Produkti

Uporaba ›› Produkti ››
Parent Previous Next

Vnosno polje produkti se uporablja za dodajanje / odstranjevanje izdelkov.


Pregled računov - Pregled računov na označeni vrstici produkta
Dodaj produkt - Dodajanje novega produkta/paketa

Uredi produkt - Pregled produkta na označeni vrstici

Uredi paket - Pregled paketa na označeni vrstici

Briši - Brisanje produkta na označeni vrstici

Cena -> Cena z DDV - avtomatski preračun vseh izdelkov iz prodajne cene v prodajno ceno z preračunanim DDV (polje "Prodajna cena z DDV")

Cena z DDV -> Cena - avtomatski preračun vseh izdelkov iz prodajne cene z preračunanim DDV v prodajno ceno brez DDV (polje "Prodajna cena")

Generator kode - avtomatski generator enoznačne kode na tabeli produktov (polje "Koda")

Generator ZnD - avtomatski generator vrstnega reda ZnD na tabeli produktov (polje "Vrstni red ZnD")


Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.

ID - Samoštevilo
Naziv - Ime storitve ali izdelka (identično ime je zapisano na izdanem računu)
Prodajna cena - Prodajna cena ne vsebuje zakonsko predpisanega DDV-ja
Prodajna cena z DDV - Prodajna cena ki vsebuje zakonsko predpisan DDV
Nabavna cena - Nabavna cena ne more biti nižja kot prodajna cena, vpisuje se ceno z DDV-jem
Zaloga - Zalogo vpišemo v primeru da izdelek ni storitev, sicer vpišemo 0
Tip - EM - 0 = material, 1 = storitev, 2 = vstopnica, 3 = SSK (dovoljen samo 1 izdelek, V uporabi = 0)
Stopnja DDV - Davčni zavezanec vpiše 20% zakonsko predpisani davek, nezavezanec vpiše 0%

V uporabi - 1 = v uporabi, 0 = ni v uporabi (se ne bo pojavljal pri izbiri pri izdajanju računa)
Paket - 1 = paketni produkt, 0 ali prazno polje = ni paketni produkt

Datum vnosa - Samodejni vnos
Vrstni red ZnD - Vrstni red prikaza izdelka pri načinu izdajanja računov na zaslon na dotik
Koda - Koda izdelka
BAR koda - BAR koda za BAR čitalnike

Privzeta količina - Privzeta količina uporabljena pri prodaji izdelkov in storitev
Osnovna količina - Osnovna količina odštevanja od zaloge
Skupina - Vnaprej določena skupina, s katero določimo barvo izdelka v Vnos računa ZnD
Kategorija - Vnaprej določena kategorija, s katero določimo pripadnost izdelka določeni kategoriji za Vnos računa ZnD
vID - Virtualni produkt - v vID vpišemo ID izdelka, na katerega se nanaša virtualni produkt
Kategorija porabe - Vnaprej določena kategorija, s katero določimo pripadnost izdelka določeni kategoriji za preračunavanje porabe za potrebe skladišča
Uporaba serijske številke - V kolikor je kljukica ima produkt preko skladišča dodane artikle z vpisanimi serijskimi številkami


Primer:

Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.

V kolikor je izdelek že bil uporabljen ga ni mogoče izbrisati.Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.


Opozorilo! Produkt ki je že bil uporabljen pri izdaji računa ni možno izbrisati. Že uporabljeni produkt je možno le onemogočiti pri prikazu pri izdajanju računov.