BN02 plačlni nalog

Parent Previous Next

Tiskanje plačilnega naloga BN02 nastavimo v meniju Nastavitve -> Račun A4.

Pred uspešnim tiskanjem moramo pravilno vpisati TRR podatke na način XXXX XXXX XXXX XXX brez predpone SI56.


Tiskanje plačilnega naloga se izvede samo ob tiskanju A4 računa pri načinu plačila preko TRR.


Za pravilno tiskanje potrebujemo originalni obrazec "Obrazec številka BN 02".Slika ni informativne narave. Plačilni nalog BN02. Mere obrazca so v merilu 1:3. Izpisani podatki so namišljeni. Pravilen izpis.Slika ni informativne narave. Plačilni nalog BN02. Mere obrazca so v merilu 1:3. Izpisani podatki so namišljeni. Nepravilen izpis brez vpisanega TRR računa.
Slika ni informativne narave. Plačilni nalog BN02. Mere obrazca so v merilu 1:3.