vklopi razum vzemi racun

Davčna blagajna - povzetek

Celostna navodila od A do Ž pred pričetkom zagona davčne blagajne (priporočljivo branje).

Pregled navodil

paketi

FREE, STANDARD, ULTIMATE

Cenovni in tehnični pregled različnih verzij programske opreme Simple Shop.

Pregled in primerjava

banner mbills

mBills

Brezplačna uporaba mBills plačilnega sredstva. Za prenos navodil kliknite na spodnjo povezavo.

Prenos navodil


v6.4.0.000
o Prevzem artiklov iz datoteke [interni prenos med poslovalnicami; Simple Shop protokol]
+ Odpis blaga - dodan "Prenos na poslovno enoto"
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Odpis blaga
sfix Dodani prevodi

v6.1.7.582
o Pivot tabela
+ Informativni izračun - dodan filter "Datum izdaje računa" ter "Datum opravljene storitve"
+ A4 tiskanje - optimizacija kode
+ Produkti - pri kreiranju zaznava podvojenega produkta
+ Dodaj produkt - pri kreiranju zaznava podvojenega produkta
+ Informativni izračun - Izvoz podatkov - CSV - izvedena nadgradnja izvoza (pivot table)
+ (FS#551) optimizacija in nadgradnja preverjalnega mehanizma za nastavitve DDV (Nastavitve - (jeziček) DDV)
+ (FS#554) Prenos konto preko .XML
+ Samodejno pošiljanje .XML zaključka preko e-pošte [če je funkcija vklopljena in nastavljena]
+ Zaključek - dodana možnost kreiranje .XML izvoza
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 16.5.0)
fix (FS#553) Predračun in vmesno kreiranje produkta
fix (FS#552) V izjemnih primerih možna napaka DDV računa kreiranega iz ponudbe
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Produkti, Dodaj produkt
sfix Izboljšan GUI - Informativni izračun
sfix Izboljšan GUI - Zaključek
sfix Izboljšan A4 izpis
sfix Dodani prevodi

v6.0.1.439
+ Seznam dobavnic - Sprememba dobavitelja
sfix Omogoči preverjanje prisotnosti zaposlenih - v osnovi omogočeno
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 16.3.0)
fix Stranke - pojavno okno omogočeno v celozaslonskem načinu
fix Informativni izračun - Izvoz podatkov - OpPIS - VOD - storitve (popravljeni konti)
sfix Dodani prevodi

v6.0.0.325
+ (FS#541) Dobavnice - ustvari dobavnico iz že izdane dobavnice
+ Nastavitve predogleda - dodan kontrolnik "Prikljukaj / Odkljukaj vse"
+ (FS#547) Popravljeno tiskanje (Opis, Opomba, LOT) računa kreiranega iz ponudbe
+ (FS#550) Dodatni preverjalni mehanizem za preverbo internetne povezave po tem ko se OS zbudi iz spanja ali hibernacije
fix Izboljšan GUI - Seznam strank
fix (FS#549.1) Prevzem artiklov - popravljena napaka pri ponovnem dodajanju urejane postavke preko "Uredi postavko"
fix (FS#549.2) Prevzem artiklov - "Uredi postavko" + "Uporabi podatke iz artikla" izvede napako uporabniškega vmesnika
fix (FS#548) A4 predogled računa - popravljen prikaz statusa plačila računa
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 16.2.0)

v6.0.0.000
o Iskalnik dokumentov [SN, LOT]
+ (FS#546) Seznam strank - uvoz besedilne datoteke posamično vrstico za vrstico [davčna številka]
+ (FS#545) Preimenovanje "Moneta" v "VALÚ Moneta"
+ Posodobljen plačilni gradnik (2.1.4.0)
+ (FS#539) Informativni izračun - Izvoz podatkov - "OpPIS VOD", "OpPIS VOD - storitve"
+ Informativni izračun - Izvoz podatkov - "Minimax", "Minimax - storitve"
sfix Izboljšan GUI - Blagajna ZnD (vsi), Nastavitve (zaslon na dotik), Kreiranje paketa iz postavk računa
sfix Izboljšan GUI - Seznam strank
sfix Manjše GUI izboljšave
fix (FS#543) Blagajna ZnD (vsi) - fokus na prijavljenega uporabnika
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 16.1.0)
fix Posodobljen razvojno orodje (VS 15.9.14)
fix Manjši popravki
sfix Dodani prevodi

v5.9.9.250 [zakonska posodobitev]
+ Obvezno davčno potrjevanje negotovinskih računov [Slovenija]
h+ (FS#537) TISA protokol - LIBELA ELSI tehtnice in tehtnice ki podpirajo TISA protokol

v5.9.9.150
fix (FS#535) ZnD (celozaslonsko) - Uredi paket
fix (FS#536) Kreiranje inventure na produktu ki je označen kot neaktiven
fix Manjši popravki

v5.9.9.147
+ (FS#532) Produkt - LOT
+ (FS#531) Kreiranje zaključka - istočasno možen podroben izpis zaključka po zaposlenih in skupaj
+ (FS#529) Dobavnica - razlog storno dobavnice
+ (FS#488) Predogled dokumenta - Pregled predračunov, Pregled ponudb, Pregled dobavnic, Pregled dobropisov
+ (FS#534) Produkt - Dodan gumb za filter nepravilnega razmerja med Neto/Bruto ceno
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 15.9.0)
fix Posodobljeno jedro pomoči (HND 6.1.0.206)
fix (FS#530) Napaka pri kreiranju dobropisa iz soodvisnega okna stranke
fix (FS#529) Množični manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov, Pregled dobavnic, Pregled predračunov, Pregled dobropisov
sfix Izboljšan GUI - Podrobnosti računa
sfix Izboljšan GUI - Uredi produkt, Uredi produkt ZnD
sfix Izboljšan POS izpis
sfix Izboljšan A4 izpis
sfix Dodani prevodi

v5.9.8.999
+ (FS#523) Dobavnica - storno dobavnice
fix Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - desni klik na kategorijo - dodaj produkt iz forme
sfix Izboljšan UFE - storno dobavnice
sfix Dodani prevodi

v5.9.8.994
o (FS#521) Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - desni klik na kategorijo - dodaj produkt iz forme
o (FS#522) Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - desni klik na produkt - uredi paket iz forme
fix (FS#525) Uredi postavko - Negativna postavka
fix Manjši popravki
fix (FS#518) A4 račun - izpis - davčne posebnosti
fix (FS#527) Posodobitev knjižnjice
sfix Dodani prevodi
ß (FS#523) Dobavnica - storno dobavnice

v5.9.8.862
+ Ročni vnos - dodana možnost vpisa cene brez davka
+ Ročni vnos - privzeto polje numerične tipkovnice
sfix Izboljšan GUI - Ročni vnos
sfix Dodani prevodi

v5.9.8.850
fix Manjši popravki

v5.9.8.847
o (FS#517) Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - desni klik na produkt - Uredi produkt iz forme
o Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - desni klik na kategorijo - Uredi kategorijo iz forme
+ (FS#312) Upoštevaj Slovenske praznike pri roku plačila
+ Nastavitev širine izpisa POS tiskalnika ločeno po delovnih postajah
+ Nastavitev negativnega odmika POS tiskalnika ločeno po delovnih postajah
+ Naslednji obisk - dodan dvojni klik za prikaz besedilne ali numberične tipkovnice
fix V nekaterih primerih težava z zagonom programa InvoiceOfflineImport (1.7.8.5)
fix Dodana grafična DEMO glava za POS tiskalnik 60mm širine
fix (FS#516) Izboljšan A4 izpis - Informativni izračun potnih nalogov - prikaz noge
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 15.8.0)
fix Posodobljeno jedro pomoči (HND 6.0.1.167)
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve - A4 izpis - splošno
sfix Izboljšan GUI - Naslednji obisk
sfix (FS#510) Prevzem artiklov, Prevzem artiklov HV - izboljšan GUI
sfix (FS#513) Izboljšan UFE - zagon mrežne verzije - časovna omejitev
sfix (FS#514) Izboljšan UFE - napaka pri pridobivanju seznama tiskalnikov
sfix Izboljšan UFE - splošna napaka
sfix Dodani prevodi

v5.9.8.574
fix (FS#506) Informativni izračun - v nekaterih primerih težava pri kreiranju dokumenta (POS terminal)
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 15.7.0)

v5.9.8.573
+ (FS#502) Zaključek - POS terminal - izpis po posameznih bančnih karticah
+ Informativni izračun - POS terminal - izpis po posameznih bančnih karticah
fix (FS#500) Informativni izračun - Izvoz podatkov - "Minimax" - v nekaterih primerih ni bilo vidne kontrole
fix (FS#503) Inventura - Izboljšano zaznavanje neupoštevanega produkta pri zalogi
fix Izboljšano delovanje neupoštevanih produktov pri skladišču
sfix (FS#505) Izboljšan UFE - produkti
sfix Izboljšan POS izpis
sfix Izboljšan A4 izpis

v5.9.8.500
o Posodobljeni gradniki programa
+ Informativni izračun - Izvoz podatkov - "Minimax"
+ SSIncomingService (2.0.0.0)
fix eRačun - napaka pri kreiranju eRačuna v .ZIP obliki
fix Posodobljen namestitveni postopek

v5.9.8.311
o Posodobljeno jedro Android servisa
o Posodobljeno jedro InvoiceOfflineImport (1.6.8.5)
o Posodobljeno jedro osnovne aplikacije
+ Dodan nov gradnik "SShop.Business.dll"
+ Podrobnosti stranke - dodana barvna oznaka statusa zadnjega plačila
fix Inventura - možnost neskladja med skladiščem in izvedbo inventure
fix Pregled računov -> Podrobnosti stranke - težava pri prikazu zadnjega izdanega računa
sfix Izboljšan GUI - Stranke - barvna oznaka delnega plačila pri nazivu zadnjega računa

v5.9.8.132
fix Skladišče - omejitev uporabe starih prevzemnic (pred 11.2014) brez aktivne porabe zaloge
fix (FS#499) Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - Seznam zaposlenih - napaka pri pravicah pri skritem uporabniku

v5.9.8.127
fix (FS#496) Zbirnik - napaka pri stornaciji zbirnika
fix (FS#498) A4 dokument - v nekaterih primerih možna težava pri tiskanju dokumenta z omogočeno nastavitvijo manj podrobnega izpisa postavke zbirnika
fix V primeru neuporabe skladišča napaka pri stornaciji zbirnika
fix V nekaterih primerih napaka pri shranjevanju novega uporabnika
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4 (vsi) - filter kategorije
sfix Izboljšan GUI - Veselica (tipkovnica)
sfix (FS#497) Izboljšan A4 izpis - Zbirnik
sfix Izboljšan A4 izpis

v5.9.8.104
o Posodobljeno jedro skladišča
o UWP
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi), Vnos računa A4 (vsi) - upoštevanje vrstnega reda prikaza uporabnikov ter neprikaz skritega uporabnika
+ Seznam zaposlenih - dodano polje "Skrij" ter "Prikazni red" - možnost urejanja vrstnega reda prikaza pri izdajanju računov, možnost neprikaza aktivnega uporabnika
+ Skladišče, Inventura, Nova prevzemnica - posodobljeno obnašanje glede na datum prevzema oz. izvedbe inventure
+ Račun iz zbirnika - dodana možnost manj podrobnega izpisa računa (nazivi zbirnikov, nazivi zbirnikov s postavkami zbirnika)
+ (FS#495) Pregled računov - posodobljeno jedro iskalnika - iskanje po nazivu in davčni številki stranke
+ Vnos računa A4 (vsi) - pri iskanju produktov dodan filter po kategorijah
+ Nastavitve - A4 izpis - "Omogoči manj podroben izpis postavke računa kreiranega iz zbirnikov"
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 15.6.0)
fix V nekaterih primerih nepravilno štetje naziva vpisane prejemnice
fix Seznam zaposlenih - pravilna razporeditev za "Označi (vse)" in "Odznači (vse)"
sfix Izboljšan UFE - sistemska sporočila
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve
sfix Izboljšan GUI - Seznam zaposlenih
sfix Izboljšan GUI - Podrobnosti računa, Plavajoči prikaz podrobnosti računa
sfix Izboljšan A4 izpis
sfix Dodani prevodi

v5.9.7.102
o Dodaten preverjalni mehanizem datuma / ure ob izdajanju računov
+ Optimizacija jedra pri kreiranju zaključka ter BD dnevnika
+ (FS#485) Delno plačilo - izboljšave pregleda
+ Podrobnosti računa - prikaz delnih plačil v seznamu transakcij
+ (FS#483) Oznaka zbirnika kot "Plačano" ko je označen plačan vezni dokument (račun)
fix (FS#494) Produkti - "Označi / Odstrani (vse)" - "Tiskanje - Kupon"
fix (FS#487) V nekaterih primerih nenatisnjena noga pri A4 računu
sfix Izboljšan GUI - Minimalna zaloga
sfix (FS#484) Izboljšan A4 izpis - Zbirnik
sfix Izboljšan UFE - sistemska sporočila
sfix Dodani prevodi

Novice

Navodila

Ponudba meseca

posodobitevJe vam potekla naročnina na programske posodobitve? Enostavno in hitro do neobvezujoče ponudbe.

PRIJAVA PROGRAMSKEGA HROŠČA

bugSShopBT

PONUDBA

vse-za-blagajne.si

NAJEMI BLAGAJNO

nb logo

Zaupanja vreden založnik

comodossl

Varna spletna stran

comodo secure seal 100x85 transp

Brezplačen prenos, brezplačna namestitev, časovno neomejena brezplačna uporaba.

Prenos namestitve