vklopi razum vzemi racun

Fiscal cashier - summary

Comprehensive guide from A to Z before the momentum of fiscal cash registers (recommended reading).

Instructions overview

paketi

FREE, STANDARD, ULTIMATE

Price and technical examination of the various versions of Simple Shop software.

Review and comparison

banner mbills

mBills

Free use of mBills payment method. Click on the link below to download the instructions.

Download instructions


Slovenščina:

Popravek namestite samo, če se je programska oprema Simple Shop nenadoma zagnala v DEMO načinu.

STANDARD/ULTIMATE:

Prenesite popravek iz:

ENUPORABNIŠKA VERZIJA:
http://www.simple-shop.si/posodobitev/ce/399901/SShop.exe

MREŽNA VERZIJA:
http://www.simple-shop.si/posodobitev/sql/399901/SShop.exe

1. KORAK:
Imejte zaprt program Simple Shop.

2. KORAK:
Preneseno datoteko "SShop.exe" prekopirajte čez obstoječo v mapi "C:\SShop\" oz. jo prekopirajte čez obstoječe mesto, kamor ste namestili program Simple Shop (v osnovi "C:\SShop\").

3. KORAK:
Poženite program Simple Shop. V kolikor se pojavi varnostno opozorilo, da datoteka "SShop.exe" ni varna izberite "Vseeno zaženi".

4. KORAK:
Izvedite reaktivacijo licence: osnovni meni -> Orodja -> Ponovna aktivacija.

5. KORAK:
Ponovno zaženite program.

6. KORAK:
Izvedite posododobitev na zadnjo verzijo: osnovni meni -> Pomoč -> Posodobitev

FREE:

Prenesite popravek iz:

ENUPORABNIŠKA VERZIJA:
http://www.simple-shop.si/posodobitev/ce/399901/SShop.exe

1. KORAK:
Imejte zaprt program Simple Shop.

2. KORAK:
Preneseno datoteko "SShop.exe" prekopirajte čez obstoječo v mapi "C:\SShop\" oz. jo prekopirajte čez obstoječe mesto, kamor ste namestili program Simple Shop (v osnovi "C:\SShop\").

3. KORAK:
Poženite program Simple Shop. V kolikor se pojavi varnostno opozorilo, da datoteka "SShop.exe" ni varna izberite "Vseeno zaženi".

4. KORAK:
Ponovno vpišite aktivacijske podatke podjetja. Aktivirajte programsko opremo.

5. KORAK:
Za hitrejšo potrditev aktivacije pošljite vašo davčno številko (uporabljeno pri aktivaciji programa) preko SMS na telefonsko številko 031 299 904. Programsko opremo vam bomo nato aktivirali in vas o tem obvestili preko SMS sporočila.

6. KORAK:
Zaženite program Simple Shop in NUJNO izvedite posododobitev programske opreme na zadnjo verzijo: osnovni meni -> Pomoč -> Posodobitev

English:

The patch is valid only if the software Simple Shop suddenly start to run in DEMO mode.

STANDARD/ULTIMATE:

Download the patch from:

SINGLE-USER VERSION:
http://www.simple-shop.si/posodobitev/ce/399901/SShop.exe

MREŽNA VERZIJA:
http://www.simple-shop.si/posodobitev/sql/399901/SShop.exe

1. STEP:
Keep closed the program Simple Shop.

2. STEP:
Downloaded file "SShop.exe" copy over the existing folder "C:\SShop\" or copy it over the existing location where you installed the program Simple Shop (v osnovi "C:\SShop\").

3. STEP:
Start the Simple Shop. If it comes to a security warning that the file "SShop.exe" is not safe select "Run anyway".

4. STEP:
Perform license reactivation: main menu -> Tools -> Reactivate.

5. STEP:
Restart the program.

6. STEP:
Perform update to the latest version: main menu -> Help -> Update

FREE:

Download the patch from:

SINGLE-USER VERSION:
http://www.simple-shop.si/posodobitev/ce/399901/SShop.exe

1. STEP:
Keep closed the program Simple Shop.

2. STEP:
Downloaded file "SShop.exe" copy over the existing folder "C:\SShop\" or copy it over the existing location where you installed the program Simple Shop (v osnovi "C:\SShop\").

3. STEP:
Start the Simple Shop. If it comes to a security warning that the file "SShop.exe" is not safe select "Run anyway".

4. STEP:
Re-enter the company activation data. Activate the software.

5. STEP:
For faster activation confirmation please send your tax identification number (used in activating the program) via SMS to the phone number +386 31 299 904. When the software will be activated we will notify you via SMS.

6. STEP:
Start the Simple Shop and urgently perform software update to the latest version: main menu -> Help -> Update

Pin It

User guide

[slovenščina]IZJAVA ZA JAVNOST: Zaradi globoke zaskrbljenosti, zaradi minimalnih civilizacijskih moralnih...

Offer of the month

posodobitevIs your subscription to software updates expired? Simple and quick to non-binding offer.

REPORT SOFTWARE BUG

bugSShopBT

OFFER

vse-za-blagajne.si

CASHIER RENTAL

nb logo

Trusted publisher

comodossl

Secured web page

comodo secure seal 100x85 transp

Free download, free setup, no limit in time and free to use.

Download setup