Vnos računa ZnD storitve

Uporaba ›› Vnos računa ››
Parent Previous Next

Vnos računa ZND storitve se uporablja za izdajo računa končni ali stalni stranki preko zaslona na dotik.


Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.


Primer:

Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.


Vnos preko tipkovnice:
F2 - Končni kupec - nov račun

F3 - Dodati izbran produkt

F4 - Zaključi račun


Opozorilo! Za pravilno tiskanje računa mora biti privzet tiskalnik v programu pod orodja - nastavitve POS tiskalnik.