vklopi razum vzemi racun

Fiscal cashier - summary

Comprehensive guide from A to Z before the momentum of fiscal cash registers (recommended reading).

Instructions overview

paketi

FREE, STANDARD, ULTIMATE

Price and technical examination of the various versions of Simple Shop software.

Review and comparison

banner mbills

mBills

Free use of mBills payment method. Click on the link below to download the instructions.

Download instructions


Podjetje RED ZION d.o.o., Pod griči 4, 4226 Žiri, ID za DDV: SI47573732; potrjuje skladnost programske opreme "Simple Shop" z "Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov", objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12.

Programska oprema "Simple Shop" je skladna z prej omenjenim pravilnikom v kolikor ima uporabnik / stranka nameščeno verzijo 1.9.9.550 ali novejšo.

V skladu z pravilnikom programska oprema ne omogoča:
- Brisanje računov, brisanje ostalih podatkov
- Nezabeležno popravljanje računov, predračunov (ponudbe), dobropisov in dobavnic
- Direktno popravljanje enouporabniške baze (zaščita), direktno popravljanje mrežne baze (zaščita)
- Popravljanje enouporabniške baze preko programskega vmesnika Simple Shop, popravljanje mrežne baze preko programskega vmesnika Simple Shop

V skladu z pravilnikom programska oprema omogoča izvoz podatkov po prej omenjenem pravilniku:
Računi -> Zakonodajni izpisi
Kreiranje datoteke:
IZPIS_RACUNI_POSTAVKE.TXT
IZPIS_REG_BLAG.TXT

V skladu z pravilnikom programska oprema beleži:
Vsakršno legalno opravljeno spremembo računa (storno računa). Spremembe so jasno izkazane in vidne v prej omenjenih izpiskih.

Simon Dolenec, l.r.

User guide

[slovenščina]IZJAVA ZA JAVNOST: Zaradi globoke zaskrbljenosti, zaradi minimalnih civilizacijskih moralnih...

Offer of the month

posodobitevIs your subscription to software updates expired? Simple and quick to non-binding offer.

REPORT SOFTWARE BUG

bugSShopBT

OFFER

vse-za-blagajne.si

CASHIER RENTAL

nb logo

Trusted publisher

comodossl

Secured web page

comodo secure seal 100x85 transp

Free download, free setup, no limit in time and free to use.

Download setup