All Projects

ID Priority Category Task Type Severity Summary Status Progress
 329 Very LowSShopNapakaCritical Izpis opombe A4 Closed
100%
Task Description

Pri izpisu računa na A4 se ne izpiše splošna opomba - v POS načinu se izpiše

328Very LowSShopProšnja (razvoj)MediumIzpis delnega računa, popustDodeljeno
10%
Task Description

Strake imajo velikokrat željo izpis  delnega računa ali prenos del artiklov na drugo mesto strežbe - mizo.

In dajanje skupnega popusta na računu oz. z enim gumbom na vse artikle isti % popusta.

 326 Very LowSShopNapakaCritical Napaka pri spremembi barve produkta Closed1
100%
Task Description

Pri zadnji posodbitvi verziji 4.5.1.547 se ne da več spreminjati- nastavljati barve produktov

 

 89 Very LowSShopNapakaCritical Tiskanje zaključka Closed
100%
Task Description

Pri tiskanju zaključka - na tiskalnik POS Star LPT se ustavi tiskanje če je preveč postavk npr.: tiskanje po produktih za daljše obdobje -1 mesec.

Če nastavimo papir na tiskalniku na "80mm reciept" stiska normalno vendar potem odreže levi rob, prav tako račun.

Račun se da nastaviti rob v programu za zaključek ta nastavitev roba ne velja.

Če nastavimo na katerikoli drugi papir na tiskalniku, tiska normalno (ne odreže roba) vendar pri večji količini produktov ustavi tisk na sredi - ne stiska vsega, povzetka.

(na tiskalniku se žal ne da nastaviti levi odmik)

 88 Very LowSShopNapakaMedium Preklop med mizami napaka Duplicate value Closed1
100%
Task Description

Pri preklapljanju med mizami se pojavi napaka: Napaka pri shranjevanju mize:A duplicate value cannot be inserted into a unique index [Table name=Bill,Constraint name=UQ_BillCustomIDYear]

Pri tej napaki se vsebina mize zbriše, kar je zelo neprijetno.

Najpogosteje se zgodi po razveljaviti računa -brisanju postavk pa tudi drugače

 36 Very LowSShopNapakaCritical Razknjiževanje zaloge artiklov v paketu Closed
100%
Task Description

Razknjiževanje zaloge nabavnih artiklov iz paketa po popravku deluje, obstoječa baza pa ima zalogo 0 nabavnih artiklov.
Prosim za orodje za popravilo zaloge (tel. pogovor)
(veza:  FS#30  -Razknjiževanje zaloge artiklov v paketu)

 30 Very LowSShopNapakaCritical Razknjiževanje zaloge artiklov v paketu Closed7
100%
Task Description

Pri prvi prodaji blaga v paketu se postavi zaloga nabavnega artikla na 0 zalogo v produktih pa pravilno odšteje.
Slika 1 pred prodajo
slika 2,3 nastavitve artiklov
slika 4 račun
slika 5 po prodaji zaloga

(osnovna pot: C:\SShop)

Showing tasks 1 - 7 of 7 Page 1 of 1

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing