vklopi razum vzemi racun

Fiscal cashier - summary

Comprehensive guide from A to Z before the momentum of fiscal cash registers (recommended reading).

Instructions overview

paketi

FREE, STANDARD, ULTIMATE

Price and technical examination of the various versions of Simple Shop software.

Review and comparison

banner mbills

mBills

Free use of mBills payment method. Click on the link below to download the instructions.

Download instructions


V kolikor želite dostopati do MS SQL Server Express preko oddaljene povezave, torej preko interneta je potrebno temu primerno nastaviti operacijski sistem, na katerem teče SQL Server, ter "SQL connection string" v programu Simple Shop.

1. korak: DOLOČITE VRATA (PORT)

Pred konfiguracijo določite vrata (port) preko katere bo Simple Shop dostopal do baze. V našem primeru določimo vrata 1439.

2. korak: POŽARNI ZID (FIREWALL)

V požarnem zidu odprete vrata, katere ste določili v prvem koraku. To storite tako da dodate izjemo v požarni zid in sicer ali določite točno specifična UDP vrata ali pa dodate v izjemo SQL Server (program), kar je priporočljivo, če boste kasneje še spreminjali vrata - v tem primeru vam ne bo potrebno ponovno nastavljati požarnega zidu. Ne pozabite konfigurirati ista vrata tudi v usmerjevalniku (router).

Programska pot do SQL strežnika:
%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

3. korak: SQL Server Configuration Manager

Nastavite TCP/IP protokol v SQL strežniku. V našem primeru smo izbrali vrata 1439.

Polje "TCPDynamic Ports" mora biti obvezno prazno. V polje "TCP Port" vpišete vrata.

Po konfiguraciji ponovno zaženete SQL strežnik.

4. korak: Simple Shop (SShop.exe.config)

V urejevalniku besedil odprete datoteko "SShop.exe.config", katero najdete v mapi "C:\SShop\".

Primer "SQL stringa":
<add name="SShop.Properties.Settings.dbConnectionStringSQL" connectionString="Data Source=MOJ_ZUNANJI_IP\SQLEXPRESS,1439;Initial Catalog=simpleshop;Integrated Security=False;User ID=sa;Password=MOJE_GESLO"

Pin It

User guide

[slovenščina]IZJAVA ZA JAVNOST: Zaradi globoke zaskrbljenosti, zaradi minimalnih civilizacijskih moralnih...

Offer of the month

posodobitevIs your subscription to software updates expired? Simple and quick to non-binding offer.

REPORT SOFTWARE BUG

bugSShopBT

OFFER

vse-za-blagajne.si

CASHIER RENTAL

nb logo

Trusted publisher

comodossl

Secured web page

comodo secure seal 100x85 transp

Free download, free setup, no limit in time and free to use.

Download setup