Seznam zaposlenih

Uporaba ›› Zaposleni ››
Parent Previous Next

Vnosno polje zaposleni se uporablja za dodajanje / odstranjevanje zaposlenih v podjetju, določanje stopnje uporabnika, gesla itd..


Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.

Seznam zaposlenih se uporablja pri izdajanju posameznih računov. Iz tega je razvidna aktivnost posameznega zaposlenega itd..


ID - Samoštevilo
Ime - Ime zaposlenega
Priimek - Priimek zaposlenega
Naslov - Naslov zaposlenega
Geslo - Geslo ob prijavi v program
Skupina - Skupina obsega 3 različne nivoje, ki določajo pravice uporabnika
Administrator (vse pravice)

Napredni uporabnik (Vnos računa, Produkti, Stranke, Računi, Zaposleni, Dodatki, Računalo, Pomoč, Izhod)

Uporabnik (Vnos računa, Stranke, Zaposleni, Dodatki, Računalo, Pomoč, Izhod)

Spol - Označimo z M ali Ž
RFID - V kolikor imamo vklopljeno kontrolo pristopa delovnega časa vpišemo tudi RFID kartico
Datum rojstva - V kolikor je vpisan datum rojstva (dd/mm/llll) ter imamo vklopljeno informativno okno ob zagonu programa program preveri ali ima zaposleni rojstni dan
Aktivni uporabnik - V vnosnih formah je v seznamu zaposlenih izbran samo aktivni uporabnik


Vklop prijave uporabnika ter uporabo gesla vklopimo v meniju Orodja - Nastavitve - Sistem


POZOR: Najmanj 1 uporabnik potrebuje skrbniške (Administrator) pravice in mora biti istočasno določen kot aktivni uporabnik.

Ob vklopu funkcije varnost uporabnikov je vpisano geslo ter aktivni uporabnik obvezni parameter.


Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.Opozorilo! Seznam zaposlenih je bistvenega pomena pri pregledu računskih aktivnosti. V kolikor je bil izdan račun na ID zaposlenega se le tega ne sme izbrisati iz baze. Brisanje je možno samo preko skrbniškega okolja. Ime in priimek zaposlenega je prikazan na izdanem računu.