vklopi razum vzemi racun

Fiscal cashier - summary

Comprehensive guide from A to Z before the momentum of fiscal cash registers (recommended reading).

Instructions overview

paketi

FREE, STANDARD, ULTIMATE

Price and technical examination of the various versions of Simple Shop software.

Review and comparison

banner mbills

mBills

Free use of mBills payment method. Click on the link below to download the instructions.

Download instructions


v8.4.5.400
fix V nekaterih primerih težava z stornacijo računov kreiranih iz dobavnic ter ali zbirnikov v primeru delne porabe skladiščne zaloge ene iste postavke prejemnice
sfix Nastavitve - onemogoči gumb "Privzeto" v primeru davčno potrjenih računov

v8.4.5.341
fix (FS#638) Podvojeni prikaz računov kreiranih iz dobavnic / zbirnikov
fix (FS#635) Delovni nalog - prikaz neaktivnega uporabnika
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 18.9.0)
sfix Izboljšan GUI - Stranke
sfix Dodani prevodi

v8.4.5.317
+ (FS#627) Zagon - Samodejna prijava uporabnika
+ Nastavitve - dodan razdelek Zagon - Samodejna prijava uporabnika
+ (FS#630) Nastavitve - Sporočanje - Generiranje kode za računovodski izvoz iz davčne številke subjekta
+ (FS#613) Nastavitve - Sporočanje - Pošlji sporočilo za davčno nepotrjene račune
+ Stranke - Računovodska izvozna koda
+ Podrobnosti stranke - Računovodska izvozna koda
+ (FS#634) Blagajne - Preglasitev načina plačila
+ (FS#631) Spletna trgovina - naziv naročila iz spletne trgovine zapisan v "Vezni dokument" v pregled računa
+ SSIncomingService (3.5.0.0) [S&B protokol V3]
fix Kreiranje računa iz seznama dobavnic - prenos rok plačila iz nastavitev programa / stranke
fix (FS#626) Delovni nalog - izboljšan postopek pri kreiranju novega DN
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 18.8.1)
fix Manjši popravki
sfix Poslovni prostori - posodobljene spletne povezave
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve
sfix Izboljšan GUI - Stranke
sfix Izboljšan GUI - Podrobnosti stranke
sfix Izboljšan GUI - Blagajne
sfix Izboljšan GUI - Dodatna obdelava S&B PKA
sfix Dodani prevodi

v8.3.0.102
fix Pregled računov, Informativni izračun - popravljen TRR filter

v8.3.0.000
+ (FS#623) Pregled računov, Informativni izračun - dodan TRR filter
fix (FS#625) Vnos računa A4 (vsi), Vnos računa ZnD (vsi) - možnost izbire neaktivnega uporabnika pri izdajanju računov
fix (FS#624) eRačun (2.0) - popravljen eSlog 2.0
fix (FS#622) Informativni izračun - napačen zaključek konca tiskanja dokumenta (odrezana noga)
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 18.5.0)
sfix Dodani prevodi
sfix Izboljšan GUI - Pregled računov, Informativni izračun

v8.2.9.135
+ (FS#618) Zbirnik - možnost vpisa naročilnice
fix V primeru stornacije davčno nepotrjenega računa napaka pri izvedbi stornacije
sfix Dodani prevodi
sfix (FS#615) Izboljšan izpis inventure - izpis polja "Opomba"

v8.2.8.114
fix V nekaterih primerih težava z shranjevanjem trenutne value
fix (FS#619) Napaka pri kreiranju dobropisa v kolikor ni vklopljeno davčno potrjevanje računov
fix (FS#620) Napaka pri kreiranju TRR računa v kolikor ni vklopljeno davčno potrjevanje računov
fix (FS#621) RFID dnevnik - v nekaterih primerih napaka pri izvozu podatkov

v8.2.8.000
o Avtomatski prejem menjalnega tečaja iz ECB (European Central Bank) [32 podprtih valut]
+ Šifranti - Dodatna besedila - dodatna možnost izpisa glede na DDV status zavezanca
+ Šifranti - Možnost izpisa dodatne valute z menjalnim tečajom ECB
sfix Izboljšan POS izpis računov - dodatna valuta iz ECB
sfix Izboljšan A4 izpis računov - dodatna valuta iz ECB

v8.2.7.651
+ Nastavitve - DDV - Poljubna davčna stopnja
fix Dodatna besedila - napaka v primeru podvojenega pogoja
fix Vnos računa A4 storitve - predogled
fix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - popust z decimalno vejico
sfix Izboljšan UFE - WooCommerce

v8.2.7.549
+ Šifranti - Dodatna besedila [možnost dodatnega besedila na POS in A4 računu glede na pogoje]
fix (FS#616) Vnos računa A4 - popust (več kot 100%)
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 18.3.0)
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan POS izpis - izpis dodatnega besedila
sfix Izboljšan A4 izpis - izpis dodatnega besedila
sfix Dodani prevodi

v8.2.6.437
+ (FS#615) Inventura - dodano polje "Opomba" za skladiščno postavko
+ Skladišče - dodana nova forma "Informativni izračun blaga - prodaja"
+ SSK - pravilno razknjiževanje različnih davčnih stopenj
+ Bližnjice - dodane RFID bližnjice [ULTIMATE licenca]
fix Produkti - ob kreiranju novega produkta polju samodejno določen Rabat v stopnji 0 %
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - (osnovno okno)
sfix Dodani prevodi
sfix Izboljšan UFE - Inventura

v8.2.5.376
fix V primeru zaprtega poslovnega prostora težava z prikazom podatkov v pregledu računov
fix Produkti - pravilna razvrstitev barvanja stolpec, skladišča in kontrolnih menijev

v8.2.5.366
+ Informativni izračun blaga - izračun med nabavnimi in prodanimi cenami
+ Produkti - dodano polje "Rabat"
+ Urejanje produkta - dodano polje "Rabat"
+ Urejanje produkta ZnD - dodano polje "Rabat"
+ Spletna trgovina - dodano izdajanje računov v POS formatu
+ (FS#614) Pregled računov - dodana manjkajoča polja pri .CSV izvozu podatkov
fix SSK - izdajanje davčno potrjenih računov
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 18.2.0)
fix V nekaterih primerih ponujeno posodabljanje stranke z nulti podatki
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Informativni izračun
sfix Izboljšan UFE - Informativni izračun - DDV povzetek
sfix Izboljšan GUI - Odpis blaga
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve
sfix Izboljšan GUI - Urejanje produkta, Urejanje produkta ZnD, Produkti
sfix Izboljšan GUI - Seznam naročil
sfix Izboljšan GUI - Informativni izračun blaga
sfix Dodani prevodi

v8.0.4.263
fix V primeru brez uporabe poslovnega prostora napaka pri tiskanju predračuna
fix V primeru brez uporabe poslovnega prostora napaka pri tiskanju dobavnice
fix V primeru brez uporabe poslovnega prostora napaka pri tiskanju ponudbe

v8.0.4.260
+ Poslovni prostori - Alternativni certifikat
+ SSIncomingService (3.1.0.0) [S&B protokol V3]
+ InvoiceOfflineImport (2.1.0.0) [S&B protokol V3]
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 18.1.1)
sfix Izboljšan GUI - Poslovni prostori
sfix Dodani prevodi

v8.0.3.258
o Spletna trgovina - WooCommerce
+ SSIncomingService (3.0.0.0) [S&B protokol V3]
+ SSIncomingService TESTER (2.0.0.0) [S&B protokol V3]
+ InvoiceOfflineImport (2.0.0.0) [S&B protokol V3]
+ (FS#612) Prevzem artiklov HV - dodan izračun cene iz "Nabavna cena z DDV"
+ (FS#611) Stranke - dodan filter "Prikaži dobavitelje"
sfix Izboljšan GUI - Stranke
sfix Dodani prevodi

v8.0.0.237
+ (FS#607) Skladišče - Pregled zaloge - dodani filtri prikaza zaloge
fix (FS#608) V nekaterih primerih nepravilen prikaz zaloge iz naziva dobavitelja
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan GUI - Pregled zaloge
sfix Dodani prevodi

v8.0.0.116
fix eRačun - Napaka pri kreiranju eRačuna - onemogočen SHA1 v .NET 4.7.2
fix (FS#609) - V primeru celozaslonske forme pri podvojenem zahtevku naročnine okno za potrditev prikazano v ozadju (onemogočena interakcija z programom)

v8.0.0.114
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 17.9.0)
fix (FS#606) Informativni izračun blaga - napaka prikaza podatkov
fix Manjši popravki

v8.0.0.112
+ Kreiranje nove stranke iz seznama naročila iz spletne trgovine
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan UFE - Napaka pri API dostopu do spletne trgovine
sfix Dodani prevodi

v8.0.0.102
+ Stranke - dodanjo polje "Zunanji ID" [spletna trgovina]
+ Podrobnosti stranke - Zunanji ID
+ Podrobnosti računa - Zunanji ID
fix (FS#605) Skladišče - prekrivanje licenčnih podatkov čez skladiščne podatke
sfix (FS#602) Izboljšan UFE - Brisanje produkta (skriti paket)
sfix Izboljšan A4 izpis - Skladišče - Zaloga
sfix Izboljšan GUI - Seznam naročil, Stranke, Podrobnosti stranke, Podrobnosti računa
sfix Dodani prevodi

v8.0.0.000
o Sistemski gradnik .NET 4.7.2
fix (FS#601) Posodabljanje stranke z NULTI poljem iz spletnega registra strank
fix (FS#603) V nekaterih primerih možna napaka pri izpisu inventurnega izračuna (podvojeni znesek)
fix (FS#604) Zaključek - nepravilen izračun DDV povzetka pri uporabi paketnega produkta
fix Informativni izračun - V nekaterih primerih težava pri kreiranju izpisa
fix Manjši popravki
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 17.8.0)
sfix Dopolnjeni licenčni pogoji (EULA; v2021.1)
sfix Izboljšan GUI - (osnovno okno), Nastavitve
sfix Dodani prevodi
ß Spletna trgovina - WooCommerce
ß Seznam naročil

News

User guide

Offer of the month

posodobitevIs your subscription to software updates expired? Simple and quick to non-binding offer.

REPORT SOFTWARE BUG

bugSShopBT

OFFER

vse-za-blagajne.si

CASHIER RENTAL

nb logo

Trusted publisher

comodossl

Secured web page

comodo secure seal 100x85 transp

Free download, free setup, no limit in time and free to use.

Download setup