E-poštna orodja

Uporaba ›› Dodatki ››
Parent Previous Next

E-poštna orodja se uporablja za procesiranje večje tekstovne baze podatkov iz katerih želim ali izluščiti e-poštne naslove ali preveriti pravilne e-poštne zapise ali pa iz dveh seznamov izluščiti razliko v datotekah.Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.


Kratka navodila za uporabo:

Program boste najbolje in najlažje uporabljali tako, da imate neko obstoječo bazo v .TXT obliki (.CSV, .TXT,..), v kateri so zapisi vsak v svoji vrstici po nekem logičnem zaporedju.

Program vam omogoča, da preverite veljavnost vpisanih e-poštnih zapisov (bazo) s klikom na gumb »Validiraj«, poleg tega imate možnost, da vam spremeni vse velike črke v male, kakor je predvidena pravilna raba e-poštnih naslovov.

Izhodna datoteka, katero program ustvari v isti mapi, kjer se nahaja izvorna datoteka pridobi isto ime kakor izvorna, le končnica je ».out«. Nato tej datoteki poljubno spremenite ime ter pobrišete končnico ».out« in imate veljavne e-poštne naslove v besedilni datoteki. V kolikor imate izklopljen način prikaza končnice datoteke ga zaradi boljšega pregleda omogočite.


Program vam omogoča, da primerjate dve bazi e-poštnih naslovov ter da vam ustvari izhodno datoteko katera ne vsebuje podvojenih elementov iz druge datoteke.

Predpona in Pripona je možnost, da imate v bazi zapisane e-poštne naslove na način:

naslovnik, demo@simple-shop.si, naslovnik2

Pri tem načinu pomeni, da lahko določite besedilo, katero hočete, da jo program samodejno izbriše, doda ali pa pri iskanju ne upošteva.