All Projects

ID Priority Category Task Type Severity Summary Status Progress
 550 Very LowSShopNapakaCritical Nedelovanje povezave s FURS - po zagonu računalnika iz  ...Closed
100%
Task Description

V kolikor računalnika ne izklapljamo, ga dajemo v spanje in program SShop pustimo odprt, nam po ponovnem prebujanju in ustvarjenem računi le tega ne potrdi. Fizično moramo prebuditi povezavo s FURS tako da dvokliknemo na zapis FURS, skrajno desno spodaj v programskem oknu, kjer kaže povezavo s FURS, da nam obarva povezavo v zeleno, torej se poveže.

Moteče, potrebno pozornosti ob vsakem prebujanju. Stranki izdamo natisnjen davčno nepotrjen račun, ki nam ga sicer kasneje potrdi, a to je napačno in neprofesionalno.

 547 Very LowSShopNapakaLow Opisa postavke ne sprinta na računu kreiranem iz ponudb ...Closed1
100%
Task Description

Pri kreiranju ponudbe zraven naziva vnesemo opis postavke. Opis produkta tako ali tako ne moremo vnesti, ker pišemo v prazno. Ko kasneje kreiramo račun iz te ponudbe nam tega opisa postavke sploh ne sprinta. Če ga hočemo imeti na računu, spet jovo na novo vnašamo opis postavke. Dvojno delo in še na vse je treba paziti. Kot da bi pisali račun ročno, kot v starih časih.

Glede teh opisov postavke in opisov produktov pa je tako ali tako zmešnjava že od nekdaj in je ne znamo pošlihtati. Samo poglejmo malo za nazaj. Na hitro preverjeno smo o težavah pri opombah in opisih začeli govoriti pri ID#323 in to davnega 28.2.2017. Ni kaj smo ažurni, kot sem to že večkrat omenil. In ta neizpis opisa postavke izhaja ravno iz teh težav, ker se ne shranijo v našo bazo produktov.

529Very LowSShopNapakaCriticalNadgradnja - Storno dobavniceDodeljeno (ponovno)2
60%
Task Description

Pa smo le dočakali premik glede dobavnice na naše zelje  FS#16  z dne 13.1.2016 in  FS#314  z dne 4.1.2017 a še vedno ne v popolnosti.

Pri kreiranju dobavnice nam vedno dobavnico zavede kot plačano z gotovino, torej manjka možnost izbire načina plačila. Ker če jo kreiramo in izberemo da nam kreira tudi račun je ta vedno kot gotovinski, kar pa običajno ni pravilo. Torej je obvezno dodati še način plačila pri kreiranju dobavnice.

Na tiskani dobavnici nam ne izpiše Naročila (torej številke naročilnice, ki smo jo vnesli ob kreiranju dobavnice) kar je v veliko primerih potrebno z zahtevo prevzemnika.

Pri zavihku "Pregled dobavnic" pa je pomankljivost:
- Manjka predogled dokumenta, kot smo to že pisali za ostale dokumente v  FS#488 .
- Manjka nam še vedno, za kar prosimo že nekaj časa UREJANJE DOBAVNICE.
- Priporočljivo bi bilo tudi dodati USTVARI KOPIJO s predpogojem, da jo lahko kasneje uredimo ali preuredimo.
- Pri možnosti stornacije dobavnice, pa pogrešam RAZLOG STORNACIJE kot je to izpeljano pri računu (izbira več možnosti) in pri tisku tega prevzetega razloga stornacije nam vedno izpiše v novi vrstici, kar je edina izjema (vsi ostali podatki so izpisani v isti vrstici). Torej razlog stornacije je vedno Storno dobavnice. in ga ni možno spreminjati.

 494 Very LowSShopNapakaCritical Označi > Odstrani (vse) Closed1
100%
Task Description

Zopet se pojavlja zamik pri "Označi > Odstrani (vse)"

Ne vem pa zakaj ni te možnosti tudi pri:
Produkti / Uporaba serijske številke; Tiskanje - kupon (kjer je zamik)
Stranke / DDV izjema; Proračunski uporabnik

490Very LowSShopNapakaCriticalOznačitev ponudbe kot plačanoNepotrjeno
0%
Task Description

Kako označiti določeno ponudbo da je plačana, zaključena?

Po mojem ni variante, razen da jo označimo kot plačano preden izdamo račun za to ponudbo ???

489Very LowSShopNapakaCriticalPrikaz plačano/neplačano in vezava plačil na izvorni do...Nepotrjeno
0%
Task Description

Ob izbiri kljukic plačano, ne plačano pri pregledu predračunov, dobavnic in morda še kje zadeva ne deluje, kot bi moralo.

Za dobavnice velja, da če izberemo "Plačano + faktorirano" se ne zgodi nič. Če izberemo "Označi kot fakturirano" nam ponudi datum, ki nam označi da je dobavnica plačana, kar ni saj, je samo fakturirana in še ne plačana. Moralo bi biti obratno in bi nam ta datum moralo ponuditi pri "Plačano + faktorirano".  Ko kasneje izbiramo s kljukicami Prikaži plačane, Prikaže neplačane zadeva ne kaže pravilno.

Pri predračunih se dogaja isto in morda še kje?

Vse zadeve okrog plačil, pa bi morale biti avtomatsko vezane na sam račun, ki je bil izdan iz določenega dokumenta. Torej ko ustvarimo iz ponudbe, dobavnice, predračuna ali kateregakoli dokumenta račun in ta račun kasneje označimo kot plačan, bi se pogojno moral vezni dokument označiti kot plačan. To je edino pravilno in avtomatsko nezmotljivo.

 488 Very LowSShopRazvojCritical Predogled dokumentov Closed1
100%
Task Description

Pri "Pregled predračunov", "Pregled ponudb", "Pregled dobavnic" itd, bi lahko neposredno dodali predogled dokumenta, za hitrejšo uporabo.

 487 Very LowSShopNapakaCritical Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana Closed2
100%
Task Description

 FS#477  - Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana, kij je označena kot zaključena tudi ni rešena.

Prilagam pdf, kjer je signirano, kje izpiše nogo. Popolnoma spodaj levo in spreminjanje parametrov ne ponaga ničesat. Prilagam tudi db testne verzije, kjer lahko preverite zadeve, če deluje ali ne.

Če je vpisan samo tekstovni del noge, je vedno na nenetisljivem področju in je ni možno pomakniti višje na listu. Če delamo kaj narobe, prosim za pojasnilo.

 486 Very LowSShopNapakaCritical Ponudba z gotovinskim plačilom Closed
100%
Task Description

 FS#481  - Napake pri izpisu ponudb, ki je označen kot zaključen, žal zadeva še vedno ne deluje.

Če ustvarimo ponudbo z načinom plačila "Gotovina" nam jo označi kot plačano. To ni prav!!!

 485 Very LowSShopNapakaCritical Delno plačilo računa Closed1
100%
Task Description

Nova funkcija "dodaj plačilo" ne deluje kot bi morala.

Če dodamo delno plačilo za nek račun, pri "Pregledu računov" za ta račun, ko izbiramo kljukice plačano ali ne plačano, računa ne prikaže nikjer, tako da ne vemo ali je plačan ali ne, razen po statusu plačila pod 4.

Če dodajamo za en račun več plačil, ne vemo koliko je bilo katero plačilo, ker nikjer ni to v oknu "Dodaj plačilo" razvidno, razen če gremo v podrobnosti plačila. Lahko bi uporabili podobno tabelo da ko vnašamo novo "Dodaj plačilo" vemo kolik je še dolg.

Tudi v "Pregledu računov" bi bila lahko dodana kolona ostanka dolga, da bi bilo preglednejše in vidno, koliko je še kateri račun neporavnan.

 484 Very LowSShopRazvojCritical Izgled računa izdanega iz zbirnika Closed2
100%
Task Description

Pri izdaji računov iz zbirnika se nam pri A4 izpisu čudno izpišejo postavke na računu. Prilagam izpis v_32.jpg.

Lahko bi ta izpis izboljšali, olepčali, kot je to pri izpisu pos, ko je stvar pregledna. Prilagam tudi možen predlog v_33.jpg.

Če je predlog prezahteven naj vsaj med naziv izdelka in Zbirnik: 2018.. dodamo neko ločilo, da se ve zakaj gre.

 483 Very LowSShopProšnja (razvoj)Critical Plačan račun izdan iz zbirnikov Closed
100%
Task Description

Ko označimo v pregledu računov, da je račun, ki je bil izdan iz zbirnikov, plačan ali po novi izdaji verzije programa "Dodamo plačilo", bi se nam zbirniki iz katerih je bil izdan račun, avtomatsko moral označiti kot plačani.

Sedaj, če hočemo da vemo da je zbirnik bil poravnan, ročno poklikati vsak zbirnik in označiti da je plačan.

 481 Very LowSShopNapakaCritical Napake pri izpisu ponudb Closed
100%
Task Description

Pri izpisu ponudb prihaja do napak in sicer je teh kar nekaj:

* če kreiramo ponudbo z načinom plačila TRR potem
  - nam na ponudbi izpiše RAČUN PLAČAN, kar ne bi smelo biti izpisano, saj gre za ponudbo
  - nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
  - bi nam moralo izpisati TRR, na katerega je možnost plačila po ponudbi
  - bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"

* če pa kreiramo ponudbo z načinom plačila gotovina potem:
  - nam na ponudbi ne izpiše postavke "Izpiši dodatno besedilo" vnešeno pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Lastnoročnega podpisa, štampiljke" vnešenega pod zavihkom "A4 izpis - dodatno"
  - nam ne izpiše "Noga" vnešen pod zavihkom "A4 izpis - grafika", kot na nobenem dokumentu od verzije 5.7.1.304 naprej
  - bi nam moralo izpisati veljavnost ponudbe, ki je vnešena pri kreiranju ponudbe pod "Datum storitve DO"

 479 Very LowSShopVprašanje / PreverbaLow Napačno številčenje računov pri odpiranju nove blagajne Closed
100%
Task Description

Ob zapiranju stare in odpiranju nove blagajne prihaja do napačnega številčenja računov.

Ne začne številčiti z 1 ampak nadaljuje z naslednjo številko računa iz prejšnje blagajne.

 478 Very LowSShopNapakaCritical Produkti - zamik skupnega označevanja Closed1
100%
Task Description

Zopet prihaja do zamika v kolonah pri skupnem označevanju posameznih območjih.

To se dogaja pri "Produktih", morda pa še kje?

 477 Very LowSShopNapakaCritical Noga pri A4 izpisu računa ni natisnjana Closed1
100%
Task Description

Po posodobitvi 5.7.1.304, ko je bilo dodano polje "Kompenzacija višine noge" ne printa noge na A4 izpisu.

Tudi če spreminjamo prednastavljen parameter "50" navzgor ali navzdol, se ne spremeni nič. Vedno je nenatisnjen.

461Very LowSShopNapakaCriticalPrintanje opisa artikla na računu POSČakam na stranko1
50%
Task Description

Pred kratkim ste se ukvarjali z zadevo  FS#439 , ki je govorila glede opisa artikla. Sedaj to deluje lepo, le ena težava se še pojavlja in sicer opisa shranjenega v produktih ali pa tudi ob samem vnosu artikla v Blagajni ZnD ne sprinta na POS računu. Na A4 računu printa, na POS računu pa ne.

 446 Very LowSShopNapakaLow Opomba - opis pri produktih Closed2
100%
Task Description Ne vem ravno, če smo se pri odpravljanju napake  FS#439  prav razumeli? Želel sem povedati kar predstavljam na priloženi fotografiji v_28.jpg: - v nastavitvah imamo potrjeno "Omogoči izpis opisa produkta". - v "Produktih imamo pod "Opis" zavedeno pač neko opombo, ki bi se naj izpisala na računu. - na računi nam tega tudi po posodobitvi ne izpiše? Če si prav razlagam, bi pri vnosu produkta na račun to shranjeno opombo v "Prodikti" morali videti tudi v okencu za opombo (v_29.jpg) Kot smo že pisali v  FS#323 , pa bi se nam to moralo obratno vpisati tudi v "produkte" če z kljukico označimo "prikaži neuporabljene produkte"
 441 Very LowSShopNapakaLow Označi > Odstrani (vse) Closed
100%
Task Description

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

 440 Very LowSShopNapakaLow Označi > Odstrani (vse) Closed1
100%
Task Description

Označi > Odstrani (vse) v "Produktih" in "Stranke" ne deluje. Javlja napako in vse je zamaknjeno. Naprimer pri "Produktih" pod "Opis" nimamo kaj označevati, pri "Ročni vnos cene" ali "Lastni naziv" pa bi bilo potrebno, a ni možnosti.

 439 Very LowSShopNapakaCritical Opombe za produkte Closed
100%
Task Description

Pred kakim letom smo v  FS#323  pisali o opombah pri artiklih.

Opisana zadeva, bi nam večkrat prišla prav, predvsem v tem pomenu, da bi vnešena opomba zapisana pod "Opis" v prodiktih bila izpisana tudi na računu. Tudi če imamo v nastavitvah pri "A4 izpis-postavke", označeno da naj "Omogoči izpis opisa produkta" se zadeva ne izpiše, ne na A4 ne na pos, bi pa bilo zaželjeno da se izpiše v obeh formatih.

Če sedaj operiramo z opisi, moramo vedno znova vnašati ta opis ali opombo, kar je že pravi naziv, ročno in za vsak račun posebej. Zamudno in neprijetno.

 414 Very LowSShopNapakaLow Način plačila Closed2
100%
Task Description

Pri "Načinu plačila" se nam števila razlikujejo in sicer če pogledamo v okno "Način plačila" imamo vse zamaknjeno za eno število (priložena slika v_25.jpg). Torej na enem seznamu imamo 1=gotovina; na drugem 0=gotovina.

Posledično verjetno sledi, da nam v tabeli Pregled računov plačil z Moneto sploh ne prikazuje, oziroma nam jih prikaže le v primeru, da spodaj izklopimo vse potrditvene kljukice za prikaz (priložena slika v_26.jpg). Ni dovolj niti da označimo samo "Ostalo", kar bi morda bilo logično.

Morda pa vsaj dodamo še potrditveno polje "Moneta"?

 413 Very LowSShopProšnja (razvoj)Low Zbirnik Closed
100%
Task Description

V glavni vrstici menijev ne moremo nikjer najti "Zbirnika"

Če delamo z zbirniki in če ga v bližnjicah nimamo vstavljenega, dejansko ne moramo dostopati do pregleda zbirnikov. Lahko bi ga naprimer dodali pod "Dokumenti" in "Seznam dokumentov" in "Pregled zbirnikov"

 411 Very LowSShopVprašanje / PreverbaCritical Simple Shop BT Closed
100%
Task Description

Včasih smo preko elektronske pošte, ki je navedena v prijavnih podatkih BT prejeli obvestilo, če se je pod prispevkom, ki smo ga označili za "Prični slediti" kaj dogajalo ali se je prispevek zaključil. Zdaj teh sporočil že en čas ne prejemamo več in moramo preverjati na BT? Če naprimer oddamo kakšno sporočilo in je pomanjkljivo, nam vi postavite še kakšno dodatno poizvedbo in če ne preverjamo redno, ne vemo da smo pozvani po dodatnih informacijah?

Prav tako bi po določenih posodobitvah bilo dobrodošlo, če bi lahko videli tudi poročila, ki so ustvarjena ali predlagana iz vaše ekipe, saj ko pri poročilu o posodobitvi naprimer vidimo fix ( FS#393 ) - A4 račun - prelom besedila ali podobno, žal vsi ne vemo kaj se je v resnici tu posodobilo ali spremenilo, če pa bi videli vsebino poročila, bi lažje ugotovili kaj lahko še uporabljamo ali je bilo izboljšano.

400Very LowSShopProšnja (razvoj)LowA4 ponudba -> A4/POS računDodeljeno
0%
Task Description

Ali je možno, da se, ko iz ponudbe izpisujemo račun, doda možnost da se le ta izpiše tudi na pos tiskalniku. Sedaj lahko ustvarimo račun A4 in se nam izpiše na A4. Kasneje, ga sicer preko Pregleda računov lahko tiskamo na pos, a je to že kopija 1.

To bi prišlo v poštev, ko nekomu damo ponudbo in kasneje plača z gotovino in mi damo pos izpis. Predlagam, da se nekako doda še možnost izpisa preko pos tiskalnika, pa naj bo to "Ustvari račun pos" ali kakšna druga izbira za pos izpis in gotovinsko plačilo. Gotovinsko plačilo je sicer že sedaj možno, če ne izbiramo druge vrste plačila (TRR ali kartice), le izpis na pos bi bil dobrodošel.

 390 Very LowSShopNapakaCritical Napaka izračuna 4 mestne decimalke Closed3
100%
 386 Very LowSShopNapakaCritical Napaka pri kreiranju A4 dokumentov Closed5
100%
 339 Very LowSShopVprašanje / PreverbaCritical Izbira nove stranke oziroma vnašanje nove stranke Closed2
100%
 333 Very LowSShopNapakaLow Izpis računa iz ponudbe - nepravilna številka računa Closed
100%
 325 Very LowSShopNapakaCritical Popravljanje naziva artikla na računu Closed5
100%
324Very LowSShopProšnja (razvoj)LowPredogled A4; Predogled POSRazvoj
10%
 323 Very LowSShopNapakaLow Opomba - opis pri postavki Closed
100%
 322 Very LowSShopNapakaLow Označi vse, Odznači vse Closed1
100%
 321 Very LowSShopNapakaCritical Popravek ponudbe - osveževanje Closed
100%
 318 Very LowSShopProšnja (razvoj)Low Vnašanje produktov Closed
100%
 317 Very LowSShopProšnja (razvoj)Critical Vnašanje nove stranke Closed
100%
 315 Very LowSShopProšnja (razvoj)Critical Pregled računov, predračunov, ... Closed
100%
 314 Very LowSShopNapakaCritical Popravilo, stornacija dobavnice Closed
100%
 312 Very LowSShopProšnja (razvoj)Critical Datum plačila na praznični dan Closed
100%
 306 Very LowSShopNapakaLow Kategorije produktov Closed
100%
 301 Very LowSShopRazvojCritical Vnos artiklov v Blagajna ZnD Closed
100%
 300 Very LowSShopNapakaCritical Vnos računa / predračuna / dobavnice A4 Closed
0%
 299 Very LowSShopRazvojCritical Kreiranje enega računa iz večih dobavnic Closed
100%
 298 Very LowSShopNapakaCritical Izpis dodatnega besedila / A4 izpis - dodatno Closed2
100%
 297 Very LowSShopNapakaCritical Sortiranje  Closed
100%
 296 Very LowSShopRazvojCritical Iskanje kupcev pri Blagajna Znd Closed1
100%
 295 Very LowSShopRazvojCritical Gumbi kategorije Closed
100%
 294 Very LowSShopNapakaCritical Izpis statusa DDV v POS načinu Closed2
100%
 283 Very LowSShopProšnja (razvoj)Critical Spreminjanje seznama strank po svojih željah Closed
100%
 282 Very LowSShopProšnja (razvoj)Critical Okno "stranke" v Blagajni ZnD Closed1
100%
Showing tasks 1 - 50 of 62 Page 1 of 2

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing