, VirtueMart)


v1.9.8.340
+ Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - posodobljen način delovanja vnosne forme (omogočena enostavna uporaba tipkovnice "Enter" oz. "Potrdi")
+ Nastavitve - Račun - Omogoči spreminjanje naziva računa (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve, Vstopnica, Vnos predračuna, Vnos dobavnice)
+ Nastavitve - Račun - Onemogoči uporabo BAR čitalca (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve)
+ Pomoč - Pripomočki - dodana povezava "DURS Silvester"
fix Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - v določenih pogojih nepravilno iskanje BAR kode z BAR čitalcem
fix Vnos računa, Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve, Vstopnica, Vnos predračuna, Vnos dobavnice - izboljšano prikazno polje postavke računa
sfix Vnos predračuna - pri dodajanju postavke in po kliku na gumb "Dodaj" se "Ročni vnos storitve" ne omogoči samodejno
sfix Blagajniški dnevnik [kreiranje] - SSK transakcije so sedaj neupoštevane pri datumu "Od" "Do" ob kliku na gumb "Naloži"


v1.9.8.327

fix Seznam zaposlenih - zahtevan skrbniški (Administrator) uporabnik z potrjenim aktivnim statusom (nezmožnost zaklenitve lastne podatkovne baze ob uporabi prijave uporabnika pri zagonu programa)

fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - v določenih pogojih napaki pri odprtju in zaprtju forme za "Nov produkt"

sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - Pomoč - dodane iskalne fraze za vsako temo


v1.9.8.326
o Dodatki - E-poštna orodja

+ Seznam zaposlenih - dodano polje "Aktivni uporabnik" (neaktivni uporabnik ni viden v vnosnih formah)
+ Posodobljena Pomoč
fix Dodani prevodi

fix Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - v določenih pogojih nepravilno iskanje BAR kode z BAR čitalcem
fix Pregled računov - Podrobnosti računa (Index was outside the bounds of the array.)
fix Pregled dobropisov - Podrobnosti dobropisa (Column 'ID' is constrained to be unique. Value 'X' is already present.)
fix Pregled dobavnic - desni klik - "Plačano + fakturirano"
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - povečano osnovno okno "Seznam zaposlenih"
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - RFID preverjanje kartice, Polnjenje SSK, RFID ročni


v1.9.8.300
o Vnos računa - Vnos dobavnice
o Pregled računov - Pregled dobavnic
o Informativno okno

+ Pregled predračunov - desni klik - "Plačano + fakturirano"
+ Pregled dobropisov - desni klik - Podrobnosti, Natisni A4
+ Nastavitve - Izgled - Obarvaj plačana in fakturirana plačila (v osnovi omogočeno)
+ Nastavitve - Izgled - dodana barva "Pomladno zelena"
+ Nastavitve - Sistem - Ob zagonu omogoči informativno okno (v osnovni omogočeno)
fix Dodani prevodi

fix Pregled predračunov - gumb Podrobnosti - pravilno pogovorno okno
sfix Izboljšan Spletni brskalnik

sfix Posodobljena spletna povezava do Google Play - Prenos dodatkov

sfix Izboljšano jedro - Prenos dodatkov, Preglednica, Google koledar, Spletni brskalnik, Menjalni tečaj, UPN obrazec

sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - Kategorije produktov (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve) - V kolikor ni dodanega produkta pod kategorijo le ta avtomatsko ni prikazana na vnosni formi ZnD
sfix GUI izboljšana uporabniška izkušnja - Odpiranje okna na sredini programa (Informativno okno, UPN obrazec, Generator gesla, Prenos dodatkov, Preglednica, Google koledar, Spletni brskalnik, Menjalni tečaj, Skrbniško orodje, Povratna informacija, Prodajalec, Prvi zagon - čarovnik, Sporočanje, Trenutni saldo, Tipkovnica, O programu, Nastavitve)


v1.9.8.246

h+ POS prikazovalnik (tip komunikacije: PL-200)
+ Nastavitve - jeziček V/I naprave - dodana podpora za zunanji POS prikazovalnik
+ Vnos računa, Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve, Vstopnica, Vnos predračuna - omogočen POS prikazovalnik
sfix Ob posodobitvi podatkov izboljšano pogovorno okno - Produkti, Skupine produktov, Kategorije produktov, Opravila oseb, RFID seznam kartic, Zaposleni, Potni nalogi, Kategorije porabe
sfix Produkti, Zaposleni - GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka
fix Dodani prevodi


v1.9.8.235
o Dodatki - Generator gesla
+ Zaposleni - dodan "Datum rojstva", spremenjen način izbire "Spol"
+ Nastavitve - dodan jeziček V/I naprave
+ Pomoč - dodana povezava na uradno spletno stran
fix Dodani prevodi


v1.9.8.234
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - Omogočen popust z dvomestno decimalno številko


v1.9.8.233
fix Uredi račun - onemogočeno urejanje računa z statusom blagajniškega dnevnika
sfix Izboljšan namestitveni postopek (zmanjšana velikost namestitvene datoteke)


v1.9.8.232
o Pregled računov - Uredi račun
+ Pregled računov - Uredi račun [možnost urejanje računa kateri še ni bil storniran ali za katerega še ne obstaja blagajniški dnevnik]
+ Pregled računov - Informativni izračun - dodana možnost "Upoštevaj tudi stornirane"
+ Skladišče - Informativni izračun blaga - dodana polja "Prodajna vrednost", "Nabavna vrednost", "Razlika" ter "Dobavitelji; Vsi" ali dobavitelji po filtru
+ Skladišče - Prevzem artiklov - dodani polji "Skupaj prodajna cena" in "Skupaj prodajna cena z DDV" za sprotni pregled dodanih artiklov na prejemnico
+ Skladišče - izboljšano tiskanje prejemnice - dodano skupno končno poročilo z izpisom podatkov za artikle "DDV%", "Cena", "DDV", "Cena z DDV", "Količina" ter skupni opis vpisanih garancij in skupni opis vpisanih rabatov
+ Skladišče - Pregled zaloge - dodani polji "Skupaj cena" in "Skupaj cena z DDV"
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - Razširjen izpis postavke računa - pri vsaki postavki A4 računa izpis "Koda", "BAR koda" ter "Serijska številka" artikla
+ Nastavitve - POS izpis - dodatno - Izpiši DDV status pod zneskom računa (A4, POS)
+ Tiskanje A4 računa - razširjeno tiskanje postavk računa - dodana polja "Koda", "BAR koda", "Serijska številka"
fix Skladišče - optimizacija, izboljšana odzivnost in zmogljivost skladišča
fix UPN obrazec - izboljšana OCR vrstica
fix Dodani prevodi
sfix Skladišče - Prevzem artiklov - dinamično tiskanje prejemnice (različne nastavitve višine glave/noge tiskalnika)
sfix Produkti - odpravljena napaka izvoza podatkov (.csv) v kolikor produkt ni imel določene zaloge
sfix Uredi predračun, Uredi račun, Dobropis, Izvoz licence, Uvoz licence, Pomoč - nov tip ikone
sfix Povezava Računalo premaknjena pod meni "Dodatki"
sfix UPN obrazec - manjši popravki
sfix Izboljšan meni osnovnega okna programa
sfix Posodobljena bližnjica v "Pomoč" -> "RSS novice" -> "Android Simple Shop RSS aplikacija"


v1.9.8.117
o Dodatno - UPN obrazec
o Simple Shop posodobitev (v7.82)

+ Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - pri izdajanju računov izbira serijske številke produkta (v kolikor je vpisana)
+ Dodatki - Android Simple Shop RSS novice - aplikacija (v2.0.1)
+ Skrbniško orodje - ponastavitev in preverba skladišča [updatePSI]
fix Nastavitve - Sistem - Uporabljam bazo v oblaku (nestandardna pot baze)
fix Dodani prevodi
sfix Pregled računov - občasno netiskanje slike glave računa preko gumba "Natisni A4"
sfix Bolj zanesljivo (robustno) grafično tiskanje A4 formata
sfix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve, Dobropis - GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka
sfix Posodobljen prvi zagon - dodan gumb za namestitev manjkajočih pisav


v1.9.8.109
+ Produkti - dodano polje "Uporaba serijske številke" (samo za branje)
+ Skladišče - Prevzem artiklov - dodano polje "Uporaba serijske številke" (samo za branje)
+ Nastavitve - Predračun - Uporabi lasten naziv (v osnovi "Predračun št.: ")
+ Nastavitve - POS izpis - dodatno - Uporabi lasten naziv (v osnovi "Račun št.: ")
+ Nastavitve - POS izpis - dodatno - Izpiši datum izdaje računa manj podrobno (brez izpisa ure) (v osnovni onemogočeno)
+ Nastavitve - POS izpis - dodatno - Omogoči poljubno besedilo "Blagajnik: "
+ Pomoč - Pripomočki - PDF bralnik (SumatraPDF v1.9)
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - pri iskanju produktov dodano polje "BAR koda" in "Koda"
fix Skladišče - napaka povečanja količine/zaloga, če je bila privzeta prodajna količina drugačna kot 1
fix Dodani prevodi
sfix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - preureditev vrstnega reda stolpcev pri iskanju produktov
sfix Skladišče - preureditev vrstnega reda stolpcev pri iskanju produktov

sfix Skladišče - Prevzem artiklov (manjši popravki)


v1.9.8.102
o Skladišče - Seznam prejemnic
o Skladišče - Seznam prejemnic - Podrobnosti
+ Kreiranje računa - Postavke računa - dodan desni klik z gumbom "Odstrani" (Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve, Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vstopnica, Vnos predračuna)
+ Možnost izdajanja računov v tujino (na računu možnost izpisa države)
+ Stranke - dodano polje "Država" (možni dobavitelji iz tujine, izdajanje računov za tuje stranke)
+ Skladišče - Prevzem artiklov - ob zaključenem prevzemu tiskanje prejemnice
+ Skladišče - Prevzem artiklov - dodano polje "Rabat"
+ Računi - Pregled računov - Iskanje (realnočasovno)
+ Računi - Pregled računov - Prikaz števila vseh izdanih računov
+ Skladišče - Pregled zaloge - Iskanje (realnočasovno)
+ Skladišče - Pregled zaloge - Prikaz števila vseh prejetih artiklov
fix Dodani prevodi
fix Skrbniško orodje - celozaslonski način (prikaz stolpcev)
sfix Izboljšan A4 izpis (možnost izpisa države)
sfix Izboljšan POS izpis (možnost izpisa države)
sfix Spremenjena QR koda za Simple Shop RSS za Android Market


v1.9.8.000
o Skladišče - Prevzem artiklov
o Skladišče - Pregled zaloge
o Računi - Pregled dobropisov
o UPN obrazec

+ Prenovljeno oddaljeno namizje (Team Viewer, v7)
+ Produkti - Natisni BAR kodo
+ Stranke - dodana polja "Rabat", "Dobavitelj", "Mobitel", "Skype", "Google Talk", "Spletna stran", "Facebook", "Twitter" in "Pošlji e-pošto"
+ Pregled računov - Ustvari dobropis
+ Nastavitve - A4 izpis - splošno - pri bančnih računih dodano polje BIC (za uporabo UPN)
+ Posodobljena Pomoč
+ Dodatki - Android Simple Shop RSS novice - aplikacija (v1.9.9)
+ Prenos dodatkov - dodan gumb za spletno stran Google Android Market (Simple Shop RSS)
fix Predračun - Kreiranje dobropisa je odštevalo zalogo
fix Napaka poimenovanja računov na zadnji dan v letu
fix Dodani prevodi
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan A4 izpis (ob predolgem naslovu stranke)
sfix Izboljšan POS izpis (ob predolgem nazivu, naslova ali kraja stranke)
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Tiskanje BAR kode
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Tiskalnik ni nastavljen, tiskanje na privzeti tiskalnik
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Napaka tiskalniškega posla


v1.9.7.630
+ Vnos računa ZnD - gumb "Odpri predalnik"
+ Vnos računa ZnD storitve - gumb "Odpri predalnik"
+ Nastavitve - Izgled - Omogoči in prikaži gumb "Odpri predalnik" (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve) (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - Izgled - Omogoči in prikaži gumb "Odpri predalnik" "Preko POS tiskalnika" ali "Preko OPOS gonilnika"
+ Nastavitve - POS izpis - Poljubno besedilo postavke POS računa (Šifra, Naziv, Cena, Količina, DDV, Popust, Vrednost)
+ Nastavitve - POS izpis - Levi odmik ("Znesek z DDV") (v osnovi 173)
+ Nastavitve - Sistem - Izbriši varnostne kopije baze
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve
sfix Izboljšan POS izpisek pri širini POS papirja manjšem kot 60mm in velikosti besedila manjšem kot "8"
fix Manjši popravki
fix Dodani prevodi


v1.9.7.629
+ Opravila oseb - Osebe strank - Iskanje (realnočasovno)
+ Opravila oseb - Osebe strank - Prikaz števila vseh vpisanih opravil
+ Opravila oseb - Osebe strank - Obarvanje vrstice po številčnem zaporednem faktorju z izbrano barvo
+ Nastavitve - Izgled - Opravila oseb - Omogoči in obarvaj vsako zaporedno vrstico po števniku (omogoči, zaporedna vrstica, barva) (v osnovi omogočeno)
+ Nastavitve - A4 izpis - splošno - Število decimalnih mest
+ Nastavitve - A4 izpis - grafika - Največja dovoljena dolžina izpisa stranke na vrstico
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - Lastnoročni podpis, štampiljka
+ Nastavitve - Sistem - Ob zagonu programa ne preverjaj za posodobitvami baze (v osnovi onemogočeno)
sfix Izboljšan GUI - Stranke - Izberite zapis
sfix Izboljšan A4 izpis (ob predolgem nazivu stranke)
sfix Izboljšan A4 izpis (možnost vključitve lastnoročnega podpisa/štampiljke na A4 izpisu)
sfix Izboljšan A4 izpis (možnost poljubnega števila decimalnih mest)
sfix V primeru enouporabniške različice programa in uporabe baze v oblaku možnost izklopa nepotrebnega dvojnega posodabljanja baze


v1.9.7.615
+ Nastavitve - Logična (pametna) številčna vnosna polja
fix Nastavitve - V nekaterih primerih ni bilo možno nastavljati vnosnih polj pod jezičkom "Splošno"
sfix Opravila oseb
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Nastavitve - Preprečitev pisanja nezaželenih znakov

v1.9.7.612
+ Nastavitve - Izgled - Pregled računov, Pregled predračunov - Obarvaj plačila brez statusa plačila (omogoči, barva) (v osnovi onemogočeno)
fix Pregled računov, Pregled predračunov - Zadnji račun/predračun ni bilo možno obarvati
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov, Pregled predračunov


v1.9.7.600
+ Opravila oseb - Opravila - Iskanje (realnočasovno)
+ Opravila oseb - Opravila - Prikaz števila vseh vpisanih opravil
+ Opravila oseb - Opravila - Obarvanje vrstice po številčnem zaporednem faktorju z izbrano barvo

+ Pregled računov - Status plačila (desni miškin klik)
+ Pregled predračunov - Status plačila (desni miškin klik)
+ Nastavitve - Izgled - Opravila oseb - Omogoči in obarvaj vsako zaporedno vrstico (omogoči, zaporedna vrstica, barva) (v osnovi omogočeno)
+ Nastavitve - Izgled - Pregled računov, Pregled predračunov - Omogoči in obarvaj gotovinsko plačilo (omogoči, barva) (v osnovi onemogočeno)

+ Nastavitve - Izgled - Pregled računov, Pregled predračunov - Omogoči in obarvaj BA plačilo (omogoči, barva) (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - Izgled - Pregled računov, Pregled predračunov - Obarvaj plačila označena kot plačana (omogoči, barva) (v osnovi omogočeno)
+ Nastavitve - Izgled - Pregled računov, Pregled predračunov - Obarvaj plačila označena kot neplačana (omogoči, barva) (v osnovi omogočeno)
+ Pregled računov - dodan gumb "Osveži"

+ Pregled predračunov - dodan gumb "Osveži"
sfix Izboljšan POS izpisek (ob uporabi popusta)
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - Vplačilo -> Vračilo (dvojni miškin klik odpre "Tipkovnica")
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov, Pregled predračunov, Storno računa
ß Nastavitve - Izgled - Pregled računov, Pregled predračunov - Obarvaj plačila brez statusa plačila (omogoči, barva)


v1.9.7.526
sfix Kontrola pristopa delovnega časa (KPDČ) - IPEventsService (v1.0.0.1)
sfix Posodobljen namestitveni postopek (InstallShield)


v1.9.7.525
fix Način izpisa - Vezni dokument


v1.9.7.524
+ Nastavitve - Izgled - Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - Omogoči in prikaži "Nakazilo na TRR" (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - A4 izpis - splošno - Poljubno besedilo postavke A4 računa / predračuna (Šifra, Naziv, Cena z DDV, Količina, Cena, DDV, Popust, Vrednost)
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - Odebeljen izpis naziva stranke (v osnovi onemogočeno)
+ Posodobljena Pomoč
fix Pregled računov - desni klik - Natisni A4 sekundarni

fix Pregled predračunov - desni klik - Natisni A4 sekundarni
fix Omogoči/onemogoči "Izpis licenčnih pogojev"
sfix Nastavitve - Izgled - Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - Prikaži dodatno povečano besedilo za plačilo in znesek (sedaj v osnovi omogočeno)


v1.9.7.500
o Simple Shop posodobitev (v7.51)
o KuaR (v1.0.1.0)
o Pomoč - Povratna informacija

+ Pregled računov - Ustvari predračun
+ Pregled predračunov - Ustvari kopijo, Uredi predračun
+ Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - Vplačilo -> Vračilo
+ Nastavitve - Izgled - dodan izgled forme Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve
+ Nastavitve - Izgled - Omogoči in prikaži dodatno funkcijo Vplačilo -> Vračilo (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve) (v osnovi omogočeno)

+ Nastavitve - Izgled - Omogoči in prikaži "Obrnjena davčna stopnja" (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve) (v osnovi sedaj onemogočeno)

+ Nastavitve - Izgled - Omogoči in prikaži "Obrnjena davčna stopnja" (Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve) (v osnovi omogočeno)
+ Pomoč - Pripomočki - PDF bralnik (SumatraPDF v1.8)
fix Predračun A4 -> Račun A4 - Vezni dokument
sfix Pod mapo "Dodatki" dodana datoteka "glavaA4_DEMO.psd" za kreiranje in urejanje profesionalnega izgleda A4 glave v programu Adobe Photoshop
sfix Uvedba gradnje (build) verzije programa (zadnje dve cifri v verziji programa)
fix Dodani prevodi


v1.9.7.4
o Kontrola pristopa delovnega časa (KPDČ) - IPEventsService (jedro)
+ Nastavitve - A4 izpis - grafika - dodan gumb "Nastavi A4 za kuverto" (nastavljanje A4 izpisa za kuverto t.i. amerikanko z ali brez okna)
+ Nastavitve - Sistem - Izbriši začasne datoteke
fix Ob posodobitvi baze težave pri prijavi v program (ponoven zagon programa)
sfix Nastavitve - A4 izpis - grafika - prednastavljene grafične nastavitve


v1.9.7.3
o Zaposleni - Sporočanje
o Popust (beleženje popustov v bazi)
+ Sporočanje (možnost avtomatskega prikaza ob zagonu programa)
+ Nastavitve - Izgled - Omogoči izpis dodatne menjalne valute na A4 in POS računu (v osnovi onemogočeno)
+ Ob zagonu programa DEMO uporabnikom naključen prikaz forme "Aktivacija licence"
+ Zaposleni - Dodano polje "Spol" in "RFID"
+ Posodobljena Pomoč
+ Podrobnosti računa - dodano polje "Popust"
+ Pregled računov - dodano polje "Popust" in "Sklic"
fix Izpis "Programska oprema RED ZION d.o.o." (v nekaterih primerih izpisal "####")
fix Dodani prevodi
sfix Posodobljen prvi zagon (izbira privzete valute)


v1.9.7.2
o Izboljšan POS izpisek
o Pomoč - Prodajalec
+ Nastavitve - POS izpis - Odebeljen delni znesek (v osnovi omogočeno)
+ Nastavitve - POS izpis - Označi delni znesek z "=" (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - POS izpis - Dodatna grafična črta pred skupnim zneskom (v osnovi omogočeno)
+ Nastavitve - POS izpis - Izpiši povečano besedilo "Za plačilo" (v osnovi omogočeno)
fix Manjši popravki


v1.9.7.1
o Izpis blagajniškega dnevnika v POS načinu
+ RFID dnevnik - Iskanje (realnočasovno)
+ Nastavitve - Splošno - Izpis blagajniškega dnevnika v POS načinu (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - Račun - Dovoli prodajno ceno produkta nižjo od nabavne cene (razprodaja)
+ Nastavitve - Predračun - Dovoli prodajno ceno produkta nižjo od nabavne cene (razprodaja)
+ Nastavitve - A4 izpis - splošno - Omogoči poljubno besedilo "Blagajnik: "
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - Izpiši datum izdaje računa manj podrobno (brez izpisa ure) (v osnovni onemogočeno)
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - Izpiši "ID za DDV" v sklopu glave računa (v osnovni onemogočeno)
+ Nastavitve - Sistem - Zagonska datoteka
+ RFID - Zvoki - dodani novi zvoki (Alarm, Force, Invalidation, NoClose, Sudden)
fix Nastavitve - A4 izpis - grafika - nedelovanje gumba za dodajanje slike pri glavi in nogi A4 računa
fix Nastavitve - Sistem - GUI - "Naročniška storitev: FTP varnostna kopija baze (priporočljivo)"
fix Dodani prevodi
sfix Posodobljen prvi zagon (posodobitev baze glede na izbrani jezik)
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Zaposleni (obvezno polje ime in priimek)


v1.9.7.0
o Simple Shop posodobitev (v7.50)
o Posodobljena programska koda pomoči (HND30.2240)
o Dodana pomoč v angleškem jeziku
+ RFID seznam kartic - prikaz števila vseh vpisanih RFID kartic
+ RFID seznam kartic - Iskanje (realnočasovno)
sfix Posodobljen prvi zagon (posodobitev baze glede na izbrani jezik)

v1.9.6.9
o Simple Shop posodobitev (v7.10)
o Posodobljena programska koda pomoči (HND30.0223)
o Dodan uporabniški jezik: Arabščina (Arabic)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (ruščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (španščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (poljščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (italijanščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (francoščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (hebrejščina)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (japonščina)
+ Dodane hitre tipke za zagon: F1 - Pomoč, F12 - Oddaljeno namizje, Alt + F2 - Vnos računa ZnD, Alt + F3 - Vnos računa ZnD storitve, Alt + F4 - Vnos računa A4, Alt + F5 - Vnos računa A4 storitve, Alt + F6 - Vstopnica, Alt + F7 - Vnos predračuna
+ Nastavitve - Splošno - Blagajniški dnevnik - Izpis negotovinskega poslovanja (v osnovi omogočeno)
+ Pregled računov - (desni klik) možnost tiskanja na sekundarni A4 tiskalnik
+ Pregled predračunov - (desni klik) možnost tiskanja na sekundarni A4 tiskalnik
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Program je že zagnan
sfix Pri manjših resolucijah (1024x768 ali manj) program ni prikazal celotnega glavnega menija
fix Dodani prevodi

v1.9.6.8
o Simple Shop posodobitev (v7.00)
o Dodan uporabniški jezik: Kitajščina - poenostavljena, PRC (Chinese Simplified, PRC)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (kitajščina - poenostavljena, PRC)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (arabščina)
fix Dodani prevodi
sfix Preverba namestitvenega postopka
sfix Preverba posodobitvenega postopka
ß Dodan uporabniški jezik: Arabščina (Arabic)

v1.9.6.7
o Simple Shop posodobitev (v6.00)
+ Simple Shop glavno okno, zagon posodobitvenega procesa glede na izbrani GUI jezik
fix Dodani prevodi


v1.9.6.6
o Kompleksno plačevanje
o Aktivacija licence

+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - dodatne nastavitve - Odebeljeno (krepko) besedilo - Rok plačila
+ Nastavitve - A4 izpis - dodatno - dodatne nastavitve - Izpis rok plačila nad sklicem
fix Pregled predračunov - Ustvari A4 račun (stacionarni gumb) ni deloval
fix Predračun A4 -> Račun A4 - prazen povzetek postavke računa A4
fix Vnos računa ZnD storitve - upoštevanje popusta pri kreiranju storitvenega produkta
fix Vnos računa A4 storitve - upoštevanje popusta pri kreiranju storitvenega produkta
fix Predračun - funkcija ročni vnos storitve v osnovi izklopljena
sfix Ponovno tiskanje A4 uporabi primarni privzeti tiskalnik
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - VirtueMart (pošiljanje e-pošte), nedovoljena vrednost popusta (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve), dodajanje storitvenega produkta (Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4 storitve)
sfix RFID preverjanje kartice - izboljšan uporabniku prijazen GUI

v1.9.6.5
o Načini plačevanja (napredno razdeljeno plačevanje računov)
o Nastavitve - dodan jeziček Predračun
+ Račun - Začetni ID računa
+ Predračun - Začetni ID predračuna
+ Nastavitve - Izgled - prikaži/ne prikaži dodatno povečano besedilo za plačilo in znesek (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve) (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - Račun - omogoči/onemogoči izdajo računa z zneskom v vrednosti 0 (v osnovi onemogočeno)
+ Nastavitve - Račun - omogoči/onemogoči hitro izdajo računa - avtomatska izdaja računa z klikom na produkt (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve) (v osnovi onemogočeno)
+ Vnos računa A4 storitve - Uporabi produkt (uporabi naziv produkta za storitev)

fix Pregled računa - Odpri priponko
fix osCommerce - Naročila (težava pri odpiranju okna, sinhronizacija)
fix Kategorija produktov, Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - v kolikor je bila vmesna kategorija izbrisana produkti z višjim dodeljenim ID-jem kategorije niso prikazani na vnosni formi
fix Nastavitve - A4 izpis - splošno - gumb za dodajanje digitalne podlage za A4 račun ni pravilno deloval
fix Manjši popravki
sfix Nastavitve - licenčni pogoji
sfix Izboljšan GUI - Skrbniško orodje - napačen položaj ikon pri povečanju/zmanjševanju okna
sfix GUI izboljšana uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje, Prenos dodatkov, Preglednica, Prenos dodatkov, Stranke, Opravila oseb, osnovno okno, Potni nalogi, Nastavitve

ß Kompleksno plačevanje

v1.9.6.2
o Nastavitve - Produkti - Uvoz podatkov - Prilagojen uvoz podatkov in primerjava z obstoječimi podatki v bazi
+ Pregled računov - desni klik - Natisni A4, Natisni POS
+ Pregled predračunov - desni klik - Natisni A4
+ Produkti - Privzete vrednosti - Stopnja DDV (pri kreiranju novega produkta)
+ Skrbniško orodje - bližnjica do "prisiljenega" vnovičnega zagona računalnika
fix Predračun - zahtevana polja (stranka)
fix Račun A4, Predračun A4 - samodejni prelom vrstice ob predolgem nazivu stranke


v1.9.6.1
+ Nastavitve - Račun - nastavljanje polja sklic
fix Prikaz podrobnosti predračuna po kreiranju računa A4

fix Prikaz POS računov v seznamu

v1.9.6.0
o Vnos predračuna
o Pregled predračunov, Podrobnosti predračuna, Ustvari račun A4
o Stranke - Dodajanje nove stranke iz spletnega registra [avtor ne odgovarja za točnost podatkov, storitev uporabljate na lastno odgovornost]

o Detect .Net Framework (DetectNetFramework.exe)
o Posodobljeno Oddaljeno namizje (TV60)
+ Skrbniško orodje - označevanje več vrstic hkrati in izvedba le teh
+ Skrbniško orodje - bližnjica do programa "Detect .Net Framework"
sfix Preverba zagonskega jedra
fix Manjši popravki

v1.9.5.5
o Čarovnik ob prvi uporabi (izbira jezika)
+ Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - dodan gumb za hitro spreminjanje količine izbranega izdelka

+ Nastavitve - dodan zavihek Izgled (možnost nastavljanja prikaza gumba SSK in Tipkovnica na formi Vnos računa ZnD in Vnos računa ZnD storitve)
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsm ter ods za kreiranje ur zaposlenih preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_ure.xls, SIMPLESHOP_ure.xlsm, SIMPLESHOP_ure.ods)
+ Produkti - ob ročnem vnosu samodejno preračunavanje cene v ceno z DDV in obratno
fix Dodani prevodi

fix Manjši popravki
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Produkti - prazen vnos v zahtevano vnosno polje (celica)
sfix Izboljšan GUI - začetno okno (Simple Shop prijava)
sfix Izboljšan GUI - blagajna
sfix Izboljšan GUI - blagajniški izdatek
sfix Izboljšan GUI - blagajniški prejemek


v1.9.5.4
+ Nastavitve - dodan zavihek Vstopnica
+ Nastavitve - Info - EULA, (Osnova) Splošno - Valuta (poljubna valuta)
fix Dodani prevodi


v1.9.5.3
fix Nastavitve - licenčni pogoji


v1.9.5.2
+ Nastavitve - spremenjen GUI, informativne strani, dodane in spremenjene teme, novi zavihki [več v Pomoč - tematika Orodja - podtema Nastavitve]
+ Vnos računa, Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - povečano besedilo in ozadje barve v oknu "Za plačilo"
+ Nastavitve - Račun - digitalna podlaga A4 računa za tiskanje v elektronsko obliko (.PDF) (samo sekundarni A4 tiskalnik)
fix Dodani prevodi
sfix Izboljšan GUI - začetno okno (varnostna kopija)

sfix Izboljšan GUI - začetno okno (nadgradnja baze)

sfix Nastavitve - popolnoma izdelan uporabniku prijazen GUI


v1.9.5.1
+ Simple Shop osnovno okno - ob zagonu programa avtomatsko preverjanje stanje posodobitev (miškin klik na sporočilo sproži posodobitveno okno)

+ Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - izboljšano iskanje po BAR kodi

+ Nastavitve - Račun - "Privzeti DDV % storitve" (Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4 storitve)
+ Nastavitve - Račun - poljubno besedilo za A4 izpis - "GOTOVINA", "BA KARTICA", "ZA PLAČILO"

+ Nastavitve - Račun - poljubno dodatno besedilo za A4 izpis - "GOTOVINA", "BA KARTICA", "ZA PLAČILO"

+ Nastavitve - Račun - dodatne nastavitve (Izpis podjetje je/ni davčni zavezanec)

+ Nastavitve - Račun - število praznih vrstic za poljubnim dodatnim besedilom (A4)

+ Nastavitve - A4 račun 2 - dodatne nastavitve (Izpis račun izdal (blagajnik), Izpis TRR računa, Izpis sklica)

+ Nastavitve - A4 račun 2 - število praznih vrstic za besedilom blagajnik

fix Dodani prevodi

fix Produkti - Generator kode, Generator ZnD - onemogočena napaka kreiranja kode neshranjenih produktov

sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Produkti (realnočasovno iskanje) - Onemogočena sistemska napaka

sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - (realnočasovno iskanje) - Onemogočena sistemska napaka

sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Dodaj produkt - Onemogočena sistemska napaka ob nezadostnih/nepravilno izpolnjenih podatkih
sfix Manjši popravki
sfix Stranke - RFID

sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (namig)


v1.9.5.0

+ Vnos računa A4 - Iskanje (realnočasovno)

+ Vnos računa A4 storitve - Iskanje (realnočasovno)

+ Produkti - Iskanje (realnočasovno)

+ Stranke - Iskanje (realnočasovno)
+ Produkti - "Generator ZnD"

+ Nastavitve - A4 račun 2 - dodatno besedilo (avtomatsko nalaganje besedila pri A4 računu)
+ Nastavitve - A4 račun 2 - dodatne nastavitve (Sklic - krepko besedilo, TRR - krepko besedilo, Izpis DDV povzetka)

+ Nastavitve - A4 račun 2 - "Nastavi matrični A4 izpis"

fix Nastavitve - A4 račun 2 - Nastavi tekstovni A4 izpis (prikaz sklopa podjetje)

fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - prikaz polja "Koda" pri izbiri produkta

sfix Tiskanje računa A4 - dodano polje Cena (brez DDV)

sfix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - avtomatsko tiskanje na primarni TRR račun ob nenastavljenem drugem in tretjem TRR računu

sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4

sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4 storitve


v1.9.4.9

o Produkti - Uredi produkt

+ Produkti - "Generator kode"
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - plačilo in BN02 na Primarni TRR, Drugi TRR, Tretji TRR
+ Produkti - dodani gumbi "Pregled računov", "Dodaj produkt", "Uredi produkt", "Uredi paket", "Briši"

+ Produkti - prikaz števila vseh vpisanih produktov

+ Stranke - dodani gumbi "Pregled računov", "RFID seznam kartic", RFID dnevnik"

+ Stranke - prikaz števila vseh vpisanih strank

+ Zaposleni - dodan gumb "Pregled računov"

+ Zaposleni - prikaz števila vseh zaposlenih

+ Kategorije porabe - dodan gumb "Briši"

+ Kategorije produktov - dodan gumb "Briši"

+ Pregled računov - dodani gumbi "Pregled računov", "Storno", "Zapri"

+ Seznam potnih nalogov - dodani gumbi "Tiskaj", "Storniraj", "Uredi", "Zapri"

+ Seznam potnih nalogov - prikaz števila vseh potnih nalogov

+ Blagajniški dnevnik - dodana gumba "Podrobnosti", "Zapri"

+ Blagajniški dnevnik - prikaz števila vseh blagajniških dnevnikov

+ RFID dnevnik - dodana gumba "Storno", "Zapri"

+ RFID dnevnik - prikaz števila vseh zapisov v dnevniku
+ Produkti - Paket produktov (dodana nova vnosna polja)

+ VirtueMart - Podrobnosti - pošiljanje e-pošte
+ Nastavitve - Račun - dodan "Generator enoznačne kode"

+ Nastavitve - dodan zavihek A4 račun 2 (Drugi TRR račun, Tretji TRR račun)

+ Nastavitve - A4 račun 2 - "Nastavi tekstovni A4 izpis", "Nastavi grafični A4 izpis"
+ Nastavitve - VirtueMart (SMTP nastavitve)
+ Dodana predpripravljena .BMP slika za glavo ali nogo pri A4 računu (glavaA4.bmp)

fix Stranke - DEMO uporabniku onemogočen dostop do RFID seznama kartic in RFID dnevnik
fix Dodani prevodi

fix Manjši popravki
sfix GUI informativna napaka - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - tiskanje TRR računa z nenastavljenim TRR računom
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve - (privzeto) dodatno varnostno vprašanje pred ponastavitvijo nastavitev na privzete vrednosti

sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (namig)
sfix Izboljšan GUI - Stranke (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Produkti (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Zaposleni (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Kategorije produktov (desni miškin klik)

sfix Izboljšan GUI - Skupine produktov (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Kategorije porabe (desni miškin klik)

sfix Izboljšan GUI - Blagajna (desni miškin klik)

sfix Izboljšan GUI - Blagajniški dnevnik (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - RFID seznam kartic (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - RFID dnevnik (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Trenutni saldo (desni miškin klik)
sfix Izboljšan GUI - Seznam potnih nalogov (desni miškin klik)


v1.9.4.8
+ Nastavitve - Sistem - Namestitev BAR pisave
+ Nastavitve - A4 - tiskanje BAR kode
+ Nastavitve - POS - tiskanje BAR kode
fix Produkti - Osnovna količina
sfix Povečano začetno okno Simple Shop

v1.9.4.7
o Posodobljeni gradniki SQL CE povezave (SQL Server Compact Edition 3.5 SP2)

v1.9.4.6
o Produkti - Paket produktov
o E-pošta: SMTP jedro
o Posodobljena SQL CE povezava (3.5.5692.0 -> 3.5.8080.0)
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (srbščina)
+ Skrbniško orodje - dodan postopek za SHRINK, COMPACT in REPAIR baze
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsx ter ods za kreiranje mesečnih potnih nalogov preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_potni_nalog.xls, SIMPLESHOP_potni_nalog.xlsx, SIMPLESHOP_potni_nalog.ods)
+ Nastavitve - A4 - dodatno "TRR država" polje za označbo države (SI56)
+ Nastavitve - A4 - polje "Banka"
+ Nastavitve - POS - dodatno polje "Dodatno besedilo glave 2", "Dodatno besedilo glave 3"
+ Nastavitve - POS - dodatno polje "Dodatno besedilo noge 2", "Dodatno besedilo noge 3"
fix GUI uporabniku onemogočena napaka - Nov potni nalog - maksimalna dolžina znakov pri Oznaka, Prevozno sredstvo, Relacija, Namen, Kraj izdaje
fix Dodani prevodi

sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje - Poizvedba, Izvedi - onemogočen zagon operacije brez besedila

v1.9.4.5
o Dodan uporabniški jezik: Srbščina (Serbian)
+ Vnos računa, Vnos račun ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - izpis osnovne količine pri dodajanju postavke
fix Produkti - Privzeta količina, Osnovna količina
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - TRR referenca pri kreiranju naslednjega zaporednega novega računa

fix Manjši popravki

sfix Izboljšan GUI - VirtueMart


v1.9.4.0
o Tiskanje obrazca BN02 (Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - ob izbiri plačila preko TRR)
o Posodobljena programska koda (VS2010SP1)
+ Nastavitve - A4 - izbira TRR obrazca, tiskanje TRR obrazca (izklopljeno, vprašaj, vedno eno kopijo, vedno dve kopije)
+ Nastavitve - Splošno - A4 tiskalnik, A4 tiskalnik 2 - tiskanje grafike (slika glava, slika noga)
+ Video-Pomoč (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve, Vstopnica)
+ Pomoč - Pripomočki - PDF bralnik (SumatraPDF v1.4)
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - pri dodajanju nove postavke možnost dodati popust v % ali €

+ Posodobljena Pomoč
fix Nov potni nalog
fix Dodani prevodi
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve
sfix GUI - "Izdal račun" ter izbirno polje izdal pomaknjeno na desno zgornjo stran (Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Optično branje - napaka pri zagonu aplikacije za skeniranje
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve - popust EUR presega 100% vrednost produkta


v1.9.3.9
o Optično branje - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve
+ Nastavitve - A4 - Optično branje
+ Orodna vrstica - čas neprekinjenega delovanja programa


v1.9.3.7
o Dodatki - Menjalni tečaj
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - tiskanje računa na primarni, sekundarni ali oba tiskalnika hkrati
+ Nastavitve - dodatni A4 tiskalnik 2
+ Izboljšano iskanje po seznamu strank (Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve)
fix Dodani prevodi

fix Manjši popravki
fix Spletna trgovina - VirtueMart
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Opravila oseb - nepodprt tip vnosa v vnosno polje (celica)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Produkti - nepodprt tip vnosa v vnosno polje (celica)
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Stranke - nepodprt tip vnosa v vnosno polje (celica)

sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Seznam potnih nalogov - nepravilen tip zapisa v vnosnem polju
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - osnovno okno - napaka pri odpiranju spletnih bližnjic, CMD, Everything, PDF bralnik, Beležnica in Računalo
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje - DCL - napaka pri odpiranju CMD in Everything
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Skrbniško orodje - DCL - nepodprt tip operacije
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Nastavitve - Sistem - nameščanje PDF tiskalnika
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Nastavitve - napaka pri odpiranju spletnih bližnjic
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - zagon programa - prenova posodobitvenega procesa
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Dodatki - Prenos dodatkov - nepodprt tip formata
sfix GUI uporabniku prijazna napaka - Dodatki - Preglednica - nepodprt tip formata
sfix Prevod - Vnos računa, Vnos računa ZnD, Vnos računa ZnD storitve, Vstopnica, Opravila oseb
sfix Povečano začetno okno Simple Shop


v1.9.3.5
o Simple Shop posodobitev (v5.00)
o Spletna trgovina - VirtueMart (Naročila, Podrobnosti - Naročilo, Stranka, Zgodovina)

o KuaR (zaprtje posodobitvenega procesa in avtomatski zagon programa z petsekundnim zamikom)
+ Posodobljena Pomoč
fix POS in A4 izpis - v kolikor kupec nima vpisanega "ID za DDV" se besedilo pri POS "ID" in A4 "ID za DDV" ne izpiše na računu
fix Dodani prevodi
sfix Nastavitve - A4 - DEMO uporabniki brez pravic nastavljanja prikaza sklopa podatkov o podjetju in kupcu

v1.9.3.2
+ Nastavitve - A4 - levi odmik (cm) telo računa
+ Nastavitve - A4 - možnost (ne)izpisa podjetja ter stranke
+ Nastavitve - A4 - možnost (ne)izpisa besedila "Kupec:"
+ Posodobljena Pomoč
fix Dodatki - comp_info.rar, Wallpaper - Simple Shop 7
fix Dodani prevodi
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (sistemsko opozorilo)
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve

v1.9.3.1
o Simple Shop posodobitev (v4.00)
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - Nastavitve - Avtomatsko nastavljen rok plačila (+ dni)
fix Dodani prevodi
fix Izpis licenčnih podatkov
sfix Tiskanje na neobstoječ tiskalnik
sfix Tiskanje na nenastavljen tiskalnik
sfix Tiskanje na nepravilno nameščen tiskalnik
sfix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - posodobljeno jedro naslavljanja "končna stranka"


v1.9.2.5
o Vnos računa ZnD storitve
fix Potni nalog - ob urejanju ostane ime potnega naloga nespremenjen
fix Dodani prevodi
fix POS izpis računa - predolgo imenovane produkte program pri POS izpisku izpiše na več vrsticah
sfix Izboljšan GUI - Blagajniški dnevnik, Blagajna
sfix Vnos računa (vse) - izboljšan prikaz dodanega izdelka na kreiran račun


v1.9.1.7
+ Izpis licenčnih podatkov
fix Dodani prevodi

v1.9.1.5
o Nastavitve - A4 - odmik (cm) glave računa, stranke in podjetja
+ Simple Shop VirtueMart namestitev (IIS-VirtueMart)
+ Posodobljen namestitveni postopek
fix Dodani prevodi
sfix Blagajniški dnevnik - nadgrajeno osveževanje podatkov


v1.9.1.2
o Stranke - Opravila oseb
o Orodja - Nastavitve - Sistem - zagon z prednastavljenimi formami (Vnosne forme ter ločeno RFID forme)
+ Nastavitve - Tiskanje brez šumnikov (ločeni nastavitvi za POS in A4 tiskalnik)


v1.9.0.5
o Ob zagonu programa preverjanje če obstaja novejša verzija posodobitvenega programa
o Spletna trgovina - osCommerce (Produkti, Naročila, Stranke)
o Dodan uporabniški jezik: Makedonščina (Macedonian)
o Dodatki - Google kolendar
o Pomoč - RSS novice (Simple Shop Feed sidebar)
+ Računi - Pregled računov - desni klik Storno - dodan vzrok stornacije
+ Nastavitve - osCommerce
+ Dodatki - Spletni brskalnik - Dodane spletne bližnjice na Simple Shop, Simple Shop helpdesk, Simple Shop Facebook, Simple Shop RSS
+ Posodobljen namestitveni postopek

+ Orodja - Nastavitve - Sistem - Namestitev PDF tiskalnika (GPL Ghostscript 8.15, CutePDF Writer)

fix Dodani prevodi
sfix Spletni brskalnik - manjši varnostni popravki
sfix Pomoč
sfix GUI.cmd


v1.8.9.6
o Dodatki - Spletni brskalnik


v1.8.9.1
sfix Produkti - Uvoz podatkov (.CSV) - V kolikor kljub opozorilu o neobstajanju Kategorije in Skupine uvozite .CSV datoteko program ne upošteva stolpcev Kategorija in Skupina pri uvozu


v1.8.9.0
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve


v1.8.8.9
+ Pomoč - Pripomočki - Dodana povezava na Raziskovalec (voidtools Everything)
+ Pomoč - Pripomočki - Dodana povezava na Ukazna vrstica (Command Prompt)
+ Pomoč - Skrbniško orodje - Dodana povezava na Raziskovalec
+ Pomoč - Skrbniško orodje - Dodana povezava na Ukazna vrstica
+ Simple Shop osCommerce namestitev (IIS-osCommerce)
+ Simple Shop CubeCart namestitev (IIS-CubeCart)
+ Dodane predpripravljene .BMP sličice za odmik glave ali noge pri A4 računu (0cm - 15cm)
+ Dodana podprta jezikovna datoteka za osCommerce v2.2 (22.12.2010, Slovenščina) (IIS-osCommerce)
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsm ter ods za kreiranje dobropisa preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_dobropis.xls, SIMPLESHOP_dobropis.xlsm, SIMPLESHOP_dobropis.ods)
+ Dodana QR koda za Simple Shop RSS za Android Market, OVI Nokia Suite, Simple Shop, Simple Shop Navidezna frizura, Simple Shop Navidezna frizura Dodatek 1, Simple Shop Pleskanje
fix Dodani prevodi

fix Vnos računa, Vnos računa ZnD - maksimalna količina spremenjena iz 9999 v 99999
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - maksimalna količina spremenjena iz 999 v 99999
fix Dodatki - Predračun (xls, xlsm, ods)
fix Prevodi
sfix Spremenjeni licenčni pogoji (EULA)
sfix Nastavitve - CubeCart - dodana povezava na donacijo (PayPal)


2010

v1.8.7.4
o Prehod na novo poslovno leto
+ Vnos računa ZnD (F2 - Končni kupec - nov račun, F3 - Dodati izbran produkt, F4 - Zaključi račun)
fix/+ Pregled računov - račun izdan kot vstopnica natisnjen kot ponatis vstopnice/računa
fix Zaposleni - pri izdajanju računov napaka v kolikor je manjkalo vpisano polje ali ime ali priimek

v1.8.7.0
+ Posodobljen namestitveni postopek


v1.8.6.9
o Posodobljena programska koda pomoči (HND29.0144)
o Nokia Ovi Simple Shop RSS novice - aplikacija
o Android Simple Shop RSS novice - aplikacija
o Pomoč - RSS novice (Simple Shop RSS, OVI Nokia Simple Shop RSS aplikacija, Android Simple Shop RSS aplikacija)
o Dodatek - Android Simple Shop RSS novice
+ Vnos računa ZnD - pri dodajanju nove postavke možnost dodati popust v % ali €
+ Trenutni saldo - POS izpis, podrobni POS izpis
+ Zaključek - prikaz BA transakcije
+ Dodatki - Preglednice - Storno računa (xls, xlsm, ods)
+ Posodobljen namestitveni postopek
+ Dodani prevodi
fix POS izpisek - pri popustu izpis "Skupaj brez popusta"
sfix Licenciranje - najem blagajne (datum)


v1.8.6.0
o Nastavitve - POS račun
o Skladišče - Kategorije porabe
o Skladišče - Trenutna vrednost zaloge
o Dodatek - Pleskanje
+ Produkti - Kategorije porabe
+ Dodani prevodi
+ Nastavitve - Tiskanje brez šumnikov (možnost tiskanja računov brez podpore za šumnike - starejši POS tiskalniki)
+ POS račun - Sredinska poravnava glave
+ POS račun - Alternativni format računa
+ POS račun - Izpis DDV povzetka
+ POS račun - Dodatno besedilo glave
+ POS račun - Dodatno besedilo noge
+ POS račun - Oznaka za "ID za DDV"
+ POS račun - DDV status

v1.8.2.0
+ Zaključek - Specifikacija (specificiranje kovancev in bankovcev ob zaključku)
+ Posodobljena pomoč
fix Preverjanje pravilnega datuma operacijskega sistema (v kolikor ni izdanih računov program ne preveri sistemskega datuma)

sfix Blagajna - dodano slikovno gradivo za bolj pregledne blagajniške prejemke ter izdatke
sfix Blagajna - blagajniški izdatek označen z rdečo barvo, blagajniški prejemek označen z zeleno barvo


v1.8.1.3

o Najem (najem blagajne) [naročniška storitev]
+ Produkti - Izvoz podatkov (.csv)
+ Produkti - Uvoz podatkov (.csv) - novejša verzija
+ POS tiskalnik - levi odmik (nastavljanje negativnega levega odmika pri POS tiskanju)
+ Dodani prevodi
fix Blagajniški dnevnik - ponovno tiskanje (na blagajniškem dnevniku prisotne vse postavke)

fix O programu, Skrbniško orodje, Preglednica, Nastavitve, Informativni izračun, Vnos računa, Pregled računov, Trenutni saldo, (Nov) Blagajniški prejemki, (Nov) Blagajniški izdatki - TAB vrstni red
sfix Produkti - Uvoz podatkov (.csv) preveri stanje kategorij in skupin produktov
sfix Produkti - Uvoz podatkov (.csv) - možnost novega ali starega načina uvoza podatkov, samodejna razpoznava verzije uvoza podatkov
sfix Preverjanje pravilnega datuma operacijskega sistema
sfix Blagajna - dodan gumb "Zapri"

v1.7.9.4
fix Skrbniško orodje - DCL (BD, TRR)


v1.7.9.3
o Posodobljena programska koda pomoči (HND28.053)
fix RFID preverjanje kartice (prikaz tudi v primeru manjkajočega osnovnega podatka)
fix Vnos računa A4 storitve, Pregled računov - prikaz pravilnega produkta pri ponovnem tiskanju
fix Jedro (BD, R)

v1.7.9.0
o Posodobljena programska koda (VS2010)
o Posodobljen namestitveni postopek (namestitev preko spleta) Spletna namestitev - ogled

o Pomoč - ogled preko spletne strani Spletna pomoč - ogled
+ Vstopnica - Nastavitve - Vsaka # vstopnica svoj račun
+ Orodja - Izvoz licence
+ Orodja - Uvoz licence

+ Posodobljena pomoč
+ V "Dodatki" dodane datoteke xls, xlsm ter ods za kreiranje računa/predračuna preko MS Excel 2003 - 2010 ter OpenOffice.org (SIMPLESHOP_predracun.xls, SIMPLESHOP_predracun.xlsm, SIMPLESHOP_predracun.ods, SIMPLESHOP_racun.xls, SIMPLESHOP_racun.xlsm, SIMPLESHOP_racun.ods)
fix Nastavitve - CubeCart povezava
fix Produkti (DE) - Raztezanje okna
sfix Preverba jezikov
sfix Spremenjeni licenčni pogoji (EULA)
sfix RFID licenčni pogoj - SSK - Vnos računa ZnD, Vstopnica
sfix Vnos računa ZnD, Vstopnica - Produkti (program predlaga zaprtje okna Produkti)

v1.7.6.5
+ Prijava (izbira uporabnika preko menija)

fix Zaposleni - nov uporabnik avtomatsko pridobi skupino (najnižji nivo)
fix RFID informativni izračun (izpis tudi v primeru manjkajočega osnovnega podatka)


v1.7.5.9
o Varnostna spletna kopija baze preko FTP protokola [naročniška storitev]
o Prijava (Nastavitve - Sistem, Zaposleni)
o Zaključek
+ Posodobljen namestitveni postopek (MSI Engine - podpora v2.0 ter 3.1, Folder.gif)
+ Dodani prevodi
fix RFID informativni izračun (A4 izpis)
fix RFID kreiranje računa (A4 izpis)

v1.6.9.6
+ Izboljšan izpis računa A4
+ Izboljšan izpis računa POS

v1.6.9.4
o Trenutni saldo
+ RFID status (prikaz SSK transakcije)
+ Dodani prevodi
fix RFID status + Vnos računa ZnD (orodna vrstica odprtih programov)

v1.6.8.5
o Prenos dodatkov
fix Nastavitve - A4 račun (pri določenih licenčnih pogojih A4 račun ni bil prikazan)

v1.6.7.9
o Nov blagajniški izdatek
o Dodatki - Navidezna frizura
+ Orodja - Nastavitve - Račun - Število vstopnic (poljubno število vstopnic za kreiranje # produktov; Vnos računa - Vstopnica)
+ Orodja - Nastavitve - Sistem - Oznaka programa (poljubna oznaka/ime programa)
+ Virtualni produkt - Omogočene dnevne/nočne cene
+ Produkti - desni klik - Pregled računov (pregled izdanih računov na podlagi izbranega produkta)
+ Pregled računov - izboljšana glava
+ Informativni izračun - izboljšana glava (Vstopnica)
+ Dodani prevodi
fix Vnos računa ZnD - prikazal TIP - EM produkta "2", prikaz tega tipa omogočen samo pod Vstopnica
fix Vnos računa ZnD + RFID status (popravljena velikost sočasnih form)
sfix RFID status
sfix Polnjenje SSK

v1.6.2.6
o Posodobljena programska koda pomoči (HND27.018)
+ Orodja - Nastavitve - nastavitve shranjene po naslednji posodobitvi programske opreme
+ SSK POS potrdilo - izpis dobroimetja
+ Namestitveni postopek - dodana možnost zamenjave začetnega jezika programa preko CMD
+ Dodani prevodi
fix SSK - jedro
sfix Spletna trgovina - CubeCart - neobstoječ desni miškin klik

v1.6.1.5
o Posodobljen namestitveni program (ISp2010SP1)
o Posodobljen namestitveni postopek - preverjanje prednaložene sistemske komponente .NET Framework 3.5 SP1 ter po potrebi avtomatsko nameščanje preko spleta
o Posodobljen namestitveni postopek - večjezično nameščanje programa (slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina)
o Vnos računa A4 storitve
+ V kolikor ni nameščen MS Word ter MS Excel vam program avtomatsko odpre spletno stran z prenosi za MS Word Viewer in MS Excel Viewer

+ Dodani prevodi

sfix Polnjenje SSK

sfix SSK

v1.6.0.3
+ Pomoč - Pripomočki - Dodana povezava na Word, Excel ter PDF bralnik (SumatraPDF)

+ Dodani prevodi
fix Pomoč (Polnjenje SSK)
fix Vnos računa ZnD - RFID SSK tip 2


v1.6.0.0
o RFID SSK - predplačniška kartica
o Stranke - Polnjenje SSK
o Izbira RFID kartice
+ Vnos računa ZnD - RFID SSK
+ Dodani prevodi

v1.5.9.0
+ RFID status - vedno na vrhu
+ Simple Shop Web DB Access - izboljšan GUI (v1.20)
fix Vnos računa ZnD - Tipkovnica
fix Vnos računa ZnD - avtofokus


v1.5.8.7
o RFID status
+ RFID dnevnik - storno RFID transakcije
+ Simple Shop Web DB Access - iskanje po oznaki
+ Simple Shop Web DB Access - izboljšan GUI
fix Manjši popravki


v1.5.7.4
o Posodobljena programska koda pomoči (HND26)
+ Dodani prevodi

+ Simple Shop Web DB Access - uporabniku prijazen uporabniški vmesnik (GUI)
fix Simple Shop Web DB Access - prenovljeno jedro (dll)
fix Vnos računa A4 - pravilen zapis blagajnika v bazo
fix Pregled računov - pravilen prikaz računa izdanega preko Vnos računa A4 (izdal)

fix Pregled računov - pravilen A4 izpis računa izdanega preko Vnos računa A4 (poslovna stranka)
fix Pregled računov - tiskanje Vnos računa A4 (manjkajoči TRR - Orodja - Nastavitve)
fix Blagajna - prenovljeno jedro Prejemki
fix Blagajna - prenovljeno jedro Izdatki
fix Manjši popravki


v1.5.6.2
fix RFID - jedro
sfix KeepRuning - popravek registra za Windows 7 ter Windows 2008 Server (WER, DS GUI)


v1.5.6.0
o Simple Shop Web DB Access
+ Orodja - Nastavitve - Sistem - Varnostna kopija baze med delovanjem programa
+ Dodani prevodi


v1.5.5.0
o Blagajna - prenovljeno jedro
o Spletna trgovina - CubeCart (Produkti, Naročila, Stranke)
o Vnos računa - Vstopnica
+ Nastavitve - CubeCart
+ Produkti - Produkti (TIP - EM, 2 = Vstopnica)
+ Dodani prevodi
sfix Prenovljena EULA


v1.4.3.0
o Nov blagajniški prejemek
o RFID Log Comparer (Simple Shop .CSV -> ŠPICA .CSV)

v1.4.1.0

o Vnos računa ZnD - Tipkovnica
fix Manjši popravki

v1.4.0.0

o Prenovljeno jedro programa
+ Posodobljena pomoč
+ Skrbniško orodje - DCL
+ Nastavitve - Sistem - "Dovoli več sočasnih zagonov" - možnost več hkratnih inštanc programa na istem računalniku
+ Statusna vrstica: RFID - Stranka / Ime / Priimek / RFID ID / Izdelek - status potrditve
+ RFID dnevnik - dodano polje "stranka"
fix RFID dnevnik - vsebina polja ni bila v celoti vidna
fix RFID dnevnik po stranki - dodajanje ponavljanja imena stranke v imenu okna po vsakem kliku
fix Manjši popravki


v1.3.8.3

o Posodobljena programska koda pomoči (HND26)
fix RFID informativni izračun - popravljena glava in noga informativnega izračuna (Inf. izračun - podrobno, Inf. izračun - zelo podrobno)

v1.3.8.0
+ RFID informativni izračun (dodana možnost neshranjevanja kreiranja informativnega izračuna v bazo)
+ RFID informativni izračun (Inf. izračun, Inf. izračun - podrobno, Inf. izračun - zelo podrobno)
+ Dodani prevodi

v1.3.6.2
o RFID informativni izračun
+ Posodobljena pomoč
+ Posodobljena video pomoč (Vnos računa, Produkti, Stranke, Računi, Zaposleni, Skladišče, Orodja - Pomoč)
+ Dodani prevodi
+ RFID kreiranje računa
fix "RFID ročni" omogočen samo uporabnikom z RFID licenco ter DEMO uporabnikom
fix Namestitveni postopek (nepravilna bližnjica - KeepRunning.exe)

v1.3.4.7
o RFID ročni
+ V namestitveno datoteko dodana mapa "logs" ter "register"
fix Popravek registra za Windows 7 (RFID HookEx, DWORD)

v1.3.3.7
o Možnost pisanja dnevnika (log file), nastavljivo preko SShop.exe.config (možne nastavitve - ERROR, WARNING, INFO, DEBUG)
+ Dodani prevodi
fix Podrobnosti računa - možna napaka pri tiskanju A4 računa

v1.3.2.6
o KeepRuning (preverja delovanje programa, avtomatska varnostna kopija ob zagonu programa, avtomatski zagon programa)
o Možnost preverjanje zagona programa
+ Računi - Informativni izračun - Pri tiskanju dodan prikaz 8,5% ter 20% DDV
+ Računi - Informativni izračun - Možnost tiskanja po kupcu (Vsi, Končni kupec, Ostali)
+ Izhod iz programa - program odpre potrditveni dialog (v osnovi izbrano polje Ne) - aktivno v kolikor je omogočena RFID licenca
+ Dodana mapa csv ter datoteke za csv uvažanje (CSV.ods, CSV.xls, CSV.xlsx, CSV-produkti.csv, CSV-RFID.csv, CSV-stranke.csv, CSV-zaposleni.csv)
+ Dodani prevodi
+ Podrobnosti računa - možnost tiskanja računa na A4 ali na POS tiskalnik (dialog, Da = privzeti A4, Ne = privzeti POS, Prekliči)
fix Skladišče - Informativni izračun blaga (upoštevani tudi storno računi)


v1.3.0.0
o RFID (vse inštance aktivne)
o RFID - RFID dnevnik
o RFID - RFID kreiranje računa
o RFID orodna vrstica
o Uvoz podatkov (.csv) - RFID seznam kartic
o Dodani MySQL .dll gradniki
+ Dodani prevodi
+ Vnos računa A4 - prelom vrstic
+ Blagajniški dnevnik - pri zaključevanju blagajniškega dnevnika program ponudi v tiskanje tudi izpiske narejene preko TRR ali BA transakcije
fix Popravljeni prevodi
fix Dodani jezikovni prevodi pri uporabi miškinega desnega klika
fix Vnos računa ZnD - povečanje višine polja za hitri izbor izdelkov
fix Vnos računa A4 - dvojna kopija


v1.1.5.0
o Pomoč - Pripomočki - Dodana povezava na AJPES, eDavki, e-VEM ter Beležnica.
fix Informativni izračun potnih nalogov - Posodobljena stran za tiskanje


v1.1.4.5
o Skladišče - Informativni izračun blaga
o RFID - RFID jedro (trenutno neaktivno)
o RFID - RFID seznam kartic (trenutno neaktivno)
o RFID - RFID preverjanje kartice (trenutno neaktivno)
+ Nastavitve - Dodan poljubni format imena (oznake) računa - (%Y% - leto, %M% - mesec, %ID% - zaporedna številka računa)
+ Nastavitve - Shranjevanje uporabniških nastavitev v bazo (večuporabniški računi)
+ Nastavitve - RFID
+ Licenciranje - Modularno licenciranje
+ Posodobljena pomoč
+ Posodobljeno "Legalno sporočilo"
fix Pregled računa - Popravljeni prevodi
fix Vnos računa A4 - Popravljeni prevodi
fix Pregled računa - Fiksna pozicija polja "Sklic"


v1.0.0.9
fix Vnos računa A4 - Prikaz izbrane slike
fix Vnos računa A4 - Optimizacija strani za tiskanje
fix Manjši popravki


v1.0.0.8
+ Informativni izračun potnih nalogov - Urejeno tiskanje
+ Vnos računa A4 - Grafično tiskanje računov
+ Vnos računa A4 - Glava in noga računa (header, footer)
+ Vnos računa A4 - TRR, sklic

+ Orodja - Nastavitve - Dodane nastavitve za tekstovno in grafično podobo A4 računa

+ Skladišče - V osnovnem meniju dodano izbirno polje "Skladišče" (trenutno neaktivno)

+ Informativni izračun potnih nalogov - Tiskanje

fix Vnos računa - Odpravljena možna napaka "The value for column 'Name' in table 'Product' is DBNull."

fix Vnos računa ZnD - Odpravljena možna napaka "The value for column 'Name' in table 'Product' is DBNull."

fix Vnos računa A4 - Odpravljena možna napaka "The value for column 'Name' in table 'Product' is DBNull."


v1.0.0.0
o Informativni izračun potnih nalogov
+ Potni nalog - tiskanje ob zaključevanju potnega naloga
+ Potni nalog - dodana nova vnosna polja (Sovoznik 1, Sovoznik 2)

+ Potni nalog - dodana nova izbirna vnosna polja (Skupaj kilometrov - Začetno in končno stanje, Čas potovanja - od do izbirno preko vmesnika)
+ Pregled računa - popravljen prevod
fix Vnos računa A4 - nedelovanje v primeru poljubnega vpisa "Rok plačila"


v0.9.9.9

o Nove funkcionalnosti CSV uvažanja (statusna vrstica, vrstica stanja, možnost sprotnega shranjevanja)

o Posodobljena SQL CE povezava (3.5.5386.0 -> 3.5.5692.0)
o Blagajna - nov enostavnejši in naprednejši način vnosa blagajniškega prejemka in izdatka
+ Vnos računa ZnD - na desni dodan statični drsnik (uporabno ob večjem številu produktov pod določeno kategorijo)
+ Vnos računa ZnD - dodano dodatno polje "Koda" za iskanje produktov
+ Nastavitve - možnost večanja ali manjšanja velikosti pisave za izpis računa
fix Odpravljena naključna napaka pri shranjevanju CSV uvoženih izdelkov
fix Vnos računa ZnD - po zaključenem računu ostane kljukica na "Kartica" - BA transakcije
fix Vnos računa ZnD - "BAR koda" kazala na polje "Koda"
fix Popravljen prevod (Vnos računa, Vnos računa ZnD, Vnos računa A4)


v0.9.9.8
o Posodobljena programska koda pomoči (HND25)
+ Optimizacija kode za CSV uvažanje
fix CSV uvažanje - spremenjena kodna tabela iz UTF8 v Windows 1250 (razpoznavanje šumnikov)
fix Popravljen prevod pri uvažanju (.CSV)
fix Manjši popravki


v0.9.9.7
+ Potni nalog - izbira datuma preko vmesnika
+ Potni nalog - dodan podpis voznika
+ Dodani dodatni jezikovni prevodi

fix Storno račun upoštevan pri blagajniškem dnevniku (v0.9.9.5)
fix Potni nalog - minute se prištejejo k uri (v0.9.9.6)
fix Potni nalog - možno urejanje potnih nalogov pred shranjevanjem podatkov (ob zaprtju potnih nalogov)
fix Potni nalog - odpravljena napaka pri vpisovanju nestandardnih znakov v besedilu (Avtomobil, Destinacija, Namen)


v0.9.9.6
+ Potni nalog - možnost kasnejšega zaključevanja potnih nalogov (zaključeni/nezaključeni)
+ Nove funkcionalnosti mrežne verzije


v0.9.9.5
o Mrežna verzija - možnost hkratne uporabe do 256 klientov (program omogoča mrežno delovanje)
+ Mrežna verzija - samodejno zaznavanje ali je program klient v mrežni verziji - klient pri posodabljanju programa ne posodablja baze
+ Produkti - "Prikaži neuporabljene produkte" (v osnovi neuporabljeni produkti skriti)
+ Nastavitve - "POS tiskalnik", "POS tiskalnik 2", "A4 tiskalnik" - v osnovi uporabljen privzeti tiskalnik za POS tiskanje vendar v kolikor imate pod "Nastavitve" izbran privzet POS tiskalnik ni potrebno, da je sistemski privzeti tiskalnik vašega operacijskega sistema POS tiskalnik
+ Blagajniški dnevnik - pri izpisu dodan 20% in 8,5% pregled DDV

+ Blagajniški dnevnik - pri izdelovanju blagajniškega dnevnika pregled računov preko BA transakcij
fix Potni nalogi - pod "Kraj izdaje" prikaže privzeti kraj iz nastavitev
fix Blagajniški dnevnik - BA transakcije obračunane in zaključene ločeno hkrati z blagajniškim dnevnikom


v0.9.9.4
+ Informativni izračun - dodana možnost informativnega računa glede na izbrano tematiko (storitev, material)
fix Pri stornaciji računa se zaloga (pri materialu) ne obnovi
fix Možnost storniranje računa že obračunanega računa


v0.9.9.3
o Uvoz podatkov (.csv) - Stranke, Produkti, Zaposleni
o Kategorije produktov (Kategorija, ID)
o Vnos računa ZnD - možnost prikaza izdelkov po kategorijah (po vnaprej določeni kategoriji)
+ V osnovi večji prostor za prikaz izdelkov v Vnos računa ZnD


v0.9.9.2
o Orodja (Nastavitve, Izvoz baze, Uvoz baze)
o Nastavitve
o Izvoz baze
o Uvoz baze

o Nastavitve - uporabniku prijazen način nastavitev programa

o Simple Shop posodobitev (v3.00)


v0.9.9.1
o Obrnjena davčna obveznost (Vnos računa, Vnos računa ZnD, Vnos računa A4) - DDV ni obračunan skladno z določili 76.a člena ZDDV-1.
+ Raztezanje forme Vnos računa
+ Raztezanje forme Vnos računa ZnD
+ Raztezanje forme Vnos računa A4


v0.9.9.0
o Posodobljena pomoč
+ Možnost brisanja kategorije izdelkov, v kolikor izdelek trenutno ni v uporabi
fix Izvajanje nadgradnje baze programa (začetek prikaza statusa nadgradnje v novi vrsti)
fix Vnos računa ZnD - besedilo izdelka izpisano v beli barvi v kolikor je barva izdelka pretemna za črno pisavo

v0.9.8.9
o Skupine produktov (Naziv, Barva, ID)
o Vnos računa ZnD - možnost prikaza izdelkov v barvah (po vnaprej določeni skupini)
+ Produkti - dodano polje "Kategorija" (določanje barve produkta po vnaprej določeni skupini produktov)
fix V kolikor je pri vpisovanju negativni blagajniški izdatek večji kot pozitivni saldo program opozori pred tovrstnim početjem


v0.9.8.8
o Osnovni meni - dodan gumb "Izhod" (občasna težava pri izhodu iz programa pri operacijskem sistemu Windows Vista)


v0.9.8.7
o Vnos računa A4 (beta)
o Simple Shop posodobitev (v2.00)
fix Popravek (Vnos računa, Vnos računa ZnD) maksimalnega števila količine odprte postavke


v0.9.8.6
o Posodobljen namestitveni program (ISp2010)
o Posodobljena programska koda (VS2008)
o Posodobljena programska koda pomoči (HND24)
+ Pri izdajanju računa poslovni stranki dodana prazna vrstica med besedilom računa in stranko
+ Posodobljen prevod slovenskega, angleškega, nemškega in hrvaškega jezika
+ Posodobljena SQL CE povezava
+ Posodobljena SQL CE baza
+ Posodobljeno oddaljeno namizje (oddaljena podpora)
+ Dodan status zaloge pri izdajanju računa (Vnos računa, Vnos računa ZnD)
+ Prikaz trenutnega izračuna (Informativni izračun)
+ Možnost vpisa izdelka ali storitve z ali brez DDV, program sam izračuna manjkajočo vrednost na podlagi podanega odstotka DDV (novo vnosno polje)
fix Popravek blagajne
fix Popravek izdajanja računov (Vnos računa, Vnos računa ZnD)
fix Množični popravki


v0.9.8.5
o Večjezičnost programa (slovenski jezik, angleški jezik, nemški jezik, hrvaški jezik)
o Dodana povezava na Oddaljeno namizje (odpre program Team Viewer)
+ Posodobljen namestitveni postopek
+ Možnost nastavitve jezika programa v SShop.exe.config
+ Možnost vklopa ali izklopa funkcije dvojne kopije računa
fix Izpis DDV-ja na računu z 1 decimalno vrednostjo


v0.9.8.4
o Možnost uporabe nadomestnega tiskalnika A4 pri tiskanju računov (Vnos računa, Vnos računa ZnD)
o Dodana povezava na Podpora uporabnikom (odpre spletno stran za brezplačno podporo uporabnikom)
+ Pri blagajniškem dnevniku dodana možnost izbire obračunskega obdobja glede na izbrani datum
fix Zaključevanje blagajne za prejšnje leto


v0.9.8.3
o Pregled izdanih računov po zaposlenih


v0.9.8.2
o Samodejno posodabljanje SQL baze preko spleta (uporabnik lahko opravlja posodobitev sam) Video pomoč (Postopek nadgradnje programske opreme)
fix Manjši popravki


v0.9.8.1

o Možnost opombe pri izdajanju računov za interne službene namene
fix Manjši popravek

fix Posodobljena pomoč Video pomoč (Osnovna predstavitev funkcij programa)


v0.9.8.0
o Možnost uporabe BAR kode ter čitalca BAR kode Video pomoč (Prikaz osnovne uporabe programa)
o Pregled izdanih računov po sortiranju strank
+ Posodobljen namestitveni postopek Video pomoč (Namestitev programske opreme)
+ Program deluje tudi na 64bit operacijskih sistemih
+ Posodobljena pomoč


v0.9.7.0
o Samodejno posodabljanje programa preko spleta
+ Avtomatska prepoznava novega leta ter pravilno izdajanje računov, blagajne ter potnih nalogov v novem letu
fix Odpravljen nulti račun, nulti blagajna ter nulti potni nalog
fix Odpravljena napaka povečanja ID potnega naloga pri uporabi gumba "Prekliči"


v0.9.5.0
o Možnost tiskanja seznama trenutno aktivnih izdelkov na A4 format
o Posodobljen namestitveni program
+ Dodana paleta ikon pri gumbih za lažjo in hitrejšo razpoznavo
+ Prevod blagajne


v0.9.4.0
o Preverjanje delovanja instance programa - ena instanca na en operacijski sistem
fix Množični popravki


v0.9.3.0
o Posodobljen način licenciranja (možnost DEMO verzije)
o Nov logotip programa Simple Shop

+ Posodobljena programska koda pomoči
fix Množični popravki


v0.9.1.0
o Nov posodobljen izgled blagajne

o Dodan uporabniški vmesnik za delo z zaslonom na dotik - Vnos računa ZND (zaslon na dotik)
fix Popravljeno tiskanje blagajne
fix Ostali manjši popravki


v0.8.4.0
o Blagajna (Blagajniški dnevnik)


v0.8.3.0
o Vzdrževanje: samodejna dnevna varnostna kopija baze programa na strežnik (Fling File Transfer)
o Blagajna (Blagajniški prejemek, Blagajniški izdatek, Blagajna)


v0.7.8.0
fix Onemogočena izdaja računa brez postavke


v0.7.7.0

o Varnostna kopija
fix Skrbniško orodje


v0.7.5.0

o Potni nalogi


v0.7.0.2

+ Knjiženje zaloge materiala pri izdaji računov


v0.7.0.1

+ Dodana možnost tiskanja pri pregledu podrobnosti izdanega računa
fix Prikazano število vrstic pri tiskanju poročila A4

v0.7.0.0

o Pomoč
+ Nastavitev tiskanja na 60mm ali 80mm papir Video pomoč (Nastavitev POS tiskanja na 60mm ali 80mm papir)
fix Množični popravki


v0.6.6.0
o Posodobitev

o Posodobitveni paket

o Namestitveni paket
fix Množični popravki

v0.6.5.0

o Zaključevanje
o Kalkulator
o Skrbniško orodje
fix Množični popravki

v0.6.4.0
fix Množični popravki


v0.6.3.0
fix Množični popravki


v0.6.2.0
fix Množični popravki


v0.6.1.0
fix Množični popravki


v0.6.0.0
o Prva uradna različica

v0.0.0.1
o Razvoj in interno testiranje