CubeCart

Uporaba ›› Spletna trgovina ››
Parent Previous Next

  CubeCart

      Produkti

      Naročila

      Stranke
      Namestitev


Za pravilno delovanje spletne trgovine ter uporabniškega vmesnika CubeCart je potrebno na spletu zagnati spletno aplikacijo, ki preveri delovanje spletne trgovine ter doda svoje polje v bazo za pravilno sinhronizacijo produktov, naročil ter strank z programom Simple Shop (vsebina Namestitev).Podprite brezplačni vmesnik za CubeCart spletno trgovino.