vklopi razum vzemi racun

Fiscal cashier - summary

Comprehensive guide from A to Z before the momentum of fiscal cash registers (recommended reading).

Instructions overview

paketi

FREE, STANDARD, ULTIMATE

Price and technical examination of the various versions of Simple Shop software.

Review and comparison

banner mbills

mBills

Free use of mBills payment method. Click on the link below to download the instructions.

Download instructions


Na podlagi mnenja Finančne uprave Republike Slovenije, Finančni urad Kranj iz dne 20.09.2017, številka "0920-9939/2017-2" je uporabnik, podjetje oz. lastnik programske opreme Simple Shop sam odgovoren v primeru nepravilne rabe programske opreme iz katere izhaja, da je uporabnik oz. podjetje ki uporablja programsko opremo Simple Shop dolžno imeti programsko opremo ki je v skladu z veljavno davčno zakonodajo Republike Slovenije. Iz tega sledi, da je na podlagi dopisa "DT 71011-2375/2017-2 (03-060-01) [davčna tajnost]" podjetje ki izdaja ali davčno potrjene ali nepotrjene račune v programski opremi Simple Shop obvezano imeti zadnjo aktualno verzijo programske opreme, ki lahko, ne pa tudi nujno vsebuje obvezne zakonske popravke na podlagi programske napake ali spremembe davčne zakonodaje. Na podlagi veljavne EULA oz. pogojev uporabe programske opreme ter dopisa "DT 71011-2375/2017-2 (03-060-01) [davčna tajnost]" je uporabnik, lastnik oz. podjetje dolžno slediti veljavnim davčnim zakonom iz česar izhaja, da je uporabnik, lastnik oz. podjetje ki uporablja programsko opremo Simple Shop dolžno posodabljati programsko opremo. Ne glede na vse kupne ali predkupne pravice ima izdajatelj programske opreme Simple Shop - podjetje RED ZION d.o.o. pravico zaračunavati programske posodobitve v skladu z veljavnim cenikom, četudi se s tem uporabnik, lastnik oz. podjetje, ki uporablja programsko opremo Simple Shop ne strinja. V primeru dodatnih analiz in obvestil proizvajalec programske opreme RED ZION d.o.o. dodatno zaračuna stroške ki nastanejo med postopkom takega obveščanja. V primeru, da uporabnik ne želi imeti posodobljene programske opreme je na podlagi dopisa "DT 71011-2375/2017-2 (03-060-01) [davčna tajnost]" in veljavne EULA podjetje RED ZION d.o.o. obvezano, da uporabnika, lastnika oz. podjetje ki uporablja programsko opremo Simple Shop obvesti o možnem davčnem prekršku iz česar sledi, da je uporabnik, lastnik oz. podjetje samo odgovorno za vso nastalo škodo ki sledi na podlagi neposodobljene programske opreme Simple Shop. V primeru, da programska oprema ni posodobljena si podjetje RED ZION d.o.o. na podlagi veljavne EULA pridržuje pravico, da takemu uporabniku ne glede na to, ali uporablja kupljeno različico programske opreme Simple Shop (STANDARD, ULTIMATE) ali brezplačno verzijo (FREE) programske opreme Simple Shop ukine licenco programske opreme s čimer onemogoči izdajanje davčno potrjenih in nepotrjenih računov za dobrobit uporabnika, lastnika oz. podjetja in za preprečitev morebitnega davčnega prekrška na strani uporabnika samega. Storitev ukinitve licenčne datoteke lahko podjetje RED ZION d.o.o. zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Odlok se nanaša na regijo oz. uporabnike, lastnike in podjetja na območju Republike Slovenije in je sestavni del licečnih pogojev uporabe programske opreme Simple Shop (EULA).
Za dodatne informacije kontaktirajte ponudnika programske opreme Simple Shop ali podporno ekipo Simple Shop.

Odlok: SLO-2017-1

Pin It

User guide

[slovenščina]IZJAVA ZA JAVNOST: Zaradi globoke zaskrbljenosti, zaradi minimalnih civilizacijskih moralnih...

Offer of the month

posodobitevIs your subscription to software updates expired? Simple and quick to non-binding offer.

REPORT SOFTWARE BUG

bugSShopBT

OFFER

vse-za-blagajne.si

CASHIER RENTAL

nb logo

Trusted publisher

comodossl

Secured web page

comodo secure seal 100x85 transp

Free download, free setup, no limit in time and free to use.

Download setup