Uvoz podatkov (.csv)

Uporaba ›› Produkti ››
Parent Previous Next

Uvoz podatkov (.csv) se uporablja za namene uvažanja večjega števila podatkov iz .CSV datoteke (predpripravljeno CSV datoteko najdete v osnovni programski mapi "SShop" v podmapi "csv").

Podatke za uvoz pripravimo v programu OpenOffice.org 3.x, Microsoft Office 2003, 2007, 2010 ali kateremkoli drugem sorodnem programu, ki omogoča izvoz podatkov v .CSV obliki.

Podatki morajo biti pripravljeni na način:
Stolpec A: Naziv

Stolpec B: Prodajna cena
Stolpec C: Prodajna cena DDV
Stolpec D: Nabavna cena
Stolpec E: Zaloga
Stolpec F: Tip (0/1)
Stolpec G: Stopnja DDV
Stolpec H: V uporabi
Stolpec I: Koda
Stolpec J: BAR koda
Stolpec K: Osnovna količina


Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.


Ko podatke pripravimo jih izvozimo v .CSV obliko. To storimo tako, da datoteko izvozimo v pravilni format ali da izberemo "Shrani kot" in izberemo tip datoteke kot "(CSV) Comma delimited (*.csv)".


Podatki so pripravljeni za uvoz v program Simple Shop.


Nastavitve

Dodatne nastavitve pri uvozu podatkov najdemo v Nastavitve -> Produkti.


Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.


Pri uvozu izvedi primerjavo z obstoječimi produkti - Omogoči/Neomogoči - Ob uvozu .csv datoteke izvedi primerjavo

Prodajna cena - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost
Prodajna cena z DDV - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost
Nabavna cena - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost
Zaloga - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost
Tip (0/1) - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost
Stopnja DDV - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost
V uporabi (0/1) - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost
Koda - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost
BAR koda - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost
Osnovna količina - Iz padajočega seznama izberite željeno vrednost


Primerjava za obstoječe produkte pri uvozu se izvršuje na način, da se primerja polje "Koda", nato "BAR koda" in nato "Naziv".Opozorilo! Podatki uvoženi v program se ne prepisujejo ali dodajajo čez obstoječe ampak se samo dopišejo. V kolikor ima program vpisane identične podatke v bazi bodo nastali podvojeni zapisi.