UPN plačilni nalog

Parent Previous Next

Tiskanje plačilnega naloga UPN nastavimo v meniju Nastavitve -> Račun A4.


Tiskanje plačilnega naloga se izvede samo ob tiskanju A4 računa pri načinu plačila preko TRR.


Za pravilno tiskanje potrebujemo originalni obrazec "Obrazec UPN - Univerzalni plačilni nalog", namenjeno za lasersko tiskanje.


Slika ni informativne narave. Plačilni nalog UPN. Mere obrazca so v merilu 1:3.