vklopi razum vzemi racun

Fiscal cashier - summary

Comprehensive guide from A to Z before the momentum of fiscal cash registers (recommended reading).

Instructions overview

paketi

FREE, STANDARD, ULTIMATE

Price and technical examination of the various versions of Simple Shop software.

Review and comparison

banner mbills

mBills

Free use of mBills payment method. Click on the link below to download the instructions.

Download instructions


v3.6.7.148
o Prenovljeno jedro - davčna pravila
+ Množično davčno potrjevanje [Hectronic, Scheidt & Bachmann]
+ Vnos računa ZnD (vsi), Blagajna ZnD (vsi), Gostinec ZnD (vsi), Vnos računa A4 (vsi) - prikaz davčnih pravil (odvisno od nastavitev)
+ Nastavitve - DDV - "Oproščeno DDV po 1. točki 94. člena ZDDV."
+ Nastavitve - DDV - prikazan DDV status podjetja
+ Nastavitve - Izgled - "Prikaži in omogoči davčna pravila"
+ Nastavitve - Davčno potrjevanje - "Časovna omejitev potrjevanja (ms)"
+ Nastavitve - Davčno potrjevanje - "Onemogoči preverjanje internetne povezave (varno omrežje)"
+ Stranke - avtomatsko popravljanje DDV statusa glede na vpisano davčno številko
sfix Izboljšano tiskanje POS - avtomatski prelom številke računa v primeru 60mm POS izpisa
sfix Izboljšano tiskanje POS - podatki o davčnem statusu prejemnika računa
sfix Izboljšano tiskanje A4 - podatki o davčnem statusu prejemnika računa
fix Gostinec ZnD (vsi) - v nekaterih primerih težava z shranjevanjem mize
fix Množični popravki
sfix Dodani prevodi

v3.6.0.147
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec ZnD (vsi) - izberi obstoječo stranko z klikom na "+" in nato z dvoklikom na željeno obstoječo stranko
+ Produkti - dodan gumb "izbriši iskano besedilo" in gumb "tipkovnica"
+ Stranke - dvojni klik prikaže celotno zaslonsko tipkovnico
+ Stranke - dodan gumb "izbriši iskano besedilo" in gumb "tipkovnica"
+ Zaposleni - dodan gumb "izbriši iskano besedilo" in gumb "tipkovnica"
+ Pregled računov - dodan gumb "izbriši iskano besedilo" in gumb "tipkovnica"
fix Blagajne - onemogočena napaka pri kreiranju blagajne
fix Stranke - onemogočena napaka z nekreirano stranko
sfix Blagajna ZnD (vsi), Gostinec ZnD (vsi) - onemogočena funkcija storno računa v kolikor ni prijavljenega uporabnika
sfix (osnovno okno) - status internetne povezave - izboljšano delovanje statusa internetne povezave v osnovnem oknu
sfix (baza) - izboljšana osnovna namestitvena baza

v3.6.0.104
+ Računi - Zgodovina tiskanja - dodan pregled zgodovine tiskanja računov
+ Davčno potrjevanje - v primeru izdajanja računov brez povezave z FURS strežnikom opozorilo za izdane račune starejše kot 48 ur
+ Zbirnik - Davčno potrjevanje zbirnikov
+ Nastavitve - Davčno potrjevanje - možnost kreiranja "majhne" QR kode
+ Pregled računov - Izboljšano delovanje pošiljanja kreiranih računov v davčno potrjevanje
+ Pregled računov - v osnovnem pojavnem meniju dodana opcija "Davčno potrdi račun"
+ Poslovni prostori - dodaten preverjalen mehanizem vpisanih podatkov
fix Zbirnik - v nekaterih primerih težava z številčenjem zbirnikov in računov kreiranih iz zbirnika
fix V primeru POS izpisa manjšega kot 80 mm pravilen prelom ZOI in EOR kode
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Poslovni prostori
sfix Dodani prevodi

v3.5.9.914
+ Pregled računov - dodana oznaka Poslano (če so bili podatki poslani na FURS) in oznaka ali je pošiljanje na FURS zahtevano (1/0)
sfix Izboljšan GUI - Blagajna [kreiranje]
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov
fix Davčno potrjevanje - v primeru vpisane stranke brez davčne številke težava pri kreiranju davčnega računa
fix Manjši popravki
sfix Dodani prevodi

v3.5.9.872
+ Pregled računov - dodana oznaka ZOI in EOR
fix A4 račun - davčni sklic
fix A4 račun - davčni naziv računa
fix Kreiranje davčnega računa iz dobavnice
fix Manjši popravki
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.6.1)
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov
sfix Dodani prevodi

v3.5.9.842
+ Davčno potrjevanje - samodejno davčno potrjevanje nepotrjenih računov na podlagi statusa interneta ter dostopnosti FURS strežnika
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - (osnovno okno) - prikaz dosegljivosti FURS strežnika (zelena, rdeča)
sfix Dodani prevodi

v3.5.9.812
+ Izdajanje računov - bolj zanesljiva odprava napak pri kreiranju in izdajanju računov
+ Poslovni prostori - bolj zanesljivo delovanje
fix Nastavitve - v nekaterih primerih onemogočeno spreminjanje nastavitev po uvedbi davčne blagajne
fix Storno računa - v nekaterih primerih težava pri stornaciji računa
fix Manjši popravki
sfix Nastavitve - Davčna blagajna - v primeru izdanega računa kot davčna blagajna ni mogoče več onemogočiti nastavitev za vklop/izklop davčne blagajne
sfix Izboljšan GUI - Poslovni prostori
sfix Dodani prevodi

v3.5.8.794
fix Nastavitve - Davčno potrjevanje - Preveri tiskalnik
fix FURS - dodana produkcijska certifikata

v3.5.8.791
o Davčne blagajne - možnost uporabe davčne blagajne
+ Nastavitve - Davčno potrjevanje - dodana možnost "Preveri tiskalnik"
+ Produkti - dodana možnost negativne ali pozitivne teže - "Tara"
+ Prenovljeno oddaljeno namizje (TeamViewer, v11.0.52465.0)
+ Zaposleni - dodan možnost "Tujec" (v primeru, da je davčna številka zaposlenega tuja davčna številka)
fix UPN - nepravilen izpis BAR kode
fix Manjši popravki
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.6.0)
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve - Davčno potrjevanje
sfix Izboljšan GUI - (osnovno okno)
sfix Dodani prevodi

v3.4.8.780
fix Storno računa - v primeru negotovinskega plačila možna težava pri stornaciji računa

v3.4.8.779
+ Produkti - izboljšana funkcija desni miškin klik
+ Zaposleni - dodan filter "Skrij neaktivne"
fix Podrobnosti računa - prikaz storno računa
fix Informativni izračun - pravilen izračun na podlagi filtrov in stornacije računa
fix Pregled računov - pravilen izračun na podlagi filtrov in stornacije računa
fix Trenutni saldo in finance - pravilen izračun na podlagi filtrov in stornacije računa
sfix Podrobnosti računa - izboljšan GUI - prikaz negativnega in nulti računa
sfix Dodani prevodi

v3.4.8.765
o Davčne blagajne - tretji del predpriprav
fix A4 račun - težava pri generiranju sklica
fix A4 tiskanje - v nekaterih primerih težava pri tiskanju A4 računa
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - dodana nova sistemska sporočila
sfix Dodani prevodi

v3.3.5.764
o Davčne blagajne - drugi del predpriprav
+ Prenovljeno oddaljeno namizje (TeamViewer, v11.0.51091.0)
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - desni klik na postavko - "Briši" postavko, "Negativna postavka" - količina postavke v negativno zalogo (vračilo blaga)
+ eRačun - izboljšan preverjalni mehanizem
+ Nastavitve - POS izpis - Izpiši matično številko
fix eRačun - v primeru nepravilne davčne številke stranke nepravilno kreiranje ovojnice eRačuna
fix eRačun - v primeru uporabe e-poštnega naslova stranke nepravilno kreiranje ovojnice eRačuna
fix V primeru težave z strojno opremo (miška, tipkovnica) odpravljena težava z izdajanjem računov
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.5.1)
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - dodana nova sistemska sporočila
sfix Dodani prevodi

v3.2.4.761
+ Pregled računov - Storno računa - tiskanje originalnega in storniranega računa
+ Nastavitve (zaslon na dotik) - dodana možnost "Omogoči uporabo reprezentance" [v osnovi onemogočeno]
+ Nastavitve (zaslon na dotik) - dodana možnost "Ne prikaži besedila" [v osnovi onemogočeno]
+ Nastavitve (zaslon na dotik) - dodana možnost "Prikaži samo ceno" [v osnovi onemogočeno]
+ Nastavitve (zaslon na dotik) - dodana možnost "Prilagodi velikost slike gumbu" [v osnovi omogočeno]
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - možnost prikaza zgolj slike produkta
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - možnost prikaza zgolj slike produkta + cena produkta
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - možnost prikaza slike v velikosti gumba
fix V nekaterih primerih nepravilen prikaz jezička "Davčno potrjevanje"
fix V nekaterih primerih nedelovanje eRačuna
fix Namestitveni postopek
fix Množični popravki za zagotovitev kompatibilnosti z OS Windows XP, Windows Vista in Windows 7
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (zaslon na dotik)
sfix Izboljšan GUI - Sistemska sporočila
sfix Davčne blagajne - predpriprava
sfix Dodani prevodi

v3.2.4.517
o Davčne blagajne - predpriprava
h+ Tehtnica (AXIS BDxxTW (BD1.5TL, BD3TL, BD6TL, BD15TL, BD30TL) - Virtual COM port preko USB povezave)
+ Orodja - Šifranti - Poslovni prostori
+ Orodja - Šifranti - Blagajne
+ Nastavitve - dodan jeziček "V/I naprave - tehtnice"
+ Nastavitve - spremenjen jeziček "V/I naprave - prikazovalnik"
+ Nastavitve - dodan jeziček "Davčno potrjevanje"
+ Nastavitve - Posodobitev - dodana možnost "Opozori pred samodejnim prenosom posodobitev"
+ Pregled računov - dodan gumb "FURS" [Pošiljanje neposlanih računov v davčno potrjevanje]
fix Zaključek - v primeru nestandardnih plačilnih prehodov težava pri obračunu davčne osnove
fix CRM - Novo opravilo - prikaz podatkov podjetja in osebe
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.5.0)
fix Množični manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Sistemska sporočila
sfix Izboljšan GUI - Samodejno posodabljanje
sfix Dodani prevodi
sfix Manjši popravki

v3.1.4.116
o Simple Shop posodobitev [ročna] (v14.5.2.0)
+ Sistemska preverba če je nameščen sistemski gradnik .NET 4.0
sfix Izboljšan GUI - Sistemska sporočila

v3.1.4.102
o Reprezentanca
o Simple Shop posodobitev [ročna] (v14.5.1.0)
+ Pregled računov - dodano polje "Naziv stranke" - izpis podjetja kot besedilo (poleg ID številke stranke)
+ Nastavitve - dodana možnost "Onemogoči izpis računa"
+ Nastavitve - dodana možnost "Onemogoči preverjanje certifikata licence"
+ Grafika - dodana mapa "artikli" ter "vzorci" - predpripravljene slike za produkte
+ CRM (opravilo) - iskanje po podjetju in kontaktu podjetja
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - Dodana možnost uporabe reprezentance (lastna poraba) vezana na uporabnika
+ Zaposleni - dodano polje "Davčna številka" ter "Reprezentanca"
fix CRM - v primeru zaprtja CRM pojavnega okna (opravilo, kontakti) brez vpisanih / shranjenih podatkov manjša napaka
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.4.2)
sfix Izboljšan GUI - Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - prikaz omejitve pri FREE licenci
sfix Dodani prevodi

v3.0.0.000
o Omogočena FREE verzija (FREE, STANDARD, ULTIMATE)
o Dodan gradnik ImageListView.dll
o Dodan gradnik DgvFilterPopup.dll
o Dodatki - Galerija slik
o Pretvorba licence iz v2 -> v3
o Prenovljeno jedro posodobitvenega procesa
o Ponovna aktivacija
o Nastavitve računa (Aktivacija, Nakup licence, Nakup posodobitev, Preizkusna verzija)
+ Informativni izračun, Informativni izračun potnih nalogov - (desni klik na glavo stolpca) dodan napredni filter pri pregledu podatkov
+ Opravila (CRM) - ob prikazu forme označi zadnji vpis (zadnja vrstica)
+ Pregled zaloge - dodan gumb "Prenesi v produkte"
+ CRM opravilo - dodan status opravila "Nedoločeno"
fix Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - v nekaterih primerih se gumb "Bon" ni onemogočil
fix Izboljšano tiskanje A4 - težava pri končnem izračunu zaradi štetja števila strani
fix Storno računa - pravilno odštevanje zaloge iz produktov
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.4.0)
sfix Izboljšan GUI - (osnovno okno) - prevetritev menija Dodatki
sfix Izboljšan GUI - Opravila (CRM)
sfix Dodani prevodi
sfix Manjši popravki

v2.9.9.935
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - predogled računa

v2.9.9.934
o Možnost različnega uporabniškega (GUI) jezika ter jezika izpisa (tiskanje)
o Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - možnosti prikaza slike pri produktu
+ Produkt - Prikaži sliko, Slika (Dodaj sliko, Izbriši pot, Odložišče)
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - Nastavitve - "Prikaži sliko produkta"
+ Nastavitve - dodana možnost "Jezik izpisa" (možnost različnega jezika izpisa in uporabniškega vmesnika programa)
sfix Izboljšano tiskanje A4 - Prevzemnica
sfix Izboljšan GUI - Oddaljeno namizje, Urejanje produkta, Produkti
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve - jeziček "Splošno"
sfix Dodani prevodi
sfix Manjši popravki

v2.9.9.873
+ Pregled računov - dodana možnost "Prikaži samo stornirane"
+ Prenovljeno oddaljeno namizje (TeamViewer, v10.0.45862.0)
fix Samodejna posodobitev - v nekaterih primerih težava z samodejno posodobitvijo
fix Prevzem artiklov - v nekaterih primerih težava z zaključkom prevzemnice
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.3.1)

v2.9.9.857
+ Izboljšano tiskanje A4 - prikaz števila strani v dokumentu
+ Pregled računov - dodano besedilo "Kopija računa" pri ponovnem tiskanju POS in A4 dokumenta
+ Tiskanje BAR kode neodvisno od nameščene pisave
+ Dodana knjižnica "ZXing"
+ Posodobljena knjižnica "BarcodeLib.dll"
+ Posodobljen dodatek "Generator kode"
fix Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - v nekaterih primerih nedelovanje izklopa možnosti "Odpri POS predalnik"
sfix Izboljšano tiskanje POS - tiskanje BAR kode iz komponente
sfix Izboljšano tiskanje A4 - tiskanje BAR kode iz komponente
sfix Izboljšan GUI - Samodejno posodabljanje
sfix Dodani prevodi

v2.9.9.793
+ Produkti - optimizacija
+ A4 račun / predračun - optimizacija
+ Nastavitve - jeziček Sistem - Samodejno osveževanje produktov (mrežna verzija)
+ Prevzemnica - dodana možnost negativne postavke prevzemnice in negativne prevzemnice
+ Izbira stranke
fix Izboljšan GUI - Vnos računa A4 (vsi)
fix UPN tiskanje - v nekaterih nedelovanje tiskanje UPN naloga
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.3.0)
fix Manjši popravki
sfix Prvi zagon - spremenjena osnovna nastavitev (izklopljena varnostna kopija baze)
sfix Izboljšan GUI - (osnovno okno), Blagajniški dnevnik, Blagajniški dnevnik [seznam], Vnos računa A4 (vsi), Nastavitve (jeziček Sistem)
sfix Dodani prevodi
sfix Manjši popravki

v2.9.9.734
fix Izboljšan GUI - (osnovno okno)
fix Samodejna posodobitev - varnostni popravki in izboljšave
sfix Izboljšan GUI - (osnovno okno)

v2.9.9.731
o Izboljšano jedro - zaokroževanje
fix V nekaterih primerih odpravljena nadgradnja baze iz starejših verzij na zadnjo razpoložljivo verzijo
fix Nastavitve - jeziček DDV - napaka polja
fix Vračilo gotovine - v nekaterih primerih nepravilno delovanje
fix Samodejna posodobitev - v nekaterih primerih težava z izvedbo posodobitve
sfix Izboljšan GUI - (osnovno okno)
sfix Izboljšan GUI - Seznam prejemnic, Podrobnosti prevzema artiklov
sfix Izboljšano tiskanje POS - Prevzemnica
sfix Izboljšano tiskanje A4 - Informativni izračun, Prevzemnica
sfix Dodani prevodi

v2.9.9.579
fix Vračilo gotovine - nedelovanje v celozaslonskem načinu

v2.9.9.578
o Vračilo gotovine - Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - v primeru plačila z gotovino omogočen dialog za vračilo gotovine [v osnovi omogočeno]
+ Nastavitve - Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - Vračilo gotovine
+ Nastavitve - DDV - dodano DDV polje "Kupec (tujina)" - privzeti DDV % v primeru izbrane DDV izjeme in nenastavljenega lastnega DDV % pri stranki
+ Nastavitve - A4 izpis - postavke - dodana nastavitev "Omogoči združevanje identičnih postavk na prejemnici"
+ Urejanje produkta - samodejni izračun "Cena" v "Cena z DDV" in obratno
+ Stranke - dodana možnost "DDV izjema" in "DDV %"
+ Stranke - dodana možnost "Rok plačila" - v primeru TRR plačila
+ Posodobitev - dodano info okno, možnost preklica posodobitve
+ Pregled dogodkov - beleženje sistemskih dogodkov
+ Prejemnice - hitrejše nalaganje podrobnosti prejemnice
+ Vnos računa A4 (vsi), Dokumenti A4 (vsi) - izbira števila kopij pri kreiranju dokumenta
fix V nekaterih primerih nezanesljivo delovanje programa pri kreiranju e-pošte z priponko
fix Nastavitev - Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - Omogoči avtomatsko iskanje
fix Iskalnik - Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - v nekaterih primerih napaka pri nestandardnem iskalnem polju
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.2.1)
fix (osnovno okno) - dodano dodatno beleženje v primeru napake
fix Samodejna posodobitev - napaka pri samodejnem posodabljanju - mrežna verzija
fix Pregled dogodkov - odpravljena napaka pri izbiri datuma
sfix Izboljšano tiskanje A4 - Prevzemnica
sfix Izboljšan GUI - Samodejno posodabljanje, (glavno okno)
sfix Izboljšan GUI - O programu
sfix Izboljšan GUI - "Nepravilno stanje podatkovne baze"
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4 (vsi), Dokumenti A4 (vsi)
sfix Dodani prevodi

v2.9.9.391
fix V nekaterih primerih nepravilno tiskanje prevzemnice
fix Nastavitve - v nekaterih primerih nepravilno delovanje drevesne strukture menija
sfix Izboljšan GUI - Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi)

v2.9.9.387
o Samodejno posodabljanje
o Jedro - Izboljšano zaokroževanje cen (POS, A4)
+ Zaključek - možnost neprikaza TRR prometa na POS izpisu
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - grafični prikaz v kolikor je prodajna cena nižja od nabavne (zavrnjen produkt za dodajanje na postavko)
+ Prevzemnica - uredi postavko
+ Prevzemnica - Natisni nezaključeno prejemnico
+ Vnos računa A4 storitve - dodano preverjalno polje "Vnos brez DDV"
fix Odpravljena napaka pri preračunu - Vnos računa A4 storitve
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.1.0)
sfix Izboljšano tiskanje POS - Zaključek, Prevzemnica
sfix Izboljšan GUI - Veselica (tipkovnica)
sfix Izboljšan GUI - Prevzem artiklov
sfix Manjši popravki
sfix Dodani prevodi

v2.9.8.644
sfix Manjši popravki

v2.9.8.634
+ Prevzem artiklov - možnost vpisa lastne / poljubne prodajne cene
+ Prevzem artiklov - določi izvorni dokument (dobavnica, račun)
+ Prevzem artiklov - upoštevanje polja "Rabat"
+ Blagajniški prejemek - aktivirano polje "Vplačal (obstoječe stranka)"
+ Blagajniški izdatek - aktivirano polje "Prejemnik (obstoječe stranka)"
fix Zbirnik - v primeru neobstoječega dokumenta napaka prikaza forme
fix Blagajna ZnD, Gostinec ZnD, Blagajna ZnD (tablica), Gostinec ZnD (tablica) - odpravljena napaka pri prikazu vmesnega števila
sfix Izboljšan GUI - Aktivacija programa
sfix Izboljšan GUI - Prevzem artiklov
sfix Izboljšano tiskanje A4 - Prevzemnica
sfix Izboljšano tiskanje POS - Zaključek, Zbirnik, Račun
sfix Posodobljen prvi zagon
sfix Manjši popravki

v2.9.8.511
+ Zbirnik - filter stranke po izbranem datumu
+ Predogled računa - pri predogledu program sam odpravi morebitne napake računa
+ eRačun - pri kreiranju eRačuna program sam odpravi morebitne napake eRačuna
fix Stranke - v nekaterih primerih se ni dalo spreminjati dodatnih podatkov o stranki
sfix Izboljšan GUI - Prijavno okno
sfix Izboljšano tiskanje A4
sfix Manjši popravki

v2.9.8.499
o Izboljšano jedro programa - dodatno beleženje lokacije dokumenta glede na lokacijo blagajne
+ Zbirnik - možnost kreiranja A4 računa iz zbirnikov
+ Zbirnik - izbira tipa plačila (TRR, Kartica, Gotovina)
+ Zaključek - dodano polje številka zaporednega dokumenta
+ Pregled dogodkov - dokončani filtri
+ Pregled dogodkov - večjezičnost dogodka
+ Pregled računov - pri vrstičnem prikazu dodano polje "BIC / SWIFT", "IBAN" ter "Delovna postaja"
fix eRačun - v nekaterih primerih težava pri generiranju eRačuna
fix Odpri POS predalnik - v primeru omogočenega pregleda dogodkov napaka
fix Predogled A4 - v nekaterih primerih lahko težava pri kreiranju predogleda računa
sfix Prijava - v primeru prijave brez tipkovnice nepravilen prikaz okna
sfix Izboljšan GUI - Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - F2 - označi celotno besedilo za hitrejše iskanje
sfix Izboljšan GUI - Ustvari eRačun
sfix Izboljšan GUI - Informativni izračun blaga
sfix Izboljšan GUI - Pregled dogodkov
sfix Izboljšan GUI - Dodatki - Simple Shop RSS
sfix Izboljšan GUI - Zbirnik
sfix Manjši popravki
sfix Dodani prevodi

v2.9.8.137
o Pametna prijava
+ Zbirnik - kreiranje računa
+ eRačun - Vizualni račun
+ Nastavitve - Pametna prijava [samodejna prepoznava prijave na podlagi gesla]
fix Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - izboljšano jedro
fix eRačun - izboljšano jedro
sfix Izboljšano tiskanje A4
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve
sfix Izboljšan GUI - Seznam odprtih miz
sfix Manjši popravki
sfix Dodani prevodi

v2.9.7.965
fix Prevzem artiklov - v nekaterih primerih težava pri prikazu in informativnem sprotnem izračunu postavk prejemnice
sfix Dodano dodatno beleženje dogodkov A4 tiskanja
sfix Izboljšan GUI - Gostinec (vsi) - v nekaterih primerih težave pri prikazu besedila pri manjših resolucijah
sfix Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - dinamično omogočeni/onemogoči gumbi
sfix Manjši popravki

v2.9.7.961
o Pregled dogodkov
o Predogled - A4 račun - realnočasoven predogled pri kreiranju ter pri zaključenemu računu
o Predogled - POS račun - predogled zaključenega računa
+ Stranke - Odstrani stranko
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - omogočene bližnjice (ESC - izhod, F2 - iskanje, F6 - razveljavi, F12 - gotovina, F8 - odpri predal za blagajno)
+ Trenutni saldo in finance - dodan razširjen prikaz finančnega stanja (gotovina, kartica, TRR, SSK, zbirnik, ostalo)
+ Tipkovnica, QWERTY tipkovnica - delovanje v kombinaciji z fizično tipkovnico
+ Urejanje produkta - dodano polje "Lastni naziv"
+ Izhod preko gumba "ESC" - (vsi)
fix Stranke - varnostne izboljšave
fix Grafični prikaz - odpravljena težava z grafično komponento
fix Obrnjena davčna stopnja - ponovno tiskanje računa
sfix Izboljšan GUI - Veselica (tipkovnica), Podrobnosti zaloge, Uredi DDV, Urejanje produkta, Paket produktov, Sprememba cene produkta, Potni nalog, Zaključek - Specifikacija, Izberite zapis, RFID ročni, CD / DVD zapisovalnik
sfix Izboljšan GUI - Grafična komponenta
sfix Manjši popravki
sfix Dodani prevodi

v2.9.7.683
fix Kopija računa - v nekaterih primerih nedelovanje prikaza stranke pri tiskanju kopije računa ali zbirnika
fix Račun, Predračun - pri kreiranju dokumenta z tipom plačila TRR manjkal sklic
fix Zaposleni - popravljene bližnjice (Facebook, Twitter, Skype, Pošlji e-pošto)
fix Stranke - popravljene bližnjice (Spletna stran, Facebook, Twitter, Skype, Pošlji e-pošto)
fix Pregled računov - popravljena napaka pri povečanju/pomanjšanju okna
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 12.0.0)
sfix Blagajna ZnD (vsi) - bolj robustno jedro delovanja

v2.9.7.675
+ Nastavitve (zaslon na dotik) - dodana nastavitev za omogoči/onemogoči navigacijske gumbe
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - možnost prikaza navigacijskih gumbov
+ Tipkovnica (numerična) - dodana podpora za uporabo fizične tipkovnice (Potrdi, Izbriši, Izhod)
+ Tipkovnica (polna) - dodana podpora za uporabo fizične tipkovnice (Izhod)
+ Nastavitve - POS izpis - dodatno - dodana možnost "Na zaključku izpiši oznako programa"
fix Spremeni način plačila - v primeru spremembe načina plačila v TRR nepopolni podatki za kreiranje eRačuna
fix Zbirnik - v nekaterih primerih možnost napake zaporedne številke računa in zbirnika [enouporabniška verzija]
fix Concurrency violation - v nekaterih skrajnih primerih možnost napake [mrežna verzija]
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 11.9.0)
sfix Izboljšan GUI - Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - možnost naknadne izbire stranke pri tipu plačila "Zbirnik"
sfix Izboljšan GUI - Trenutni saldo
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve
sfix Izboljšan GUI - Spremeni način plačila
sfix Prevzem artiklov - bolj robustno jedro programa pri prevzemnih listih
sfix Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - po izbiri polja stranke širši prikaz polja za izbiro
sfix Dodani prevodi

v2.9.7.524
+ Zaključek - dodana možnost "Razširjen DDV povzetek" (v osnovi privzeto)
+ Ročni vnos - dodana nastavitev "Samodejno prikaži numerično tipkovnico"
fix eRačun - napaka pri kreiranju .ZIP datoteke
fix Stranke - onemogočeno brisanje sistemske stranke (KONČNI KUPEC)
sfix Izboljšan GUI - Gostinec (vsi)
sfix Izboljšan GUI - Zaposleni
sfix Izboljšan GUI - Prijava

v2.9.7.511
+ Prenovljeno oddaljeno namizje (TeamViewer, v10.0.39052)
+ Simple Shop posodobitev (v13.0.1.0)
+ Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi) - storno zadnjega računa
+ Nastavitve (zaslon na dotik) - dodana nastavitev za omogoči/onemogoči storno zadnjega računa
+ Gostinec (vsi) - Odstrani mizo
+ (osnovno okno) - prikaz stanja baterije in napajanja (operacijski sistem)
+ Nastavitve - dodan jeziček "Poslovalnice"
+ Vnos računa A4 storitve - dodano polje "EM oznaka" ter "Cena" pri kreiranju ročnega vnosa storitve/produkta
fix Izboljšano varnostno jedro - nestandarna davčna številka uporabnika
fix Plavajoči podatki - v primeru manjkajočih podatkov napaka pri prikazu
fix Lastni naziv - prikaz QWERTY tipkovnice (prej numerična)
fix eRačun - manjši popravki
fix PDF generiranje računa - manjši popravki
fix BAR koda - natisnjena BAR koda pravilno berljiva (identični BAR zapis)
sfix Izboljšan GUI - eRačun - uporabniku prijazna napaka
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve (zaslon na dotik)
sfix Izboljšan GUI - Blagajna ZnD (vsi), Gostinec (vsi)
sfix Izboljšan GUI - Prevzem artiklov
sfix Izboljšan GUI - Tipkovnica, QWERTY tipkovnica
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve
sfix Manjši popravki
sfix Dodani prevodi
ß Nastavitve (zaslon na dotik) - dodana nastavitev za omogoči/onemogoči prikaz stanja baterije in napajanja

v2.9.7.459
o Dodan uporabniški jezik: Brazilščina (Brasilian)
o Tipkovnica (celotna, QWERTY)
o Plavajoči podatki (Pregled računov - > plavajoči prikaz podrobnosti računa)
+ Podrobnosti računa - vizualni prikaz stanje računa ter stanje plačila računa
+ Izboljšan GUI - Ročni vnos, Kreiranje bona, Spremeni način plačila računa, Kompleksno plačilo, Storno, Vnos opombe, Spremeni stranko računa, Podrobnosti računa
+ Ročni vnos - možnost uporabe QWERTY navidezne tipkovnice pri nazivu produkta
+ Storno, Vnos opombe - možnost uporabe QWERTY navidezne tipkovnice
+ TRR račun - shranjevanje podatkov o TRR računu stranke in izdajatelja računa
fix Gostinec - manjši popravki
fix TRR račun - posodobljeni pretekli TRR računi
fix eRačun - kreiranje eRačuna z pravilnim TRR računom izdajatelja računa (več TRR računov v uporabi)
sfix Izboljšan POS izpis - Gostinec - izpis mize pri izdajanju računa
sfix Izboljšan GUI - Prijava
sfix Manjši popravki
sfix Dodani prevodi
ß Uvozi račun (.XML), Izvozi račun (.XML), Zbirnik -> Račun, Zbirnik -> Označi kot zaključeno, Gostinec - Odstrani mizo

v2.9.6.167
fix eRačun - izboljšano jedro
sfix Izboljšan GUI - Prijava

v2.9.6.165
+ Dodane forme "Gostinec (celozaslonsko), Gostinec (HD) ter Gostinec (tablica)
+ eRačun - dodana možnost "Brez podpisa (zunanja rešitev) - kreiranje eRačuna brez digitalnega podpisa
+ Nastavitve - POS bližnjice - bližnjica do vseh tipov forme Gostinec
+ Nastavitve - Bližnjice - bližnjica do vseh tipov forme Gostinec
fix Bližnjice, POS bližnjice - prenovljeno izboljšano jedro
fix Gostinec - popravljena težava z "Odstrani" postavko računa na odprti mizi
fix POS bližnjice - v nekaterih primerih se je kontrola POS bližnjica nekontrolirano samodejno zaprla
fix Prvi zagon - rešitev težave pri menjavi računalnika ter/ali windows uporabnika
sfix Izboljšan GUI - Zaključek, Prijava
sfix Dodani prevodi

v2.9.6.137
+ Pregled računov - Pošlji e-pošto
+ Nastavitve (zaslon na dotik) - dodana možnost "Omogoči grafične gumbe (zaposleni)"
fix Zaključek - v primeru uporabe zbirnika nepravilno delovanje datuma OD pri kreiranju zaključka
fix Podrobnosti računa - v primeru neuporabe obrnjene davčne stopnje težava pri prikazu klasičnega A4 računa
fix eRačun - v nekaterih primerih težava z kreiranjem eRačuna
sfix Izboljšan GUI - Podrobnosti računa, Gostinec
sfix Dodani prevodi

v2.9.6.124
o Gostinec
o Produkti - Mize
+ Zaposleni - dodano polje "Barva uporabnika"
+ eRačun - dodana podpora za razširjeni .ZIP (XML, ovojnica .xml, PDF) izvoz z .xml končnico
+ Odpis blaga - onemogočeno izvajanje odpisa blaga v primeru odprte inventure
fix Obrnjena davčna stopnja - nepravilni izpis A4 računa
fix V primeru zbirnika napaka pri zaključku
fix V nekaterih primerih napaka pri storno računa
sfix Izboljšan GUI - Prijava, Tipkovnica, Blagajna ZnD (vsi), Nastavitve (zaslon na dotik), (osnovno okno)
sfix Izboljšan GUI - Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve
sfix Podrobnosti računa - dodan prikaz, če je račun narejen kot obrnjena davčna obveznost
sfix Manjši popravki
sfix Dodani prevodi

v2.9.0.977
+ Potni nalog - generiranje številke potnega naloga na podlagi izbrane letnice datuma potnega naloga
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov
sfix Izboljšan GUI - Potni nalog
sfix Dodani prevodi

v2.9.0.974
o Zbirnik - nov način plačila (delovni nalog)
+ Odpis blaga - storno odpisa
+ Vnos opombe
+ Zbirnik - Blagajna ZnD (vsi)
+ Blagajna ZnD nastavitve - Omogoči način plačila zbirnik
+ Izboljšan gradnik za programsko kreiranje .PDF dokumenta
+ eRačun - dodana možnost "Ovojnica v paketu" - nestandarni (Halcom) standard ovojnice eRačuna
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 11.8.0)
fix eRačun - manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Blagajna ZnD, Blagajna ZnD (celozaslonsko), Blagajna ZnD (tablica), Blagajna ZnD (HD)
sfix Izboljšan GUI - Zaključek
sfix Izboljšan GUI - Inventura
sfix Izboljšano tiskanje POS
sfix Manjši popravki

v2.8.9.961
+ eRačun - dodana podpora za razširjeni .ZIP (XML, ovojnica .inv, PDF) izvoz z .inv končnico
fix Izboljšan POS izpis - v primeru TRR plačila manjkala koda države
fix eRačun - manjši popravki

v2.8.9.957
+ Prevzem artiklov - dodan filter za prikaži/skrij neuporabljene produkte
fix eRačun - v nekaterih primerih nepravilen izvoz razširjene .ZIP (XML, ovojnica, PDF) datoteke
fix Mrežna verzija (SQL) - v nekaterih primerih nedelovanje lastnega naziva pri produktih
sfix Izboljšan .PDF izvoz (eRačun)
sfix Posodobljen namestitveni postopek

v2.8.9.943
o Odpis blaga
o Pregled odpisanega blaga
o Dodan gradnik za programsko kreiranje .PDF dokumenta
+ Produkti - Lastni naziv (pri ročnem vnosu cene možnost lastnega naziva in EM oznake)
+ Ročni vnos cene - dodano polje "Naziv" in "EM oznaka"
+ eRačun - dodana podpora za .ZIP izvoz
+ eRačun - dodana podpora za razširjeni .ZIP (XML, ovojnica, PDF) izvoz
+ Seznam prejemnic - ob prikazu forme označi zadnjo prejemnico (zadnja vrstica)
+ CRM (glavno okno) - pošlji e-pošto kontaktu/podjetju ter ali preko skype
+ CRM opravilo - pošlji opis opravila preko e-pošte ter ali preko skype
+ CRM kontakt - pošlji e-pošto kontaktu ter ali preko skype
+ POS izpis - omogoči poljubno besedilo iz A4 nastavitev ("BA KARTICA")
fix CRM opravilo - popravljen prikaz podatkov stranke in podjetja preko oblačka
fix A4 račun - Obrnjena davčna obveznost - ponovno tiskanje ni delovalo
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov
sfix Izboljšan GUI - Ustvari eRačun
sfix Dodani prevodi
sfix POS - dodana .BMP in .PSD datoteka - primer logotipa na POS izpisu
sfix Novo poimenovanje verzije programa (DEMO, FREE, STANDARD, ULTIMATE)
ß Nastavitve popustov

v2.8.8.775
+ eRačun - dodana podpora za starejši e-SLOG v1.5
fix Skladišče - popravek za serijske številke v skladišču
fix A4 račun (izpis) - v nekaterih primerih ni deloval izpis podrobnega A4 izpisa računa
fix Onemogočeno kreiranje eRačuna če je račun storniran
sfix Izboljšan GUI - eRačun - uporabniške nastavitve izvoza se shranijo
sfix Dodani prevodi

v2.8.8.674
+ Inventura - Uredi inventurni artikel - enostavno urejanje inventure preko polja Koda in BAR koda
+ Izboljšan A4 izpis - Inventura - dodano polje Koda in BAR koda
+ Produkti - hitrejše generiranje produktov pri vnosnih formah
sfix Dodani prevodi

News

User guide

Offer of the month

posodobitevIs your subscription to software updates expired? Simple and quick to non-binding offer.

REPORT SOFTWARE BUG

bugSShopBT

OFFER

vse-za-blagajne.si

CASHIER RENTAL

nb logo

Trusted publisher

comodossl

Secured web page

comodo secure seal 100x85 transp

Free download, free setup, no limit in time and free to use.

Download setup