vklopi razum vzemi racun

Fiscal cashier - summary

Comprehensive guide from A to Z before the momentum of fiscal cash registers (recommended reading).

Instructions overview

paketi

FREE, STANDARD, ULTIMATE

Price and technical examination of the various versions of Simple Shop software.

Review and comparison

banner mbills

mBills

Free use of mBills payment method. Click on the link below to download the instructions.

Download instructions


Z novo večjo verzijo (v5.0) bo omogočena registracija nastanitvenih obratov ter poročanje o gostih in prenočitvah preko AjPES protokola znotraj programske opreme Simple Shop.

ajpes meni

V programski opremi je v osnovnem meniju dodan meni "Poročanje" preko katerega boste lahko upravljali z AjPES storitvami.

Za vse dodatne informacije o zakonskih spremembah glede poročanja prihoda / odhoda gostov itd.. se obrnite na:


Register nastanitvenih obratov

ajpes register nastanitvenih obratov

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno

AJPES bo v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati so:

  • gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),
  • prostori za goste pri sobodajalcih,
  • kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine.


Poročanje o gostih in prenočitvah

ajpes porocanje o gostih in prenocitvah

https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

AJPES je s 1.12.2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec.

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.


POVZETEK:

S posodobitvijo v5.0 ne boste več potrebovali dvojne oz. ločene programske opreme za izdajanje računov ter za poročanje o vaših gostih. Po novem boste lahko vse potrebno uredili na zelo enostaven in uporabniku prijazen način znotraj programske opreme Simple Shop.

Pin It

News

User guide

[slovenščina]IZJAVA ZA JAVNOST: Zaradi globoke zaskrbljenosti, zaradi minimalnih civilizacijskih moralnih...

Offer of the month

posodobitevIs your subscription to software updates expired? Simple and quick to non-binding offer.

REPORT SOFTWARE BUG

bugSShopBT

OFFER

vse-za-blagajne.si

CASHIER RENTAL

nb logo

Trusted publisher

comodossl

Secured web page

comodo secure seal 100x85 transp

Free download, free setup, no limit in time and free to use.

Download setup