All Projects

IDPriorityCategoryTask TypeSeveritySummary  descStatusProgress
507Very LowSShopRazvojLowVnos računa A4 - tipi plačilDodeljeno2
0%
Task Description

V nastavitvah se naj dodela, da je mogoče v formi Vnos računa A4 ter v vseh ostalih A4 formah imeti možnost izbire plačil samo za te, kateri so omogočeni v nastavitvah (privzeto omogočeni vsi trije tipi plačil).

Tukaj je treba razmisliti, kako bi se naredilo, da se bi lahko dodalo tudi poljubni tip plačila, vsaj 1 če ne dva.

Recimo v mojem primeru je velikokrat potreba, da bi se izpisal tudi možnost plačila PayPal, kartice recimo pa bi imel onemogočene. V spustnem seznamu pa bi bila dva načina, prvi je da se izpišejo samo aktivni tipi plačil, druga opcija pa je da se neaktivne tipe plačil pač posivi.

 412 Very LowSShopRazvojLow UPN QR Closed3
100%
Task Description

Po novem standardu bo potrebno dodati novi QR protokol za UPN naloge.

Osnovna ideja je, da se obstoječi UPN pod "Dodatki" obdrži. Povsod druge pa se zamenja z novim QR standardom.

 465 Very LowUWP (NPoco)NapakaLow Stranke - napaka grafičnega izrisa Closed1
100%
Task Description

Z uvedbo NPoco je v "Stranke" napaka grafičnega izpisa.

Sam grafični izpis deluje recimo v "Zaposleni", ne glede na verzijo ZedGraph in ne glede na verzijo ZedGraph je napaka od kar je uveden NPoco.

 607 MediumSShopRazvojLow Skladišče - Pregled zaloge - Filtri Closed
100%
Task Description

V Pregledu zaloge pod Skladišče je želja uporabnikov da se doda sledeče filtre:

- Vsi
- Prikaži samo "pozivitvno" zalogo
- Prikaži samo "pozitivno" zalogo + 0
- Prikaži samo "negativno" zalogo
- Prikaži samo "negativno" zalogo + 0
- Ne prikaži zaloge (če je "Paket")
- Ne prikaži zaloge (brez prevzemnice)
- Ne prikaži zaloge (brez prevzemnice in inventure)

Glede na to, da je kar nekaj tega, bi bilo najbolje, da je to "dropdown" menu, izbor je med sabo izključojoč, torej ne moreta biti izbrana 2 filtra naenkrat.

 372 Very LowSShopRazvojVery Low Seznam zaposlenih - omogoči storno računa DA/NE Closed1
100%
Task Description

Vedno več se rabi, da se poleg vseh pravic lahko uporabniku določi, ali lahko izvede stornacijo računa ali ne.

Za obstoječe uporabnike (pri nadgradnji baze) vsi dobijo podatek: DA
Ko se kreira nov uporabnik dobi podatek oz. je privzeta vrednost: DA

Ta funkcija pomeni override glede na uporabnikove pravice. In to je funkcija, ki se dotika praktično vseh form, kjer je možna stornacija računa ali kakršnega koli drugega dokumenta.

A ti naštejem dokumente kjer se to pojavi?

 341 LowUWP (NPoco)NapakaLow Produkti - .CSV uvoz (podvojeni vnosi) Closed2
100%
Task Description

Pri uvozu produktov je napaka od izvedbe NPoco (UWP), da se ko se izvede uvoz produktov, da so uvoženi produkti dejansko podvojeni.

 614 MediumSShopProšnja (razvoj)Low Pregled računov - prevetritev CSV izvoz Closed
100%
Task Description

Pregled CSV izvoza v pregledu računov in dodati manjklajoče stolpce (ZOI, EOR itd..).

 502 LowSShopRazvojLow POS terminal - izpis po bančnih karticah Closed4
100%
Task Description

V kolikor je omogočena funkcija Omogoči POS terminal (v priponki) naj se pri izpisu izpišejo tudi podrobnosti po karticah.

Zaključek
Informativni izračun (A4 izpis)

 338 DeferSShopNapakaVery Low Out of Memory (množično tiskanje računov) Closed2
100%
Task Description

-> Pregled računov
-> Označba 7ih računov izmed množico računov
-> Množično tiskanje računov

Ponovimo vajo, vendar tokrat z drugimi računi, nato spet z istimi.

Ko se zapre "Pregled računov" pride do napake z "Out of Memory".

Strojna oprema:
1GB RAM
Intel Atom procesor
SSD disk

Simple Shop:
Mrežna verzija, blagajna 2

 463 DeferSShopNapakaLow Nedelovanje spletnega registra: Stranke Closed
100%
Task Description

Trenutno so težave z nedelovanjem spletnega registra za iskanje strank.

To pomeni, da ni možno iskati stranko po davčni številki, naslovu ali drugih iskalnik parametrih.

Lastnik spletnega registra je o težavi obveščen in težavo odpravlja.

Rok odprave ni znan.

Rešitev:

Ročni vpis stranke.

 545 DeferSShopRazvojLow Moneta -> Valu Closed
100%
Task Description

Moneta se preimenuje v Valu.

Potrebna sprememba logotipov, besedila itd...

Preverba delovanja - sistem oz. način se ne spreminja.

 537 MediumSShopRazvojLow Libela ELSI - tehtnica - VirtualCOM (TISA protokol) Closed3
100%
Task Description

Testni program deluje samo na COM port 1.

Tehtnica:
Trgovinske tehtnice G30

Povezava:
http://www.libela-elsi.si/trgovinske_05.htm

Opis:
Protokol TISA - Libela G30 - RS232

Torej, zadeva se naj podpre na suho, potem se bo stestiralo z beta verzijo pri stranki z vključenimi "debug" logi.

 501 Very LowSShopProšnja (razvoj)Low Kreiranje zaključka - pošiljanje dnevnega iztržka za "M ...Closed
100%
Task Description

Stranka ima željo, da se uredi, da se pošilja namesto trenutno .PDF lahko tudi .XML po shemi kot jo ima "Minimax".

Vse informacije na voljo:
Priprava datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov in dnevnega iztržka
http://help.minimax.si/sl/priprava-datoteke-xml-za-uvoz-temeljnic-izdanih-racunov-dnevnega-iztrzka

Jaz bi pripravil še, da bi bila opcija pošiljanja ali .PDF, ali .XML ali oboje.

 1 Very LowSShopNapakaLow Kategorije produktov (prazen naziv) Closed2
100%
Task Description

V kolikor se shrani prazno polje (naziv) produkta je napaka pri prikazu nastavitev programa.

564Very LowSShopRazvojLowIskalnik (*, ?)Dodeljeno1
0%
Task Description

V iskalnikih bi bilo dobro urediti, da se da iskati z iskalnim pojmom * in ali ?.

* - poljubno število znakov
? - 1 znak

S tem se da omogočiti dosti bolj napredno iskanje.

Kje: Za začetek DN, potem pa bi se noviteta uvedla tudi na drugih formah kjer je iskalno polje.

 500 Very LowSShopProšnja (razvoj)Low Informativni izračun - izvoz "Minimax" - Temeljnice izd ...Closed1
100%
Task Description

Kot je dodano že OpPIS bi se prav tako uredilo in dodalo izvoz za "Minimax" programsko opremo.

Komplet navodila z .XML / XDS shemo so na voljo v:

http://help.minimax.si/sl/temeljnice-izdanih-racunov-navodilo-za-uvoz-xml

 482 DeferSShopNapakaVery Low Broken "v.txt" Closed1
100%
Task Description

Redno, se pa zgodi je da se v datoteko "v.txt" zapišejo čudne zadeve.

Ne vem ali je to problem ob preverjanju nove verzije, nastavitev uporabnika itd... Vendar pa bi bilo smiselno da v takem primeru program preveri, če je datoteka "v.txt" v pravilni strukturi. Če ni naj jo program sam zapiše glede na verzijo katera pač je - sicer ne deluje preverjanje za novo verzijo programa.

 340 LowSShopNapakaCritical Blagajniški dnevnik - napaka izpisa če ni DDV podatkov Closed1
100%
Task Description

V kolikor blagajniški dnevnik nima podatkov o računih pride do napake pri tiskanju računov.

Vklopljena je bila nova možnost, da se tiska vsaka blagajna posamično. Testiralo se ni, če ni vklopljena vsaka posamična blagajna, možno da je napaka pri tiskanju v obeh primerih.

Naredi se naj identičen izpis, le podatki naj bodo z podatki = 0 ali dodatnim besedilom "Dokument nima podatkov".

 585 MediumSShopRazvojLow Blagajna ZnD (vsi) - Način plačila TRR (že plačano) Closed1
100%
Task Description

V formah ZnD (blagajna, gostinec, itd...) da se doda nov tip plačila, ki bo identičen kot je tip plačila TRR z eno razliko, da je račun označen kot "PLAČANO".

Torej, tukaj bi se naredilo tako, da bosta prisotna 2 TRR gumba, razlika je, da bo pri enem oznaka "ŽE PLAČANO", obstoječi ostane nespremenjen.

Showing tasks 1 - 19 of 19 Page 1 of 1

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing