UPDATE STAGE: Regular update
Status: Legal update

Change log:
v7.0.1.241

o Pregled prodaje
+ Produkti - Pregled prodaje
+ Preverba nastavitev davčnih stopenj
+ (FS#567) Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - pregled neporavnanih obveznosti
+ Preverba davčnih mehanizmov
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 16.8.0)
fix Izboljšano pojavno okno podaljšanje naročnine na posodobitve
fix (FS#569) Storno računa - tiskanje QR kode
fix (FS#570) Seznam delovnih nalogov - napaka iskalnika
fix (FS#571) Šifranti - Načini naročanja - onemogočen vpis podatkov
fix (FS#572) Kreiranja zaključka - V nekaterih primerih lahko razlika v seštevku
fix Manjši popravki
sfix (FS#574) Izboljšan A4 izpis delovnih nalogov - prelom vrstice
sfix Izboljšan GUI - Nov delovni nalog
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve
sfix Izboljšan POS izpis računov
sfix Izboljšan A4 izpis računov
sfix Dodani prevodi

Transfer upgrade (manual update):
LINK

Transfer Simple Shop Incoming Service (manual update):
LINK

LEGEND:
o News
h+ Supported new hardware
+ Changes
fix Bugs
FS#X Fixes (bug tracker number)
sfix Security bugs
ß Testing phase (beta)

Pin It

REPORT SOFTWARE BUG

bugSShopBT

OFFER

vse-za-blagajne.si

CASHIER RENTAL

nb logo

Trusted publisher

comodossl

Secured web page

comodo secure seal 100x85 transp