Simple Shop

 • Status Dodeljeno
 • Percent Complete
  10%
 • Task Type Prošnja (razvoj)
 • Category SShop
 • Assigned To
  ddamijan
 • Operating System Windows 10
 • Severity Medium
 • Priority Very Low
 • Reported Version 4.5.2.673
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: Simple Shop
Opened by arset - 21.06.2017

FS#328 - Izpis delnega računa, popust

Strake imajo velikokrat željo izpis  delnega računa ali prenos del artiklov na drugo mesto strežbe - mizo.

In dajanje skupnega popusta na računu oz. z enim gumbom na vse artikle isti % popusta.

Admin
root commented on 27.07.2017 11:43

Zadeva oz. prošnja je smiselna. Enkraten popust na vse artikle bi lahko uredili preko okolja "Miza", tako da se popust dodeli določeni mizi, kar pomeni, da bi vsi artikli dobili tak popust ki so v določeni mizi.

Prenos artikla iz ene mize v drugo bi bil drugi korak.

Vidko commented on 27.07.2017 12:31

Ko tole prebiram, a ne bi bilo smiselno dadati takšno postavko skupnega popusta na celoten račun tudi v Blagajan ZnD?

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing