Dodajanje produkta

Uporaba ›› Produkti ›› Produkti ››
Parent Previous Next

Dodajanje produktov se uporablja za kreiranje novega produkta ali produkta označenega kot paket.Slika je informativne narave in se lahko razlikuje glede na uporabniško izkušnjo.


Paketni produkt omogočimo z kreiranjem novega produkta, katerega označimo kot "Paket" ter shranimo produkt/paketni produkt.