vklopi razum vzemi racun

Fiscal cashier - summary

Comprehensive guide from A to Z before the momentum of fiscal cash registers (recommended reading).

Instructions overview

paketi

FREE, STANDARD, ULTIMATE

Price and technical examination of the various versions of Simple Shop software.

Review and comparison

banner mbills

mBills

Free use of mBills payment method. Click on the link below to download the instructions.

Download instructions


v9.1.1.102
fix Nastavitve - DDV - dodatni varnostni mehanizem pred vklopom DDV izjeme
fix InvoiceOfflineImport - odpravljena težava z uvozom računov [2.1.0.2]
fix Manjši popravki
fix (FS#658) Jezik izpisa
fix (FS#657) Uporabnik - Aktivni/Neaktivni - RFID (S&B protokol)
sfix Uporabljen nov digitalni podpis programske opreme

v9.0.0.102
+ Pregled računov - prikaz ponudnika plačila v primeru SSIncomingService podatka
fix Napaka pri pošiljanju e-pošte več kot enemu naslovniku
fix Ob potrjevanju OAuth2 GMail nastavitve nastavljen manjši čas poteka (45 sekund)

v9.0.0.000
o (FS#637) OAuth2 verifikacija e-poštnega strežnika Google Mail
+ Pregled računov - dodan stolpec "Ponudnik plačila"
+ Pregled računov - izboljšan .CSV izvoz
+ Posodobitev sistemskih gradnikov
+ Nastavitve - Sporočanje - GMail strežnik
+ Sistemsko privzeto pošiljanje e-pošte iz uporabniško nastavljenega SMTP strežnika
+ Nastavitve - Račun - Dodan gumb "Predefinirana oznaka računa"
+ Uredi račun - pomnjenje izbire funkcije "Izpiši v novi vrstici"
+ SSIncomingService (3.6.0.0)
+ SMTP vtičnik (v2.0.0.0)
+ Množične izboljšave (nuget)
fix mBills - v nekaterih primerih težava z kreiranjem zaključka
fix Spletna trgovina - Seznam naročil - Izboljšan .CSV izvoz
fix Polnjenje SSK - samodejna zaznava prijavljenega uporabnika
fix E-račun - v nekaterih primerih oznake "Proračunski uporabnik" težava z validacijo e-računa
fix V nekaterih primerih težava z večstranskim tiskanjem PDF računa
fix Manjši popravki
fix Spletna trgovina - izboljšano jedro prejema podatkov naslova za pošiljanje
fix Popravek pri pošiljanju ponudbe naročnine na posodobitve
sfix Dodani prevodi

v8.9.1.412
fix V nekaterih primerih težava z kreiranjem eRačuna
fix Posodobljeno jedro e-poštne forme "Povratna informacija"

v8.9.1.400
o Preverjalni mehanizem sistemskih datotek programske opreme
sfix Izboljšan UFE - sistemske datoteke programske opreme
sfix Dodani prevodi

v8.9.1.335
+ DN - Storno delovnega naloga
+ DN - Odštevanje, prištevanje zaloge
+ (FS#654) DN - matično <-> hčerinsko podjetje
+ (FS#650) Dobavnice -> Račun (matično podjetje)
fix (FS#655) Dobavnice -> težava pri tiskanju BAR kode
fix (FS#656) Zaključek - napaka pri tiskanju - barve produkta brez naziva
fix (FS#628) Pregled zaključkov - DDV povzetek
sfix Dodani prevodi

v8.8.9.114
fix Neobvezno tiskanje računa - napaka prikaza forme ob neprijavljenem uporabniku

v8.8.9.112
+ Neobvezno tiskanje računa - funkcije omogočene glede na pravice prijavljenega uporabnika
+ Sistemske bližnjice - dodan status tiskalnika (neznano, vedno vprašaj, omogočeno tiskanje, onemogočeno tiskanje)
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 19.2.0)
sfix Dodani prevodi

v8.8.9.000
o (FS#642) mBills
o Neobvezno tiskanje računa - vedno, nikoli, vprašaj, privzeta nastavitev (tiskanje da/ne)
+ (FS#649, FS#13) Stranke - Matično podjetje
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - dodan plačilni prehod mBills
+ mBills - dodano tiskanje mBills QR kode na A4 format izpisa
+ Uredi stranko - dodana polja Dobavitelj, Neaktivna stranka, DDV izjema, Matično podjetje, Status
+ Stranke - dodano polje Matično podjetje ID
+ Nastavitve - A4 izpis - splošno - Tiskanje računa
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - možnost plačila preko mBills plačilnega prehoda
fix (FS#653) Stranke -> Pregled računov -> napaka pri prikazu podatkov pri uporabi filtra
fix (FS#651) Nastavi grafični A4 izpis - napaka nastavitve DDV izpisa glede na licenčne podatke
fix (FS#652) Nastavitve - Splošno - pravilen prikaz datuma omejitve naročnine posodobitve
sfix Izboljšan POS izpis računov - mBills
sfix Izboljšan A4 izpis računov - mBills
sfix Uredi stranko - Izboljšan GUI
sfix Podrobnosti stranke - Izboljšan GUI
sfix mBills - Izboljšan GUI
sfix Stranke - Izboljšan GUI
sfix Dodani prevodi

v8.8.5.000
ß (FS#642) mBills
+ Paket produktov - dodan gumb za enostavno kopiranje naziva paketa v iskalno polje
+ mBills - okno za prikaz mBills QR kode ter plačilnega prehoda mBills
+ Vrstni red prikaza (plačilna sredstva) - dodano plačilno sredstvo mBills
+ Nastavitve - Spletna trgovina - mBills
+ Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve, Vnos računa - dodane funkcije briši / kopiraj / prilepi
+ Produkti - Slika - izboljšano jedro
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 19.1.0)
fix Spletna trgovina - popravljen DDV izpis računa
fix Spletna trgovina - popravljena relacija kupca, v kolikor je kupec označen z ID = 0 (neveljaven kupec)
fix (FS#645) Delovni nalog - gumb za tiskanje aktiven tudi če DN ni shranjen
fix (FS#646) Produkti - v nekaterih primerih napaka tiskanja seznama produktov pri SQL verziji
fix (FS#647) Napaka izvoza .CSV računov iz menija Stranke -> Pregled računov -> .CSV izvoz
fix (FS#648) E-poštno obveščanje - nepotrjeni računi - v nekaterih primerih program ni samodejno potrdil nepotrjenih računov preko OffLine protokola
sfix VALÚ Moneta - Izboljšan GUI
sfix Delovni nalog - Izboljšan GUI
sfix Nastavitve (zaslon na dotik) - Izboljšan GUI
sfix Vnos računa - Izboljšan GUI
sfix Vnos računa A4, Vnos računa A4 storitve - Izboljšan GUI
sfix Nastavitve - Izboljšan GUI
sfix Spletna trgovina - Izboljšan .CSV izvoz podatkov
sfix Pregled predračunov, Pregled dobavnic, Pregled dobropisov - Izboljšan UFE
sfix Produkti - Izboljšan GUI
sfix Dodani prevodi
sfix Plačilni prehod - dodani prevodi

v8.7.2.354
+ Seznam naročil - grafični prikaz stanja naročila
+ Seznam naročil [spletna trgovina] - dodano .PDF tiskanje trenutnega pregleda
+ Seznam naročil [spletna trgovina] - dodan prikaz števila vrstic
+ Seznam naročil [spletna trgovina] - datumski filter za prejšnji mesec ter prejšnje poslovno leto
+ Seznam naročil [spletna trgovina] - omogočena sprememba statusa naročila
+ Seznam delovnih nalogov - datumski filter za prejšnji mesec ter prejšnje poslovno leto
+ Nastavitve - A4 izpis - besedila - poljubno besedilo "UPN QR plačilo"
+ Nastavitve - POS izpis - dodatno - poljubno besedilo "UPN QR plačilo"
fix Pregled delovnih nalogov - prikaz števila vrstic
fix Pregled računov - v primeru izbire datumskega filtra samodejna odstranitev filtra "Vsi"
fix Manjši popravki
sfix Izboljšan UFE - Vnos računa A4 (vsi)
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve - Spletna trgovina
sfix Izboljšan GUI - Seznam naročil [spletna trgovina]
sfix Dodani prevodi
sfix Izboljšan A4 izpis - izpis poljubnega UPN QR besedila
sfix Izboljšan POS izpis - izpis poljubnega UPN QR besedila

v8.7.0.000
h+ (FS#636) Plačilni prehod - povezljivost POS terminala preko TCP/IP protokola
+ Seznam spletnih naročil - izboljšano jedro delovanja
+ Seznam spletnih naročil - dodan filter po datumu
+ Seznam spletnih naročil - akcija ob neujemanju cene ali naziva izdelka
+ (FS#641) DN - kreiranje računa iz delovnega naloga
+ (FS#640) Nastavitve - Sistem - Izvoz / Uvoz vseh nastavitev programa
+ Nastavitve - Spletna trgovina - dodana povezava ID izdelka za pošiljanje
+ Nastavitve - Spletna trgovina - Neujemanje cene postavke naročila
fix Posodobljen namestitveni postopek (AI 19.0.0)
fix (FS#644) Uredi paket - dodana 4 decimalna vrednost
fix (FS#639) Delovni nalog - prikaz neaktivnega uporabnika (urejanje)
sfix Izboljšan format naziva datoteke tiskanja
sfix Izboljšan GUI - Nastavitve - Spletna trgovina
sfix Izboljšan GUI - Uredi stranko
sfix Dodani prevodi
sfix Izboljšan UFE - Vnos računa A4 (vsi)
sfix Dopolnjeni licenčni pogoji (EULA; v2022.1)

News

User guide

Offer of the month

posodobitevIs your subscription to software updates expired? Simple and quick to non-binding offer.

REPORT SOFTWARE BUG

bugSShopBT

OFFER

vse-za-blagajne.si

CASHIER RENTAL

nb logo

Trusted publisher

comodossl

Secured web page

comodo secure seal 100x85 transp

Free download, free setup, no limit in time and free to use.

Download setup