RFID uvoz podatkov (.csv)

Uporaba ›› Stranke ››
Parent Previous Next

RFID uvoz podatkov (.csv) se uporablja za namene uvažanja večjega števila podatkov iz .CSV datoteke (predpripravljeno CSV datoteko najdete v osnovni programski mapi "SShop" v podmapi "csv").

Podatke za uvoz pripravimo v programu OpenOffice.org 3.x, Microsoft Office 2003, 2007, 2010 ali kateremkoli drugem sorodnem programu, ki omogoča izvoz podatkov v .CSV obliko.


RFID podatke uvažamo za vsako stranko posebej v RFID seznamu kartic.

Podatki morajo biti pripravljeni na način:
Stolpec A: ID

Stolpec B: Ime
Stolpec C: Priimek
Stolpec D: Naslov
Stolpec E: Pošta
Stolpec F: Oznaka
Stolpec G: ID izdelka
Stolpec H: Časovna ovira


Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.


V kolikor RFID kartica ne sme imeti časovne ovire vpišete v polje H vrednost -1.


Ko podatke pripravimo jih izvozimo v .CSV obliko. To storimo tako, da datoteko izvozimo v pravilni format ali da izberemo "Shrani kot" in izberemo tip datoteke kot "(CSV) Comma delimited (*.csv)".


Podatki so pripravljeni za uvoz v program Simple Shop.Opozorilo! Podatki uvoženi v program se ne prepisujejo ali dodajajo čez obstoječe ampak se samo dopišejo. V kolikor ima program vpisane identične podatke v bazi bodo nastali podvojeni zapisi ali pa bo prišlo do napake.